Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Nadanie Sztandaru i obchody Dnia Pracownika Socjalnego


Nadanie Sztandaru i obchody Dnia Pracownika Socjalnego
Suwałki, 25 listopada 2017 r.
 
Dnia 22 listopada 2017 r. z okazji nadania sztandaru Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się  sympozjum w Studzienicznej pt. Św. Brat Albert prekursorem pomocy społecznej.  Na sympozjum zaprezentowano wystąpienie Pana Marka Rymsza,  socjologa, doktora habilitowanego nauk społecznych, doradcy prezydenta Andrzeja Dudy do spraw społecznych, pracownika Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej.
Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej (i innych polityk publicznych), a także w  problematyce organizacji non-profit i społeczeństwa obywatelskiego. W latach 2005-2016 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Trzeci Sektor”. Od 2008 r. jest członkiem Zespołu Laboratorium „Więzi”, a od 2013 r. także członkiem redakcji kwartalnika „Więź”. Należy do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, gdzie koordynuje prace Sekcji Polityki Społecznej i Rodziny.
Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych, w tym trzech monografii książkowych oraz redaktor naukowy (lub współredaktor) piętnastu tomów zbiorowych.
 
Dzień 25 listopada 2017 r. jest datą niezwykle ważną dla tut. Ośrodka, gdyż tego dnia nadano Sztandar Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach, oraz odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego.
Inspiracją do ustanowienia sztandaru MOPR były decyzje podjęte przez najwyższe władze kościelne i państwowe ustanawiające rok 2017 Rokiem Świętego Brata Alberta. tało się to za przyczyną decyzji Konferencji Episkopatu Polski z października 2016 roku o ustanowieniu w Kościele w Polsce Roku Świętego Brata Alberta.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podkreślając wybitne zasługi Adama Chmielowskiego  działalności niepodległościowej oraz na polu pracy społecznej i artystycznej, przekonany o szczególnym znaczeniu jego dorobku dla dziedzictwa narodowego, Uchwałą z dnia 22 czerwca 2016 roku, ustanowił rok 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta […]. Senat Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 roku oddał cześć pamięci św. Brata Alberta Chmielowskiego – powstańca styczniowego, artysty, opiekuna ubogich - w 100. rocznicę jego śmierci. Zwrócił się jednocześnie o popularyzację postaci św. Brata Alberta, którego życie może być wzorem człowieczeństwa. 
Przygotowanie i nadanie sztandaru Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Suwałkach z wizerunkiem oraz przesłaniem św. Brata Alberta w znaczący sposób wpisuje się zarówno w świecki, jak i kościelny charakter obchodów Roku Świętego Brata Alberta.
Chcąc podkreślić wartość i charakter pracy wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, którzy są głównym realizatorem celów pomocy społecznej. Ustawą o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. wprowadzono Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 21 listopada, który jako święto na stałe wpisał się do kalendarza ważnych wydarzeń w Polsce. Coroczne obchody są okazją do przyznania wyróżnień i awansów zawodowych najbardziej zasłużonym pracownikom.
 
Linki :
  
 
   
 
 

"Biała Róża dla Kobiety"


Suwałki, 30 listopada 2017 r.
 
W dniu 29 listopada br. w ramach trwającej VIII Suwalskiej  Kampanii „Biała Wstążka” jak każdego roku na ulicy Chłodnej odbył się happening „Biała Róża dla Kobiety”. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Leszek Lewoc oraz przedstawiciele instytucji i organizacji biorących w niej udział wręczali kobietom białą różę, jako symbol szacunku  i sprzeciwu  stosowania wobec nich przemocy.
 
   
 
 

X Regionalny Bal Andrzejkowy Osób Niepełnosprawnych


X Regionalny Bal Andrzejkowy Osób Niepełnosprawnych
23 listopada 2017 roku odbył się dziesiąty Regionalny Bal Andrzejkowy Osób Niepełnosprawnych „Czary mary - zmieniamy świat na weselszy”. Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, przedsiębiorcom i osobom prywatnym za rzeczową i finansową pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Bal odbył się dzięki dużemu zaangażowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Alternatywa”. Bawiło się ponad 500 osób. Każdy uczestnik mógł wziąć udział w loterii fantowej, zrobić pamiątkowe zdjęcie, bawić się przy świetnej muzyce oraz spróbować regionalnych dań.
Gościliśmy uczestników z następujących ośrodków:
1.    ŚDS Augustów
2.    ŚDS Białystok
3.    ŚDS Biała Woda  
4.    ŚDS „Pod Kasztanami”  Ełk
5.    ŚDS Ciechanowiec
6.    Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno Wychowawczy Bród Nowy  
7.    ŚDS „ Słoneczny Dom „  Gołdap
8.    Dom Pomocy Społecznej „ Kalina” w Suwałkach
9.    ŚDS Kowale Oleckie  
10.    ŚDS Lipniak
11.    ŚDS Mońki
12.    ŚDS Olecko
13.    ŚDS Kurianka
14.    Klub Pacjenta Suwałki
15.    ŚDS „ Aktywni tak samo” Suwałki  
16.    Warsztat Terapii Zajęciowej Suwałki
17.    Warsztat Terapii Zajęciowej Filipów
18.    Warsztat Terapii Zajęciowej Sejny
19.    ŚDS Wronki
20.    Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Chorych Psychicznie „ Nadzieja”
21.    ŚDS MOPR Suwałki
22.     ŚDS Nowa Wieś Ełcka
   
 
 

VIII Suwalska Kampania Białej Wstążki      W Montrealu 6 grudnia 1989 r., w budynku politechniki mężczyzna – antyfeminista zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób, ponieważ - jak tłumaczył - kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. W drugą rocznicę tej masakry w Kanadzie w roku 1991 mężczyźni zainicjowali Kampanię Białej Wstążki. Organizatorzy postanowili, że w geście sprzeciwu wobec zachowań przemocowych stosowanych przez mężczyzn i uzmysłowienia kobietom, że nie wszyscy mężczyźni godzą się na stosowanie przemocy, zaczęto nosić w klapie ubrań białe wstążki. Po kilku tygodniach białą wstążkę nosiło już 100 tys. Kanadyjczyków. Od 25 listopada do 10 grudnia rokrocznie prowadzi się kampanię – „16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć “. Głównym założeniem kampanii jest wyrażenie własnej postawy wobec przemocy w rodzinie a jednocześnie opowiedzenie się po stronie krzywdzonych.
      Od 2010 r. Kampania Białej Wstążki na trwałe wpisała się w tradycje naszego miasta i regionu, a jej ogromny zasięg w szkołach miasta i powiatu jest nadzieją na to, ze przemoc ze względu na płeć za kilka lat będzie epizodem, o którym będziemy uczyć się na lekcjach historii.
 
   
 
 

Życzenia z okazji Dnia Pracownika SocjalnegoZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim pracownikom MOPR w Suwałkach
składamy podziękowania i wyrazy uznania
za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.
Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
 
Dyrekcja
MOPR w Suwałkach
   
 
 

Przegląd Poezji i Prozy Patriotycznej w Kowalach Oleckich


Przegląd Poezji i Prozy Patriotycznej w Kowalach Oleckich
Suwałki, 9 listopada 2017 r.
 
W dniu 9 listopada odbył się w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich VI Przegląd Poezji i Prozy Patriotycznej pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”.  Uroczystość poświęcona obchodom Święta Narodowego zorganizowana została przez Stowarzyszenie „Kuźnia Dobrych Praktyk” i Środowiskowy Dom Samopomocy w Kowalach Oleckich.
W uroczystości udział wzięli władze samorządowe i przedstawiciele duchowieństwa oraz uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”  oraz delegaci społeczności Środowiskowych Domów Samopomocy z Olecka, Wronek, Ełku, Nowej Wsi Ełckiej, Gołdapi, Augustowa, Lipniaka i MOPR ŚDS Suwałki.

   
 
 

POGRZEB DZIECKA NIENARODZONEGO


Suwałki, 30 października 2017 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasta Suwałki oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu – pochówek Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem odbywa się 4 razy w roku.
Najbliższa uroczystość odbędzie się 15 grudnia 2017 r.
 
   
 
 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień - ważne informacje


Suwałki, 23 października 2017 r.
 
W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów' Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów' legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.
czytaj całość (pdf, 232 kB)
   
 
 

Grupy wsparcia dla wychowanków pieczy zastępczej


Suwałki, 23 października 2017 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, informuje, że organizuje  grupy wsparcia  dla wychowanków  pieczy zastępczej przygotowujących się do procesu usamodzielnienia. Celem grupy wsparcia  jest zdobycie wiedzy na temat procesu usamodzielnienia.
Spotkania odbędą się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Filipowska 20  w Sali nr 21 według ustalonego harmonogramu:
Spotkanie I odbędzie się w dniach 27.10.2017 r., 30.10.2017 r. i  6.11. 2017 r. o godzinie 16ºº na które zapraszamy wychowanków pieczy zastępczej wraz z opiekunami.
Temat: „ Proces usamodzielnienia” – omówienie  podstaw prawnych procesu usamodzielnienia, formy pomocy dla osób będących w procesie usamodzielnienia, wyznaczenie opiekuna i jego zadania.
Spotkanie II  odbędzie się  dniach 7.11.2017 r., 4.12.2017 r. i  5.12. 2017 r. o  godzinie 16 ºº
Temat: „Indywidualny Program Usamodzielnienia” – zapoznanie się z  kwestionariuszem  Indywidualnego Programu Usamodzielnienia omówienie jego realizacji i ocena końcowa programu.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 87  562 89 97.
   
 
 

Terminy rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy


Suwałki, 23 października 2017 r.
Terminy obowiązujące przy rozpatrywaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy.
   
 
 
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [Następna »]

 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
Plany Zamówień Publicznych
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2017
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych