Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę węgla kamiennego (http://mops.suwalki.pl/strona/bierzace-informacje-przetargi-i-zapytania-ofertowe/399-zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na)

Domyślna grafika

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843)  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia poniżej 14.000 euro.


Source URL: http://mops.suwalki.pl/strona/bierzace-informacje-przetargi-i-zapytania-ofertowe/399-zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na