Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Niezwykła lekcja historii


Niezwykła lekcja historii
Suwałki, 6 października 2017 r.
 
W dniu 6 października 2017r. w Suwalskim Ośrodku Kultury uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział w projekcji filmu dokumentalnego o jednym z legendarnych dowódców Powstania Warszawskiego, ppłk.  Janie Mazurkiewiczu ps. Radosław – w tytułowej roli Ireneusz Czop, znany m.in. z „Pokłosia”.
Film oparto na autentycznych relacjach ostatnich żyjących żołnierzy Zgrupowania Radosław. Po filmie odbyła się bardzo ciekawa dyskusja z reżyserem filmu Panią Małgorzatą Bramą, producentką oraz przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej. Dzięki organizatorom otrzymaliśmy własną kopię filmu, którą będziemy mogli wykorzystać w naszym ośrodku.Poniżej zamieszczamy link do zapowiedzi filmu.
https://www.youtube.com/watch?v=pjjQozPOcek&feature=youtu.be
wiecej   
 
 

Integracyjne Zawody Zrzeszenia LZS


Integracyjne Zawody Zrzeszenia LZS
Suwałki, 27 września 2017 r.
 
20 września 2017 roku na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach odbyły się zawody lekkoatletyczne, w których wzięli udział uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Wystartowali w Integracyjnych Zawodach Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce i zdobyli 10 medali. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
wiecej   
 
 

Konferencja prasowa


Konferencja prasowa
Suwałki, 25 września 2017 r.
 
W dniu dzisiejszym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie odbyła się konferencja prasowa. Głównym tematem było podsumowanie dotychczasowo okresu realizacji Programu 500+ na nowych zasadach oraz przedstawienie stanu realizacji projektu pt. „Życie po życiu w przemocy”.
W wyniku intensywnie prowadzonej kampanii informacyjnej do MOPR w sierpniu br. wpłynęła większość z ogólnie szacowanej liczby wniosków o ustalenie prawa do świadczeni wychowawczego na nowy okres świadczeniowy. Były to 3 883 wnioski. Do 22 września wpłynęło kolejnych 448 wniosków, co stanowi łączną ilość  4 331. Wnioski są przyjmowane nadal, ale ze znacznie mniejszym natężeniem. Ostateczny termin na złożenie wniosków upływa z końcem października br. Jednakże warto się pospieszyć, jeśli rodzina nie chce mieć dłuższej przerwy w wypłacie świadczeń. Ostateczny termin upływa 31 października 2017 roku. Ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata w takim przypadku może nastąpić do 31 grudnia 2017 r. z wyrównaniem za 2 miesiące.
Równolegle do procesu przyjmowania wniosków prowadzona jest ich weryfikacja. Do 22 września rozpatrzonych zostało 48% ogółu spraw (z informacji Wojewody Podlaskiego wynika, że średnia załatwionych spraw w województwie to 26 %). Wydano 2021 decyzji w sprawie przyznania świadczeń.
Przypominamy, iż osoby korzystające ze świadczeń z Programu 500+, zgodnie z nowymi zasadami, są zobowiązane do zgłaszania zmian w sytuacji rodziny, szczególnie w zakresie uzyskiwanego dochodu, czy zmiany pracodawcy. W takich sytuacjach następuje bieżąca weryfikacja uprawnień do świadczenia. Pozwala to uniknąć sytuacji nienależnego pobierania świadczeń i konieczności ich zwrotu w następnym okresie ustalania prawa do pobierania świadczeń.
Projekt „Życie po życiu w przemocy” jest realizowany od lipca 2017 r. i potrwa do końca roku. Skierowany jest do ponad 200 osób dorosłych i dzieci doświadczających lub zagrożonych przemocą
w rodzinie. W ramach projektu w okresie letnim odbyły się wyjazdowe warsztaty dla dzieci w wieku od 8 -12 lat. Prowadzona jest grupa wsparcia dla osób dorosłych oraz bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne. Opiekunowie dzieci mogą uczestniczyć w warsztatach „Szkoła dla rodziców”. W ramach projektu realizowany jest również cykl warsztatów superwizyjnych dla osób zaangażowanych w pomoc rodzinom doświadczającym przemocy.
wiecej   
 
 

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem


Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem
Suwałki, 22 września 2017 r.
 
W dniu 22 września 2017 r. odbył się pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem.  Msza Święta Pogrzebowa została odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach (Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) o godz. 15:00, po czym ciała  21 dzieci  zostało złożonych   na cmentarzu parafialnym przy ul.  Bakałarzewskiej – w kwaterze  do tego przeznaczonej.
Suwałki są jednym z nielicznych miast w Polsce, które  mają uregulowaną kwestię związaną ze sprawieniem pogrzebu dziecka martwo urodzonego.  Miasto  na koszt własny dokonuje pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem 4 razy w roku. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o pokrycie kosztów czy obsługę pogrzebu. a inicjatywą Prezydenta Miasta Suwałk kryje się odpowiedzialność za drugiego człowieka, poszanowanie godności od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz wrażliwość na problemy małżeństw i rodzin.
Uroczystość zorganizowano po raz siódmy. Dzięki szlachetnemu przedsięwzięciu dotychczas złożono do grobu ciała 165 dzieci, którym nie przyszło się narodzić.
wiecej   
 
 

Szkolenie PRIDE – RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA


Suwałki, 14 września 2017 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że dnia 15.09.2017 r. o godz. 16.30 w siedzibie tut. Ośrodka, sala nr 21 rozpocznie się kolejne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej wg Programu PRIDE - Rodzinna Opieka Zastępcza.
wiecej   
 
 

SZKOLIMY RODZINY ZASTĘPCZE


Suwałki, 14 września 2017 r.
 
„Wychowywać to kochać i wymagać”

W ramach podnoszenia kwalifikacji rodzin zastępczych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że dnia 14.09.2017 r. o godz. 16.00 w sali nr 21 tut. Ośrodka odbędą się dla nowo utworzonych rodzin zastępczych spokrewnionych warsztaty umiejętności wychowawczych w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz.1”.
wiecej   
 
 

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem


Suwałki, 13 września 2017 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza w dniu 22 września 2017 r. na pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem. Msza Święta Pogrzebowa zostanie odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach (Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) o godz. 15:00, po czym ciała do grobu zostaną złożone na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej – w kwaterze do tego przeznaczonej.
Suwałki są jednym z nielicznych miast w Polsce, które  mają uregulowaną kwestię związaną ze sprawieniem pogrzebu dziecka martwo urodzonego. Miasto na koszt własny dokonuje pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem 4 razy w roku. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o pokrycie kosztów czy obsługę pogrzebu. Za inicjatywą Prezydenta Miasta Suwałk kryje się odpowiedzialność za drugiego człowieka, poszanowanie godności od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz wrażliwość na problemy małżeństw i rodzin.
Uroczystość organizowana jest po raz siódmy. Dzięki szlachetnemu przedsięwzięciu dotychczas złożono do grobu ciała 144 dzieci, którym nie przyszło się narodzić.
wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.20.09.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPPD.07.01.00-IZ.00-20-003/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.19.06.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer naboru: RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/17
wiecej   
 
 

Nabór na Inspektora - (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
Suwałki dn.01.06.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Inspektora (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.20.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowej
Suwałki dn.15.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowj.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pieczy Zastępczej
Suwałki dn.15.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pieczy Zastepczej.
wiecej   
 
 

Otwarty nabór partnerów
Suwałki dn.24.12.2015
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoch Świadczeń.
 
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
Plany Zamówień Publicznych
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2017
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych