Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłek stały

Podstawa prawna

1.    ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
2.    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
3.    kodeks postępowania administracyjnego

czytaj dalej
 
Zasiłek okresowy

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
  3. kodeks postępowania administracyjnego

czytaj dalej
 
Zasiek celowy

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
  3. kodeks postępowania administracyjnego

czytaj dalej
 
Zasiłek celowy lub okresowy na zasadach zwrotnych
 
Podstawa prawna

1.    ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
2.    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
3.    kodeks postępowania administracyjnego
4.    uchwała Nr III/34/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2019 r., poz.821)

czytaj dalej
 
Gorący posiłek

Podstawa prawna

1.    ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
2.    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
3.    kodeks postępowania administracyjnego
4.    uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz.1007)
5.    uchwała Nr III/34/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2019 r., poz.821)
6.     uchwała Nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata
2019-2023 (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2019 r., poz.822)

czytaj dalej

Świadczenie pieniężne lub rzeczowe na zakup posiłków lub żywności w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
 
Podstawa prawna

1.    ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
2.    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
3.    kodeks postępowania administracyjnego
4.    uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz.1007)
5.    uchwała Nr III/33/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2019 r., poz.820)

czytaj dalej
 
Ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa prawna

1.    ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
2.    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
3.    ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
4.    ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
5.    ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

czytaj dalej
 
Schronienie

Podstawa prawna

1.    ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
2.    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
3.    kodeks postępowania administracyjnego
4.    uchwała XXXIII/398/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2017 r., poz.2283)

czytaj dalej