Lokalny System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Profilaktyczne wsparcie rodziny we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków, w odbudowywaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji stanowi podstawę rozwiązywania problemów społecznych. Samodzielne zmierzenie się rodziny ze swoimi roblemami zwiększa jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku lokalnym wyzwala potencjał i stymuluje własną aktywność.