Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Programy


Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie


Uchwałą nr. XXXIII/396/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Rady Miejskiej w Suwałkach został przyjęty Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2017-2021.
   
 
 

Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach


Uchwałą nr. XXXIII/395/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Rady Miejskiej w Suwałkach został przyjęty Program Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2017 - 2021.
program (pdf, 1357kB)
   
 
 

Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018


Uchwałą nr. XIX/213/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rady Miejskiej w Suwałkach został przyjęty Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2016 - 2018.
   
 
 

Program Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Uchwałą nr. XII/100/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.  Rady Miejskiej w Suwałkach został przyjęty Program Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałki do 2016 roku.
stanowisko Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 2011 2012 2013  2014   2015 2016  
informacja z realizacji programu za  2011 - 2012   2011 - 2013  2011 - 2014   2011 - 2015  2011 - 2016
   
 
 

Miejski Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie


Uchwałą nr. X/73/2011 z dnia 25 maja 2011 r.  Rady Miejskiej w Suwałkach został przyjęty Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach do 2016 r.
   
 
 

Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015


Uchwałą nr. XXXVI/373/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Rady Miejskiej w Suwałkach został przyjęty Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2013 - 2015.

   
 
 

Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania


W ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2014-2020 są realizowane działania, które mają na celu:

  • ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się  trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów oraz osób dorosłych, w szczególności osób amotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych
  • poprawić poziom życia rodzin o niskich dochodach
  • poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży
  • kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych

   
 
 

Program poprawy życia osób niepełnosprawnych


Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w mieście Suwałki do roku 2010.

   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
Plany Zamówień Publicznych
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2017
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych