Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Programy


Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie


Uchwałą nr. XXXIII/396/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Rady Miejskiej w Suwałkach został przyjęty Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2017-2021.
   
 
 

Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach


Uchwałą nr. XXXIII/395/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Rady Miejskiej w Suwałkach został przyjęty Program Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2017 - 2021.
program (pdf, 1357kB)
   
 
 

Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018


Uchwałą nr. XIX/213/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rady Miejskiej w Suwałkach został przyjęty Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2016 - 2018.
   
 
 

Program Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Uchwałą nr. XII/100/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.  Rady Miejskiej w Suwałkach został przyjęty Program Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałki do 2016 roku.
stanowisko Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 2011 2012 2013  2014   2015 2016  
informacja z realizacji programu za  2011 - 2012   2011 - 2013  2011 - 2014   2011 - 2015  2011 - 2016
   
 
 

Miejski Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie


Uchwałą nr. X/73/2011 z dnia 25 maja 2011 r.  Rady Miejskiej w Suwałkach został przyjęty Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach do 2016 r.
   
 
 

Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015


Uchwałą nr. XXXVI/373/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Rady Miejskiej w Suwałkach został przyjęty Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2013 - 2015.

   
 
 

Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania


W ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2014-2020 są realizowane działania, które mają na celu:

  • ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się  trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów oraz osób dorosłych, w szczególności osób amotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych
  • poprawić poziom życia rodzin o niskich dochodach
  • poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży
  • kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych

   
 
 

Program poprawy życia osób niepełnosprawnych


Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w mieście Suwałki do roku 2010.

   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2018
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych