Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

XXV Konferencja FORUM


Podsumowanie konferencji


Podsumowanie konferencji
Suwałki, 26 września 2016 r.
W dniach 21-23.09.2016 r. w Suwałkach odbyła się jubileuszowa XXV Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach we współpracy ze Stowarzyszeniem FORUM oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli:  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz  Prezydent Miasta Suwałk. 
W Konferencji wzięło udział ponad 110 osób reprezentujących miejskie ośrodki pomocy społecznej
z całej Polski. Obrady dotyczyły tematu „Nowe wyzwania dla pracowników socjalnych”.
Konferencję otworzył Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Uczestników Konferencji powitał gospodarz miasta Suwałki Pan Prezydent Czesław Renkiewicz oraz Pani Anna Naszkiewicz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. W części wstępnej głos zabrali również: Pani  Mieczysława  Nartowicz z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele Urzędu Miasta W Alytusie oraz Pani Krystyna Bobrowska-Dąbrowska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. 
W ramach Konferencji  uczestnicy odbyli  wizytę studyjną w republice Litewskiej. W Alytusie  zostało zorganizowane spotkanie w Miejskim Ratuszu z udziałem Mera Miasta, przedstawicieli instytucji pomocy społecznej i Polikliniki w Alytusie. Gospodarze zapoznali uczestników z problematyką pomocy społecznej w mieście oraz zaprezentowali projekt realizowany przez tamtejszą Poliklinikę „System kompleksowej pomocy społecznej”.  W Wilnie odbyło się spotkanie w Ministerstwie Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego Republiki Litwy, podczas którego dyrektor Departamentu Integracji Społecznej Violeta Toleikiene przedstawiła litewski model polityki społecznej.
Ostatniego dnia Konferencji uczestnicy – dyrektorzy ops przedstawiali własne doświadczenia
i skutecznie realizowane działania, które mogą posłużyć jako przykład dobrej praktyki innym ośrodkom, których przedstawiciele byli na spotkaniu.
Postulaty i wnioski wypracowane w wyniku trzydniowych obrad służące usprawnieniu pracy ośrodków pomocy społecznej zostaną skierowane do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Do uczestników konferencji skierowała pismo Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (zamieszczamy poniżej).
Odnośniki do innych stron na temat Konferencji :
   
 
 

XXV Konferencja FORUM


Suwałki, 10 sierpnia 2016 r.
W dniach 21-23.09.2016 w Suwałkach odbędzie się  jubileuszowa XXV Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej.
Celem konferencji jest wypracowywanie jak najlepszych rozwiązań w kierunku podnoszenia jakości pracy ośrodków pomocy społecznej w Polsce. Temat tegorocznej konferencji to: „Nowe wyzwania dla pracowników socjalnych”. Udział w konferencji wezmą dyrektorzy  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z całej Polski.
   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2019
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych