Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Koronawirus, informacje i zalecenia


Koronawirus, informacje i zalecenia
Suwałki, 27 marca 2020 r.
 
Link poniżej kieruje do aktualnych, oficjalnych i wiarygodnych informacji na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.
   
 
 

Pomoc w kwarantannie


Pomoc w kwarantannie
Suwałki, 27 marca 2020 r.
 
Osobom przebywającym w kwarantannie domowej spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym MOPR udziela wsparcia w formie gorącego posiłku z dowozem oraz pomocy żywnościowej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Kryterium dochodowe w POPŻ zostało określone na poziomie 200 %  kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj. dla osób samotnych 1.402 zł, dla osoby w rodzinie 1.056 zł. Fakt przebywania w kwarantanie domowej jest sprawdzany codziennie przez pracowników ośrdka którzy dokonują rozpoznia niezaspokojonych potrzeb.
   
 
 

Przygotowywanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia uczestnikom i kadrze w kwarantannie.


Przygotowywanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia uczestnikom i kadrze w kwarantannie.
Suwałki, 20 marca 2020 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy  Rodzinie  w Suwałkach zaprasza do składania ofert na realizację zadania dotyczącego:  Przygotowywanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia uczestnikom i kadrze pozostającej w kwarantannie.
   
 
 

Pomoc osobom w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnością.


Suwalki, 18 marca 2020 r.

Suwalskie organizacje pozarządowe zgłosiły swoją gotowość udzielania pomocy osobom w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnością (nie pozostających w kwarantannie) w zrobieniu zakupów żywnościowych, artykułów higienicznych oraz realizacji recept w aptece (na koszt osoby zgłaszającej).
   
 
 

Informacja dotycząca funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Suwalki, 17 marca 2020 r.

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach.
   
 
 

Szkolenia dla rodzin zastępczych, zajęcia dla dzieci - odwołane


Suwalki, 16 marca 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego odwołuje zaplanowane w najbliższym czasie szkolenia, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, zajęcia dla dzieci - podopiecznych rodzin zastępczych.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 444 0640
   
 
 

WAŻNE !!! Zmiany w funkcjonowaniu MOPR w Suwałkach


Suwałki, 16 marca 2020 r.

W trosce o naszych klientów w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
   
 
 

Wytyczne Wojewody Podlaskiego - Informacja dotycząca usług opiekuńczych


Suwalki, 16 marca 2020 r.

Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
   
 
 

Komunikat w sprawie wypłat w kasie


Suwalki, 10 marca 2020 r.
K O M U N I K A T

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że od 19 do 31 marca 2020 r. wypłata świadczeń z kasy MOPR zostaje wstrzymana.
Świadczenia będą realizowanie przekazem pocztowym lub na wskazany rachunek bankowy.
   
 
 

Wyrózniony pracownik socjalny MOPR w Suwałkach


Wyrózniony pracownik socjalny MOPR w Suwałkach
Suwalki, 10 marca 2020 r.
W dniu 10 marca 2020 r. Pani Barbara Rozumowska- Specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach otrzymała od dyrektora MOPR Leszka Lewoca i Dowódcy Kompanii kpt. Wojciecha Pieluchowskiego listy gratulacyjne za podejmowanie i propagowanie wśród żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących i za bardzo dobre zaangażowanie w wykonywaniu zadań służbowych oraz wykraczające ponad obowiązki działania humanitarne i charytatywne.
Pani Barbara Rozumowska została nominowana do wyróżnienia od Pierwszej Damy Rzeczpospolitej Polskiej- Pani Agaty Kornhauser- Duda.
 
 
Linki :
 

   
 
 
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [Następna »]

 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi i zapytania ofertowe
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2020
Informator
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych