Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 

opieka nad dzieckiem i rodziną

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA  DZIECKA UMIESZCZONEGO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ  SPOKREWNIONEJ,  NIEZAWODOWEJ I ZAWODOWEJ

Podstawa prawna :
 1. Art.35 ust.1, art. 39  ust. 1, art. 80 ust. 1,2, 3,  art..81 ust.1, 2, art. 86 ust.2 i 3, art. 87 ust.1 i 4,art. 88 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
dalej

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE  NA POKRYCIE  NIEZBĘDNYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI  PRZYJĘTEGO DO RODZINY ZASTĘPCZEJ  DZIECKA

Podstawa prawna :
 1. Art.35 ust.1, art. 39  ust. 1, art. 83 ust.1 pkt  2a  ustawy z dnia  9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
dalej

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA  DZIECKA POZOSTAJĄCEGO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ  NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 25 ROKU ŻYCIA

Podstawa prawna :
 1. Art. 35 ust.1, art. 37 ust.2 art. 39  ust. 1, art. 80 ust. 1,  art. 81 ust.1, 2, art. 82 ust.1 i 2 , art. 86 ust. 2 i 3 , art.88 ust.1 i 4 ustawy z dnia  9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
dalej

POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE

Podstawa prawna :
 1. Art. 140 ust. 1 pkt  1lit. b, art. 141 ust. 1 pkt 1, art.142  ust.1, art.143 ust. 1 i 2 , art. 144, art.145 ust. 1, art. 149 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.
 2. Art. 88 ust.1 pkt 1, art. 89 ust.1 i 5 pkt 1, art. 90 ust.1, art. 98, art. 102 ust. 1, art. 106 ust. 4, art. 109 , art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE W FORMIE RZECZOWEJ.

Podstawa prawna :
 1. Art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. c , art. 141 ust. 1, 2 pkt 2,  art.142 ust. 1, art.143 ust.1,  art. 144, art. 150  ustawy z dnia  9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.
 2. Art. 88 ust. 1 pkt 5, art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 2, art. 98,  art. 102 ust. 1, art. 106 ust. 4, art. 109, art. 112 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

POMOC  NA KONTYNUOWANIE NAUKI

Podstawa prawna :
 1. Art. 140 ust. 1 pkt 1lit. a , art. 141 ust. 1,  art.143 ust. 1 i 2,  art. 144, art. 145 ust .1, art. 146 ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7  ustawy z dnia  9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.
 2. Art. 9 ust. 5 i 7, art. 19 pkt 6 i 7, art. 36 pkt 1 lit. f,  art. 88 ust. 1 pkt 2, art. 88 ust. 2, 3, 6, art. 89 ust.1, 2, 3 i 5 pkt 2, art. 90 ust. 1, art. 98, art. 102 ust. 1, art. 106 ust. 1, 3 i 4, art. 109, art. 112  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
Plany Zamówień Publicznych
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2017
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych