Przyjmowanie wniosków 500+

Dodane przez administrator - pt., 22/01/2021 - 09:04

Kategoria

Od 1 lutego 2021 r. można składać (wyłącznie drogą elektroniczną) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.


Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można składać od 1 kwietnia 2021 r.


Elektronicznie wniosek można złożyć za pomocą:
1. portalu Emp@tia - złożenie możliwe w przypadku posiadania profilu zaufanego lub podpis kwalifikowany,
2. PUE ZUS - złożenie możliwe w przypadku posiadania profilu PUE,
3. bankowości elektronicznej - konieczność internetowego dostępu do konta.

Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą emailową w uwagi na brak możliwości weryfikacji podpisu wnioskodawcy.

W przypadku  złożenia wniosku po 30 czerwca 2021 r. nastąpi przerwa w otrzymywanych świadczeniach ponieważ świadczenia na wnioski złożone od 1 lipca przyznawane są od miesiąca złożenia wniosku.