Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Zakończenie VII Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki „Jesteśmy, żyjemy, czujemy”


Zakończenie VII Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki  „Jesteśmy, żyjemy, czujemy”
Suwałki, 18 grudnia 2017 r.
 
15.12.2017 r. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach, odbyło się uroczyste zakończenie VII Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki „Jesteśmy, żyjemy, czujemy” prowadzonej pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałki.
W trakcie kampanii w okresie od 24.11.2017 r. do 10.12.2017 r. odbyło się wiele wydarzeń promujących zachowania prospołeczne,  przeprowadzono wiele spotkań edukacyjnych na temat profilaktyki przemocy oraz zajęć edukacyjnych i warsztatów.
Głosząc ideę przeciwdziałania przemocy szczególnie wobec kobiet, osób starszych i z niepełnosprawnościami zorganizowano konkurs multimedialny  skierowany do placówek oświatowych z terenu Miasta Suwałk i Powiatu Suwalskiego  pt.: „JESTEŚMY, ŻYJEMY, CZUJEMY”
Zwycięzcami  konkursu zostali:
Miejsce I – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie
Miejsce II – Szkoła Podstawowa w  Przerośli
Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 9  im. W. Puchalskiego w Suwakach 

Wyróżnienia:
•    Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach
•    Szkola Podstawowa nr 4 im. ks. K.A. Hamerszmita w Suwałkach
Nagrodę specjalną, , którą  ufundowało Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa”  w Suwałkach otrzymał:
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Suwałkach

relacja na tv suwalki
zdjęcia (19 zdjęć)
wiecej   
 
 

36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce


36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
Suwałki, 14 grudnia 2017 r.
 
13.12.2017r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział w uroczystości odbywającej się pod „Dębem Wolności” w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach, upamiętniającej ofiary i osoby represjonowane w stanie wojennym.
wiecej   
 
 

POGRZEB DZIECKA NIENARODZONEGO


POGRZEB DZIECKA NIENARODZONEGO
Suwałki, 12 grudnia 2017 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasta Suwałki oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu – pochówek Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem odbywa się 4 razy w roku.
Najbliższa uroczystość odbędzie się 15 grudnia 2017 r.
wiecej   
 
 

XXVI Spartakiada Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski


XXVI Spartakiada Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski
Suwałki, 12 grudnia 2017 r.
 
6 grudnia 2017 r. odbyła się XXVI Spartakiada Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, zorganizowana przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Urząd Miejski w Suwałkach oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Ponad 400 osób, dzieci i młodzieży wraz z rodzicami, opiekunami i wolontariuszami, brało udział w konkursach sprawnościowych, grach i zabawach. Pojawił się również św. Mikołaj, który razem z elfami wręczył wszystkim uczestnikom prezenty. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do realizacji tego przedsięwzięcia.
 
wiecej   
 
 

Nadanie Sztandaru i obchody Dnia Pracownika Socjalnego


Suwałki, 25 listopada 2017 r.
 
Dnia 22 listopada 2017 r. z okazji nadania sztandaru Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się  sympozjum w Studzienicznej pt. Św. Brat Albert prekursorem pomocy społecznej.  Na sympozjum zaprezentowano wystąpienie Pana Marka Rymsza,  socjologa, doktora habilitowanego nauk społecznych, doradcy prezydenta Andrzeja Dudy do spraw społecznych, pracownika Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej.
Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej (i innych polityk publicznych), a także w  problematyce organizacji non-profit i społeczeństwa obywatelskiego. W latach 2005-2016 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Trzeci Sektor”. Od 2008 r. jest członkiem Zespołu Laboratorium „Więzi”, a od 2013 r. także członkiem redakcji kwartalnika „Więź”. Należy do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, gdzie koordynuje prace Sekcji Polityki Społecznej i Rodziny.
Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych, w tym trzech monografii książkowych oraz redaktor naukowy (lub współredaktor) piętnastu tomów zbiorowych.
 
Dzień 25 listopada 2017 r. jest datą niezwykle ważną dla tut. Ośrodka, gdyż tego dnia nadano Sztandar Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach, oraz odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego.
Inspiracją do ustanowienia sztandaru MOPR były decyzje podjęte przez najwyższe władze kościelne i państwowe ustanawiające rok 2017 Rokiem Świętego Brata Alberta. tało się to za przyczyną decyzji Konferencji Episkopatu Polski z października 2016 roku o ustanowieniu w Kościele w Polsce Roku Świętego Brata Alberta.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podkreślając wybitne zasługi Adama Chmielowskiego  działalności niepodległościowej oraz na polu pracy społecznej i artystycznej, przekonany o szczególnym znaczeniu jego dorobku dla dziedzictwa narodowego, Uchwałą z dnia 22 czerwca 2016 roku, ustanowił rok 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta […]. Senat Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 roku oddał cześć pamięci św. Brata Alberta Chmielowskiego – powstańca styczniowego, artysty, opiekuna ubogich - w 100. rocznicę jego śmierci. Zwrócił się jednocześnie o popularyzację postaci św. Brata Alberta, którego życie może być wzorem człowieczeństwa. 
Przygotowanie i nadanie sztandaru Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Suwałkach z wizerunkiem oraz przesłaniem św. Brata Alberta w znaczący sposób wpisuje się zarówno w świecki, jak i kościelny charakter obchodów Roku Świętego Brata Alberta.
Chcąc podkreślić wartość i charakter pracy wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, którzy są głównym realizatorem celów pomocy społecznej. Ustawą o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. wprowadzono Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 21 listopada, który jako święto na stałe wpisał się do kalendarza ważnych wydarzeń w Polsce. Coroczne obchody są okazją do przyznania wyróżnień i awansów zawodowych najbardziej zasłużonym pracownikom.
 
 
Linki :
  
 
wiecej   
 
 

"Biała Róża dla Kobiety"


Suwałki, 30 listopada 2017 r.
 
W dniu 29 listopada br. w ramach trwającej VIII Suwalskiej  Kampanii „Biała Wstążka” jak każdego roku na ulicy Chłodnej odbył się happening „Biała Róża dla Kobiety”. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Leszek Lewoc oraz przedstawiciele instytucji i organizacji biorących w niej udział wręczali kobietom białą różę, jako symbol szacunku  i sprzeciwu  stosowania wobec nich przemocy.
 
wiecej   
 
 

X Regionalny Bal Andrzejkowy Osób Niepełnosprawnych


X Regionalny Bal Andrzejkowy Osób Niepełnosprawnych
23 listopada 2017 roku odbył się dziesiąty Regionalny Bal Andrzejkowy Osób Niepełnosprawnych „Czary mary - zmieniamy świat na weselszy”. Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, przedsiębiorcom i osobom prywatnym za rzeczową i finansową pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Bal odbył się dzięki dużemu zaangażowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Alternatywa”. Bawiło się ponad 500 osób. Każdy uczestnik mógł wziąć udział w loterii fantowej, zrobić pamiątkowe zdjęcie, bawić się przy świetnej muzyce oraz spróbować regionalnych dań.
Gościliśmy uczestników z następujących ośrodków:
1.    ŚDS Augustów
2.    ŚDS Białystok
3.    ŚDS Biała Woda  
4.    ŚDS „Pod Kasztanami”  Ełk
5.    ŚDS Ciechanowiec
6.    Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno Wychowawczy Bród Nowy  
7.    ŚDS „ Słoneczny Dom „  Gołdap
8.    Dom Pomocy Społecznej „ Kalina” w Suwałkach
9.    ŚDS Kowale Oleckie  
10.    ŚDS Lipniak
11.    ŚDS Mońki
12.    ŚDS Olecko
13.    ŚDS Kurianka
14.    Klub Pacjenta Suwałki
15.    ŚDS „ Aktywni tak samo” Suwałki  
16.    Warsztat Terapii Zajęciowej Suwałki
17.    Warsztat Terapii Zajęciowej Filipów
18.    Warsztat Terapii Zajęciowej Sejny
19.    ŚDS Wronki
20.    Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Chorych Psychicznie „ Nadzieja”
21.    ŚDS MOPR Suwałki
22.     ŚDS Nowa Wieś Ełcka
wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń
Suwałki dn.19.06.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej
Suwałki dn.19.06.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Inspektora (Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Inspektora (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń.
 
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko informatyka
Suwałki dn.29.09.2009 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – informatyk
Suwałki dn.20.11.2009 
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – informatyk. 
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej
Suwałki, 2012-08-20
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika  Dzialu Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej.
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
Plany Zamówień Publicznych
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2017
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych