Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Nadanie Sztandaru i obchody Dnia Pracownika Socjalnego


Nadanie Sztandaru i obchody Dnia Pracownika Socjalnego
Suwałki, 25 listopada 2017 r.
 
Dnia 22 listopada 2017 r. z okazji nadania sztandaru Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się  sympozjum w Studzienicznej pt. Św. Brat Albert prekursorem pomocy społecznej.  Na sympozjum zaprezentowano wystąpienie Pana Marka Rymsza,  socjologa, doktora habilitowanego nauk społecznych, doradcy prezydenta Andrzeja Dudy do spraw społecznych, pracownika Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej.
Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej (i innych polityk publicznych), a także w  problematyce organizacji non-profit i społeczeństwa obywatelskiego. W latach 2005-2016 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Trzeci Sektor”. Od 2008 r. jest członkiem Zespołu Laboratorium „Więzi”, a od 2013 r. także członkiem redakcji kwartalnika „Więź”. Należy do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, gdzie koordynuje prace Sekcji Polityki Społecznej i Rodziny.
Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych, w tym trzech monografii książkowych oraz redaktor naukowy (lub współredaktor) piętnastu tomów zbiorowych.
 
Dzień 25 listopada 2017 r. jest datą niezwykle ważną dla tut. Ośrodka, gdyż tego dnia nadano Sztandar Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach, oraz odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego.
Inspiracją do ustanowienia sztandaru MOPR były decyzje podjęte przez najwyższe władze kościelne i państwowe ustanawiające rok 2017 Rokiem Świętego Brata Alberta. tało się to za przyczyną decyzji Konferencji Episkopatu Polski z października 2016 roku o ustanowieniu w Kościele w Polsce Roku Świętego Brata Alberta.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podkreślając wybitne zasługi Adama Chmielowskiego  działalności niepodległościowej oraz na polu pracy społecznej i artystycznej, przekonany o szczególnym znaczeniu jego dorobku dla dziedzictwa narodowego, Uchwałą z dnia 22 czerwca 2016 roku, ustanowił rok 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta […]. Senat Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 roku oddał cześć pamięci św. Brata Alberta Chmielowskiego – powstańca styczniowego, artysty, opiekuna ubogich - w 100. rocznicę jego śmierci. Zwrócił się jednocześnie o popularyzację postaci św. Brata Alberta, którego życie może być wzorem człowieczeństwa. 
Przygotowanie i nadanie sztandaru Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Suwałkach z wizerunkiem oraz przesłaniem św. Brata Alberta w znaczący sposób wpisuje się zarówno w świecki, jak i kościelny charakter obchodów Roku Świętego Brata Alberta.
Chcąc podkreślić wartość i charakter pracy wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, którzy są głównym realizatorem celów pomocy społecznej. Ustawą o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. wprowadzono Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 21 listopada, który jako święto na stałe wpisał się do kalendarza ważnych wydarzeń w Polsce. Coroczne obchody są okazją do przyznania wyróżnień i awansów zawodowych najbardziej zasłużonym pracownikom.
 
Linki :
  
 
wiecej   
 
 

"Biała Róża dla Kobiety"


Suwałki, 30 listopada 2017 r.
 
W dniu 29 listopada br. w ramach trwającej VIII Suwalskiej  Kampanii „Biała Wstążka” jak każdego roku na ulicy Chłodnej odbył się happening „Biała Róża dla Kobiety”. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Leszek Lewoc oraz przedstawiciele instytucji i organizacji biorących w niej udział wręczali kobietom białą różę, jako symbol szacunku  i sprzeciwu  stosowania wobec nich przemocy.
 
wiecej   
 
 

X Regionalny Bal Andrzejkowy Osób Niepełnosprawnych


X Regionalny Bal Andrzejkowy Osób Niepełnosprawnych
23 listopada 2017 roku odbył się dziesiąty Regionalny Bal Andrzejkowy Osób Niepełnosprawnych „Czary mary - zmieniamy świat na weselszy”. Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, przedsiębiorcom i osobom prywatnym za rzeczową i finansową pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Bal odbył się dzięki dużemu zaangażowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Alternatywa”. Bawiło się ponad 500 osób. Każdy uczestnik mógł wziąć udział w loterii fantowej, zrobić pamiątkowe zdjęcie, bawić się przy świetnej muzyce oraz spróbować regionalnych dań.
Gościliśmy uczestników z następujących ośrodków:
1.    ŚDS Augustów
2.    ŚDS Białystok
3.    ŚDS Biała Woda  
4.    ŚDS „Pod Kasztanami”  Ełk
5.    ŚDS Ciechanowiec
6.    Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno Wychowawczy Bród Nowy  
7.    ŚDS „ Słoneczny Dom „  Gołdap
8.    Dom Pomocy Społecznej „ Kalina” w Suwałkach
9.    ŚDS Kowale Oleckie  
10.    ŚDS Lipniak
11.    ŚDS Mońki
12.    ŚDS Olecko
13.    ŚDS Kurianka
14.    Klub Pacjenta Suwałki
15.    ŚDS „ Aktywni tak samo” Suwałki  
16.    Warsztat Terapii Zajęciowej Suwałki
17.    Warsztat Terapii Zajęciowej Filipów
18.    Warsztat Terapii Zajęciowej Sejny
19.    ŚDS Wronki
20.    Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Chorych Psychicznie „ Nadzieja”
21.    ŚDS MOPR Suwałki
22.     ŚDS Nowa Wieś Ełcka
wiecej   
 
 

VIII Suwalska Kampania Białej Wstążki      W Montrealu 6 grudnia 1989 r., w budynku politechniki mężczyzna – antyfeminista zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób, ponieważ - jak tłumaczył - kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. W drugą rocznicę tej masakry w Kanadzie w roku 1991 mężczyźni zainicjowali Kampanię Białej Wstążki. Organizatorzy postanowili, że w geście sprzeciwu wobec zachowań przemocowych stosowanych przez mężczyzn i uzmysłowienia kobietom, że nie wszyscy mężczyźni godzą się na stosowanie przemocy, zaczęto nosić w klapie ubrań białe wstążki. Po kilku tygodniach białą wstążkę nosiło już 100 tys. Kanadyjczyków. Od 25 listopada do 10 grudnia rokrocznie prowadzi się kampanię – „16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć “. Głównym założeniem kampanii jest wyrażenie własnej postawy wobec przemocy w rodzinie a jednocześnie opowiedzenie się po stronie krzywdzonych.
      Od 2010 r. Kampania Białej Wstążki na trwałe wpisała się w tradycje naszego miasta i regionu, a jej ogromny zasięg w szkołach miasta i powiatu jest nadzieją na to, ze przemoc ze względu na płeć za kilka lat będzie epizodem, o którym będziemy uczyć się na lekcjach historii.
 
wiecej   
 
 

Życzenia z okazji Dnia Pracownika SocjalnegoZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim pracownikom MOPR w Suwałkach
składamy podziękowania i wyrazy uznania
za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.
Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
 
Dyrekcja
MOPR w Suwałkach
wiecej   
 
 

Przegląd Poezji i Prozy Patriotycznej w Kowalach Oleckich


Przegląd Poezji i Prozy Patriotycznej w Kowalach Oleckich
Suwałki, 9 listopada 2017 r.
 
W dniu 9 listopada odbył się w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich VI Przegląd Poezji i Prozy Patriotycznej pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”.  Uroczystość poświęcona obchodom Święta Narodowego zorganizowana została przez Stowarzyszenie „Kuźnia Dobrych Praktyk” i Środowiskowy Dom Samopomocy w Kowalach Oleckich.
W uroczystości udział wzięli władze samorządowe i przedstawiciele duchowieństwa oraz uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”  oraz delegaci społeczności Środowiskowych Domów Samopomocy z Olecka, Wronek, Ełku, Nowej Wsi Ełckiej, Gołdapi, Augustowa, Lipniaka i MOPR ŚDS Suwałki.

wiecej   
 
 

POGRZEB DZIECKA NIENARODZONEGO


Suwałki, 30 października 2017 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasta Suwałki oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu – pochówek Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem odbywa się 4 razy w roku.
Najbliższa uroczystość odbędzie się 15 grudnia 2017 r.
 
wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.20.09.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPPD.07.01.00-IZ.00-20-003/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.19.06.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer naboru: RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/17
wiecej   
 
 

Nabór na Inspektora - (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
Suwałki dn.01.06.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Inspektora (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.20.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowej
Suwałki dn.15.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowj.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pieczy Zastępczej
Suwałki dn.15.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pieczy Zastepczej.
wiecej   
 
 

Otwarty nabór partnerów
Suwałki dn.24.12.2015
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoch Świadczeń.
 
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
Plany Zamówień Publicznych
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2017
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych