Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

współpraca lokalna


Wykaz instytucji


Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk.
   
 
 

Wykaz organizacji i stowarzyszeń


Wykaz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Suwałki w zakresie pomocy społecznej.
   
 
 

Lokalny System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną


Lokalny System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Profilaktyczne wsparcie rodziny we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków, w odbudowywaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji stanowi podstawę rozwiązywania problemów społecznych. Samodzielne zmierzenie się rodziny ze swoimi roblemami zwiększa jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku lokalnym wyzwala potencjał i stymuluje własną aktywność.
   
 
 

Lokalny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Lokalny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
O tym, jak istotne stają się kompetentne interwencje w przemocy domowej i budowanie lokalnych koalicji w systemie pomagania, pokazuje fakt, iż niejednokrotnie brak właściwych działań przez poszczególne instytucje, prowadzi do rezygnacji ofiary z prawa do obrony i tym samym utwierdzenia sprawcy w przekonaniu o bezkarności, czy też słuszności stosowanych zachowań przemocowych.

 
Zarządzenie (archiwalne)
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2010 r. Nr 125 poz.842) wprowadzając  z dniem 1 sierpnia 2010 r. zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie doprecyzowała zadania w zakresie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Określone zostały  w szczególności działania podejmowane na poziomie gminy w ramach zespołów interdyscyplinarnych.
     
   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2019
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych