Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Przetargi i zapytania ofertowe


Ogłoszenie na usługi społeczne - na dozór budynków i ochronę mienia MOPR Suwałki


Suwalki, 4 maja 2020 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o waartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na dozór budynków i ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach
   
 
 

Ogłoszenie na usługi społeczne - powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowm i zagranicznym


Suwalki, 3 kwietnia 2020 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o waartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowm i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy  Rodzinie  w Suwałkach.
   
 
 

Przygotowywanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia uczestnikom i kadrze w kwarantannie.


Suwalki, 20 marca 2020 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy  Rodzinie  w Suwałkach zaprasza do składania ofert na realizację zadania dotyczącego:  Przygotowywanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia uczestnikom i kadrze pozostającej w kwarantannie.
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty na remont mieszkań chronionych


Suwalki, 27 lutego 2020 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy  Rodzinie  w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług asystenta


Suwalki, 29 stycznia 2020 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy  Rodzinie  w Suwałkach zaprasza do składania ofert na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2019-2020  o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.
 
   
 
 

Świadczenie usług zwiazanych ze sprzedażą żywności i art. higien.-sanitarnych na podstawie talonów


Suwalki, 19 listopada 2019 r.
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2020 ze zm.)  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia poniżej 14.000 euro.
 
czytaj całość (plik pdf, 744 kB)
   
 
 

Ogłoszenie na usługi społeczne na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków oraz dowóz


Suwałki, 12 listopada 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 2020) na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dzieciom,  młodzieży, osobom  dorosłym oraz dowóz do miejsca zamieszkania na terenie miasta Suwałki.
 
   
 
 

Zaproszenie do składania ofert na specjalistyczne usługi opiekuńcze


Suwalki, 05 listopada 2019 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi - autyzm dziecięcy, padaczka, upośledzenie umysłowe umiarkowane, mózgowe porażenie dziecięce, zgodnie z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  (Dz. U. 2005, poz. 189, 1598),  zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu  do zajęć  rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości  uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  (Dz. U. 2018, poz. 1878 ze zm.).
 
czytaj całość (plik pdf, 130 kB)
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę węgla kamiennego


Suwalki, 05 listopada 2019 r.
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843)  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia poniżej 14.000 euro.
 
czytaj całość (plik pdf, 869 kB)
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych


Suwalki, 04 listopada 2019 r.
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843)  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia poniżej 14.000 euro.
 
   
 
 
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [Następna »]

 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi i zapytania ofertowe
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2020
Informator
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych