Podsumowanie konferencji

W dniach 21-23.09.2016 r. w Suwałkach odbyła się jubileuszowa XXV Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach we współpracy ze Stowarzyszeniem FORUM oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli:  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz  Prezydent Miasta Suwałk.
W Konferencji wzięło udział ponad 110 osób reprezentujących miejskie ośrodki pomocy społecznej
z całej Polski. Obrady dotyczyły tematu „Nowe wyzwania dla pracowników socjalnych”.
Konferencję otworzył Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Uczestników Konferencji powitał gospodarz miasta Suwałki Pan Prezydent Czesław Renkiewicz oraz Pani Anna Naszkiewicz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. W części wstępnej głos zabrali również: Pani  Mieczysława  Nartowicz z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele Urzędu Miasta W Alytusie oraz Pani Krystyna Bobrowska-Dąbrowska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.
W ramach Konferencji  uczestnicy odbyli  wizytę studyjną w republice Litewskiej. W Alytusie  zostało zorganizowane spotkanie w Miejskim Ratuszu z udziałem Mera Miasta, przedstawicieli instytucji pomocy społecznej i Polikliniki w Alytusie. Gospodarze zapoznali uczestników z problematyką pomocy społecznej w mieście oraz zaprezentowali projekt realizowany przez tamtejszą Poliklinikę „System kompleksowej pomocy społecznej”.  W Wilnie odbyło się spotkanie w Ministerstwie Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego Republiki Litwy, podczas którego dyrektor Departamentu Integracji Społecznej Violeta Toleikiene przedstawiła litewski model polityki społecznej.
Ostatniego dnia Konferencji uczestnicy – dyrektorzy ops przedstawiali własne doświadczenia
i skutecznie realizowane działania, które mogą posłużyć jako przykład dobrej praktyki innym ośrodkom, których przedstawiciele byli na spotkaniu.
Postulaty i wnioski wypracowane w wyniku trzydniowych obrad służące usprawnieniu pracy ośrodków pomocy społecznej zostaną skierowane do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Do uczestników konferencji skierowała pismo Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (zamieszczamy poniżej).

Odnośniki do innych stron na temat Konferencji :
http://bialystok.tvp.pl/27103373/27092016 od 2:50 minuty
http://www.suwalki.info/informacje-19828-Pomoc_spoleczna_kosztuje_nas_wiecej_niz_inwestycje.html
http://www.suwalki24.pl/article/1,pracownicy-socjalni-z-polski-dyskutuja-w-suwalkach-zdjecia
http://dwutygodniksuwalski.pl/nowe-wyzwania-dla-pracownikow-socjalnych/
http://niebywalesuwalki.pl/2016/09/pomoc-spoleczna-przed-nowymi-wyzwaniami/

Fotorelacja
zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
zdjęcie 6
zdjęcie 7
zdjęcie 8
zdjęcie 9
zdjęcie 10
zdjęcie 11
zdjęcie 12
zdjęcie 13
zdjęcie 14
zdjęcie 15