Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Przetargi


Przetarg nieograniczony na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków


Suwałki, 14 listopada 2017 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dzieciom, mlodzieży, osobom dorosłym oraz dowóz na terenie miasta Suwałk.
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty


Suwałki, 31 października 2017 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwalkach zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego.
   
 
 

Przetarg na dozór budynków i ochronę mienia


Suwałki, 8 maja 2017 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony  na dozór budynków i ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
   
 
 

Przetarg na świadczenie usług pocztowych


Suwałki, 10 kwietnia 2017 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie art. 39  i art. 40  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Z 2015 r.  , poz. 2164 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów art. 91ust. 2a  ustawy Pzp na świadczenie  usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1113 ze zm.).
   
 
 

Przetarg na świadczenie usług pocztowych


Suwałki, 27 marca 2017 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie art. 39  i art. 40  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Z 2015 r.  , poz. 2164 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów art. 91ust. 2a  ustawy Pzp na świadczenie  usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1113 ze zm.).
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty


Suwałki, 14 grudnia 2016 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego.
   
 
 

Przetarg na przygotowanie i wydawanie gorących posiłków


Suwałki dnia 01.12.2016 r.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 207 000 EURO
na przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym oraz dowóz do miejsca zamieszkania na terenie miasta Suwałki
 
   
 
 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu osobowego.


Suwałki, 10 listopada 2016 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na dostawę samochodu osobowego.
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty


Suwałki, 18 sierpnia 2016 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na remont pomieszczeń piwnicznych.
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty


Suwałki, 5 sierpnia 2016 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na remont pomieszczeń piwnicznych.
   
 
 
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [Następna »]

 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
Plany Zamówień Publicznych
Nabór pracowników
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2018
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych