Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Projekty


Projekt "Nowe życie bez przemocy"


Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie miasta Suwałki.
   
 
 

Projekt: „Życie po życiu w przemocy"


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oferuje bezpłatną pomoc specjalistyczną osobom/rodzinom dotkniętym lub zagrożonym zjawiskiem przemocy w rodzinie.
   
 
 

Projekt Dzień z Maria Konopnicką


Grupa nieformalna składająca się z pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach we współpracy ze  Stowarzyszeniem Integracji Społecznej „ALTERNATYWA” w Suwałkach realizuje projekt pt.: Dzień z Marią Konopnicką”
   
 
 

Projekt: "Razem przeciw przemocy"


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oferuje bezpłatną pomoc specjalistyczną osobom/rodzinom dotkniętym lub zagrożonym zjawiskiem przemocy w rodzinie.
   
 
 

Program "Pomoc-wsparcie-rozwój"


W okresie  od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach realizuje projekt z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną  „Pomoc-wsparcie – rozwój”.
   
 
 

Program "Łączy nas Rodzina"


W okresie  od 1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach realizuje projekt z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną  „Łączy nas Rodzina”.
   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2019
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych