Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


„Chcemy być razem”


„Chcemy być razem”
 Suwałki, 16 października 2019 r.
 
12 października 2019 r. odbyła się impreza integracyjna pn.: „Chcemy być razem” podsumowująca projekt „Wychodzenie z cienia – poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi”, dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności do samodzielności” – edycja 2019. Podczas imprezy odbyła się wystawa prac wykonanych przez osoby uczęszczające na zajęcia w Weekendowym Klubie Aktywności, zespół „KEYS” zorganizował konkursy i zabawy integracyjne przy muzyce, a Hotel „Logos” w Suwałkach zapewnił pyszny poczęstunek oraz komfortowe warunki do świetnej zabawy.
 
   
 
 

Poseł Robert Winnicki w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie


Poseł Robert Winnicki w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
 Suwałki, 14 października 2019 r.
 
W dniu 2 października br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dyr. Leszek Lewoc spotkał się z posłem RP Robertem Winnickim. Dyrektor zwrócił się prośbą o pomoc w prawnym uregulowaniu pochówku dzieci zmarłych przed urodzeniem i budowie pomnika „Dziecka Nienarodzonego”. Za działanie na rzecz rodziny dyr. Leszek Lewoc przekazał posłowi pamiątkowy medal Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
   
 
 

Zatrudnimy osobę na stanowisko pracownika socjalnego


Suwałki, 10 października 2019 r.
 
Osoby zainteresowane, posiadające kwalifikacje zgodne z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  oraz II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny o kierunku przeciwdziałanie przemocy w rodzinie lub studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o składanie do 17 października 2019 r. aplikacji zawierających list motywacyjny i życiorys.
   
 
 

Warsztaty rękodzieła w „Weekendowym Klubie Aktywności’


Warsztaty rękodzieła w „Weekendowym Klubie Aktywności’
Suwałki, 9 października 2019 r.
 
Uczestnicy projektu pn.: „Wychodzenie z cienia – poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi” wzięli udział w warsztatach rękodzieła. Weekendowy Klub Aktywności funkcjonuje w soboty w Środowiskowym Domu Samopomocy. Uczestnicy aktywnie rozwijają swoje zainteresowania, umiejętności manualne oraz kompetencje osobiste w przyjaznej atmosferze o którą dbają instruktorzy terapii zajęciowej.
Warsztaty odbyły się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności do samodzielności” – edycja 2019.
   
 
 

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem (27.09.2019)


Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem (27.09.2019)
Suwałki, 30 września 2019 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że 27 września 2019 r. odbył się pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem. Uroczystość zorganizowano po raz piętnasty. Msza Święta Pogrzebowa została odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 58 (Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) o godz. 15:00, po czym ciała dzieci utraconych zostały złożone do grobu na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej.
 
Wszelkich informacji związanych z postępowaniem w sytuacji związanej z niekorzystnym zakończeniem ciąży i urodzeniem dziecka martwego udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach pod nr tel. 87/562-89-70.
 
MOPR w Suwałkach zapewnia bezpłatne wsparcie psychologiczne dla rodziców, którzy przedwcześnie utracili dziecko. Osoby chcące uzyskać taką pomoc proszone są o kontakt pod nr 87/565-28-91 w celu wyznaczenia terminu spotkania. Istnieje również możliwość powołania grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka.
 
linki :
   
 
 

Konkurs „Anioł Dobroci”- edycja 2019


Suwałki, 27 września 2019 r.
 
Już po raz piąty Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza konkurs pn. „Anioł Dobroci”. Nagroda została ustanowiona w roku 2015. Ma na celu uhonorowanie osób i instytucji, a także promocji inicjatyw wnoszących istotny wkład w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i socjalnych w Suwałkach, zwiększenia aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz integracji społeczności lokalnych.
 
   
 
 

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem - 27 września 2019


Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem - 27 września 2019
Suwałki, 23 września 2019 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach uprzejmie informuje, że w dniu 27 września 2019 r. o godz. 15:00 w Kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbędzie się  pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem. Jest to piętnasty pogrzeb podczas, którego zostanie pochowanych 35  dzieci.

Z inicjatywy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach w 2016 r.  formalnie uregulowano przez samorząd miejski kwestię pochowku dzieci zmarłych na skutek poronień lub innych tragicznych okoliczności i bezimiennie pozostawionych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr Ludwika Rydygiera  w Suwałkach.

Od  kwietnia 2016 r. MOPR w Suwałkach  4 razy w roku organizuje uroczystości związane z pochówkiem dzieci nienarodzonych.  Do tej pory   sprawiono godny pochówek 330  dzieciom.

W bieżącym roku pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem odbędzie się po raz czwarty 13 grudnia.
 
Zaproszenie (plik pdf, 149kB)
   
 
 

72 rocznica urodzin Ks. Jerzego Popiełuszki


72 rocznica urodzin Ks. Jerzego Popiełuszki
Suwałki, 10 września 2019 r.
 
W rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” oraz przypadającej w tych dniach 72 rocznicy urodzin Ks. Jerzego Popiełuszki Komisja Emerytów NSZZ „Solidarność” i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach złożyli wiązankę kwiatów przy obelisku poświęconym Ks. Jerzemu Popiełuszce.
   
 
 

Projekt pn.: „Wychodzenie z cienia – poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi”


Projekt pn.: „Wychodzenie z cienia – poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi”
Suwałki, 5 września 2019 r.
 
Uczestnicy projektu pn.: „Wychodzenie z cienia – poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi” wzięli udział w wyjściach do kina oraz kręgielni. Celem zorganizowanych wydarzeń kulturalno-sportowych była aktywizacja i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych. Wydarzenia odbyły się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności do samodzielności” – edycja 2019.
   
 
 

Rodzinny Festyn Integracyjny pn. "Wszystkie dzieci nasze są - promocja rodzicielstwa zastępczego"


Rodzinny Festyn Integracyjny pn.
Suwałki, 29 sierpnia 2019 r.
 
W dniu dzisiejszym tj. 29 sierpnia 2019 roku  na placu przed Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach odbył się Rodzinny Festyn Integracyjny pn. „Wszystkie dzieci nasze są - promocja rodzicielstwa zastępczego” .
 
Impreza zorganizowana została dla uczestników projektu pt. „Rodzina zastępcza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 . 
 
Niniejszy projekt skierowany jest do 70 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem w tym: Dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej- 30 osób, pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej podlegającym procesowi usamodzielniania - 10osób oraz osób pełniących funkcję rodziny zastępczej i korzystających ze wsparcia MOPR w Suwałkach - 30 osób.
 
Festyn miał na celu promocję rodzicielstwa zastępczego, integrację rodziców zastępczych i ich podopiecznych, wzmocnienie ich poczucia własnej wartości oraz wzrost motywacji rodziców z do pokonywania trudności w opiece nad podopiecznymi.  
Zostały zorganizowane gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych, dmuchańce- skakance oraz bezpłatne lody, wata cukrowa oraz drobny poczęstunek.
 
   
 
 
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [Następna »]

 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2019
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych