Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
RZ
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 

opieka nad dzieckiem i rodziną

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA  DZIECKA UMIESZCZONEGO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ  SPOKREWNIONEJ,  NIEZAWODOWEJ I ZAWODOWEJ

Podstawa prawna :
 1. Art.35 ust.1, art. 39  ust. 1, art. 80 ust. 1,2, 3,  art..81 ust.1, 2, art. 86 ust.2 i 3, art. 87 ust.1 i 4,art. 88 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
dalej

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE  NA POKRYCIE  NIEZBĘDNYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI  PRZYJĘTEGO DO RODZINY ZASTĘPCZEJ  DZIECKA

Podstawa prawna :
 1. Art.35 ust.1, art. 39  ust. 1, art. 83 ust.1 pkt  2a  ustawy z dnia  9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
dalej

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA  DZIECKA POZOSTAJĄCEGO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ  NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 25 ROKU ŻYCIA

Podstawa prawna :
 1. Art. 35 ust.1, art. 37 ust.2 art. 39  ust. 1, art. 80 ust. 1,  art. 81 ust.1, 2, art. 82 ust.1 i 2 , art. 86 ust. 2 i 3 , art.88 ust.1 i 4 ustawy z dnia  9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
dalej

POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE

Podstawa prawna :
 1. Art. 140 ust. 1 pkt  1lit. b, art. 141 ust. 1 pkt 1, art.142  ust.1, art.143 ust. 1 i 2 , art. 144, art.145 ust. 1, art. 149 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.
 2. Art. 88 ust.1 pkt 1, art. 89 ust.1 i 5 pkt 1, art. 90 ust.1, art. 98, art. 102 ust. 1, art. 106 ust. 4, art. 109 , art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE W FORMIE RZECZOWEJ.

Podstawa prawna :
 1. Art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. c , art. 141 ust. 1, 2 pkt 2,  art.142 ust. 1, art.143 ust.1,  art. 144, art. 150  ustawy z dnia  9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.
 2. Art. 88 ust. 1 pkt 5, art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 2, art. 98,  art. 102 ust. 1, art. 106 ust. 4, art. 109, art. 112 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

POMOC  NA KONTYNUOWANIE NAUKI

Podstawa prawna :
 1. Art. 140 ust. 1 pkt 1lit. a , art. 141 ust. 1,  art.143 ust. 1 i 2,  art. 144, art. 145 ust .1, art. 146 ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7  ustawy z dnia  9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.
 2. Art. 9 ust. 5 i 7, art. 19 pkt 6 i 7, art. 36 pkt 1 lit. f,  art. 88 ust. 1 pkt 2, art. 88 ust. 2, 3, 6, art. 89 ust.1, 2, 3 i 5 pkt 2, art. 90 ust. 1, art. 98, art. 102 ust. 1, art. 106 ust. 1, 3 i 4, art. 109, art. 112  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2019
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych