Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym


Suwałki, 6 sierpnia 2019 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd 2019 można ubiegać się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 
   
 
 

Projekt GraduatON finansowany ze środków PFRON


Suwałki, 26 lipca 2019 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach przychyla się do prośby Fundacji „Reaxum”  i udostępnia poniższą informację:
Szanowni Państwo,
Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych.
Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty.
Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej ilości osób, z tego względu zgłaszamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie informacji na Państwa stronie internetowej.
Z góry bardzo dziękuję za wsparcie i pomoc!
   
 
 

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencja


Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencja
Suwałki, 10 lipca 2019 r.
 
W dniu 09.07.2019 r. w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie, któremu przewodniczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. Wręczono listy gratulacyjne, odbyła się prezentacja nowo wybranych członków i dyskusja nad założeniami programu współpracy samorządu z organizacjami pożytku publicznego. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Leszek Lewoc został powołany w skład Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jest to IV kadencja w tym dyrektor Leszek Lewoc był w składzie w kadencji; I, III i obecnie w IV.
Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo – doradczym i konsultacyjnym Samorządu Województwa Podlaskiego.
Do jej zadań należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i opiniowanie w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, czy wyrażanie opinii o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.
Kadencja Rady trwa trzy lata, licząc od daty jej powołania.
 
 
linki :
   
 
 

Konsultacje w sprawie projektu Pomnika Dziecka Nienarodzonego


Konsultacje w sprawie projektu Pomnika Dziecka Nienarodzonego
Suwałki, 8 lipca 2019 r.

W dniu 5 lipca 2019 r. po uroczystościach pogrzebowych dzieci zmarłych przed urodzeniem w siedzibie MOPR w Suwałkach odbyło się spotkanie w sprawie konsultacji projektu Pomnika Dzieci Nienarodzonych.
Autorem przedstawionego powyżej projektu Pomnika Dzieci Nienarodzonych jest Maksymilian Biskupski - rzeźbiarz i poeta, urodzony 1.09.1958 w Warszawie. Studiował w latach 1980-1984 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby w Pracowni prof. Stanisława Słoniny i prof. Gustawa Zemły. Studia ukończył z wyróżnieniem w roku 1984 (czas stanu wojennego), otrzymując dyplom za pracę pt. „Katyń czyli w poszukiwaniu uśmiechu Giocondy”. W/w jest twórcą licznych prac nagradzanych w kraju i zagranicą.
W spotkaniu udział wzięli: ks. prałat Kazimierz Gryboś – proboszcz parafii p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach, ks. prałat Jarema Sykulski – proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach oraz kapelan Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera  w Suwałkach – ks. Jarosław Pierzgalski oraz Pani Teresa Szot. Konsultacje uświetnił swoją obecnością Pan Maksymilian Biskupski. Spotkaniu przewodniczył Leszek Lewoc.
Linki:

   
 
 

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem


Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem
Suwałki, 8 lipca 2019 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że 5 lipca 2019 r. odbył się pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem. Uroczystość zorganizowano po raz czternasty. Msza Święta Pogrzebowa została odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 58 (Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) o godz. 15:00,  po czym 30 dzieci utraconych zostało złożonych do grobu na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej. 
 
Na uroczystości obecny był Maksymilian Mirosław Biskupski - rzeźbiarz i poeta, który jest autorem projektu rzeźby Dziecka Nienarodzonego.

Wszelkich informacji  związanych z postępowaniem w  sytuacji  związanej z niekorzystnym zakończeniem ciąży i urodzeniem dziecka martwego udzielają pracownicy socjalni  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach pod nr tel. 87/562-89-70.

MOPR zapewnia  bezpłatne wsparcie psychologiczne dla rodziców, którzy przedwcześnie utracili dziecko. Osoby chcące uzyskać taką pomoc proszone są o kontakt pod nr 87/565-28-91w celu wyznaczenia terminu spotkania. Istnieje również możliwość powołania grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka.
Dyrektor MOPR w Suwałkach
Leszek Lewoc
Linki :
   
 
 

XVII Podlaskie Dni Rodziny


XVII Podlaskie Dni Rodziny
Suwałki, 28 czerwca 2019 r.
 
W dniu 27 czerwca 2019 roku odbyły się XVII Podlaskie Dni Rodziny pod hasłem „W rodzinie jest MOC!” Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach. W imprezie wzięło udział około 100 osób z kilku ośrodków wsparcia z naszego regionu: Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja”, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Suwałk, Środowiskowy Dom Samopomocy z Kowal Oleckich oraz Środowiskowy Dom Samopomocy z Lipniaka. W trakcie imprezy odbyły się zawody sportowe w różnych konkurencjach. Zespół muzyczny „Nadzieja” prowadził zabawę taneczną. Wszyscy uczestnicy mieli zapewniony pyszny poczęstunek. Niespodzianką były odwiedziny motocyklistów  z Klubu „Niedźwiedzie Północy”, którzy zapewnili chętnym osobom wspaniałą przejażdżkę. Dziękujemy wszystkim za przybycie, świetną integrację i zabawę.
   
 
 

Terminy składania wniosków oraz rozpatrywania i wypłaty świadczeń na nowe okresy zasiłkowe


Suwałki, 27 czerwca 2019 r.
 
W tabeli prezentujemy terminy składania wniosków oraz rozpatrywania i wypłaty świadczeń na nowe okresy zasiłkowe świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry Start".
   
 
 

Jak przetrwać upały


Suwałki, 27 czerwca 2019 r.
 
Zalecenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - jak przetrwać upały.
   
 
 

POGRZEB DZIECI ZMARŁYCH PRZED NARODZENIEM


Suwałki, 24 czerwca 2019 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że w dniu 5 lipca 2019 r. o godz. 15:00 w Kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbędzie się pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem
   
 
 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019


Suwalki, 11 czerwca 2019 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019  
   
 
 
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [Następna »]

 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2019
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych