Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Power
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Przetargi i zapytania ofertowe


Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie strony internetowej


Suwalki, 22 września 2020 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro w zakresie zaprojektowania i wdrożenia strony internetowej MOPR.
 
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty na antywirusa


Suwalki, 9 września 2020 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro w zakresie Dostawa Programu Antywirusowego.
 
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty na oprogramowanie i opiekę serwisową FortiGate


Suwalki, 9 września 2020 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro w zakresie Oprogramowanie i opieka serwisowa FortiGate-80E.
 
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę śr. ochrony osobistej, śr. dezynfek. w ramach projektu


Suwalki, 22 lipca 2020 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, którego celem jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzęt komputerowy


Suwalki, 22 lipca 2020 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach Zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz oprogramowania komputerowego dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, którego celem jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi drukarskiej


Suwalki, 22 czerwca 2020 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy  Rodzinie  w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.
   
 
 

Ogłoszenie na usługi społeczne - na dozór budynków i ochronę mienia MOPR Suwałki


Suwalki, 4 maja 2020 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o waartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na dozór budynków i ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach
   
 
 

Ogłoszenie na usługi społeczne - powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowm i zagranicznym


Suwalki, 3 kwietnia 2020 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o waartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowm i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy  Rodzinie  w Suwałkach.
   
 
 

Przygotowywanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia uczestnikom i kadrze w kwarantannie.


Suwalki, 20 marca 2020 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy  Rodzinie  w Suwałkach zaprasza do składania ofert na realizację zadania dotyczącego:  Przygotowywanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia uczestnikom i kadrze pozostającej w kwarantannie.
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty na remont mieszkań chronionych


Suwalki, 27 lutego 2020 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy  Rodzinie  w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.
   
 
 
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [Następna »]

 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi i zapytania ofertowe
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
program osłonowy - odpady
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2020
Informator
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
FE_POWER_poziom_pl-1_rgb
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych