Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019


Suwalki, 11 czerwca 2019 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019  
   
 
 

Zatrudnimy pracowników socjalnych


Suwalki, 11 czerwca 2019 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zatrudni na stanowisko pracownika socjalnego osoby psiadające kwalifikacje zgodne z ustawą o pomocy społecznej. Zainteresowanych prosimy o skladanie CV w sekretariacie Ośrodka lub kontakt telefoniczny pod numerem 87 5652881.
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego


Suwalki, 10 czerwca 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego
Spawanie metodą TIG 141
   
 
 

IV Przegląd Pieśni Religijnych


IV Przegląd Pieśni Religijnych
Suwalki, 4 czerwca 2019 r.
W dniu 29 maja 2019 roku w kościele pw. bł. Anieli Salawy w Suwałkach, odbył się IV Przegląd Pieśni Religijnych pt. „Królowej Anielskiej Śpiewajmy”. W przeglądzie uczestniczyło 13 ośrodków wsparcia osób niepełnosprawnych. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy. Dodatkowo proboszcz parafii   ks. Ireneusz Czyżewski ufundował dwie nagrody.  Po części muzycznej  wszyscy uczestnicy i goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok.
   
 
 

Ostrzeżenie przed oszustami


Suwalki, 4 czerwca 2019 r.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH
ostrzega mieszkańców miasta
przed oszustami podszywającymi się pod pracowników Ośrodka.
Informujemy, iż każdy pracownik posiada aktualną legitymację służbową z podpisem i pieczątką Dyrektora.
W przypadku wątpliwości należy wymagać okazania legitymacji służbowej.
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych


Suwalki, 24 maja 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty
na zorganizowanie i przeprowadzenie dla 30 osób 2-óch pięciodniowych warsztatów socjoterapeutycznych
w formie obozów wyjazdowych.

Miejski Ośrodek Pomocy  Rodzinie w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia dla 30 osób 2- óch  pięciodniowych warsztatów socjoterapeutycznych w formie obozów wyjazdowych w ramach Projektu pn. ,,Rodzina zastępcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
 
 

Nieodpłatna pomoc prawna w Mieście Suwałki w 2019 r.


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) od 1 stycznia 2019 r. na terenie Miasta Suwałki funkcjonują 3 punkty udzielające nieodpłatnych porad prawnych.
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Nabór osób do projektu


Suwalki, 17 kwietnia 2019 r.
OGŁOSZENIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
W SUWAŁKACH
prowadzi nabór do projektu pn.: "Wychodzenie z cienia -poprawa sytuacji osób z zaburzeniami  psychicznymi”
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego


Suwalki, 17 kwietnia 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 3 osób
Opiekunowie dziecięcy powyżej  3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej.
 
   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego


Suwalki, 17 kwietnia 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 3 osób
Pracownik obsługi biurowej z modułem
prawo jazdy komputerowe ECDL.
   
 
 
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [Następna »]

 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2019
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych