Orzeczenie o niepełnosprawności w czasie pandemii

Dodane przez administrator - wt., 02/02/2021 - 13:36

Kategoria

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 568) orzeczenia o niepełnosprawności, jak też orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2020r. poz. 426),  których okres ważności upływa w okresie trwania pandemii - zachowują swoją ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii.

Fakt wydłużenia orzeczenia z mocy prawa uprawnia osoby niepełnosprawne do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie ustawowo przedłużonego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Wnioskodawca w przypadku pogorszenia stanu zdrowia w każdej chwili może ponownie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia.

Powyższe uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.