Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


III Pielgrzymka Pracowników Pomocy Społecznej do Studzienicznej


III Pielgrzymka Pracowników Pomocy Społecznej do Studzienicznej
Suwałki, 18 listopada 2019 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach w dniu 16 listopada 2019 r. zorganizował III Pielgrzymkę Pracowników Pomocy Społecznej do Studzienicznej z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.
Podczas pielgrzymki została odprawiona uroczysta Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej w intencji pracowników pomocy społecznej z udziałem Suwalskiego Chóru PRIMO pod batutą mgr Moniki Brezgieł. 
Mszę celebrował oraz wygłosił homilię imieniu Biskupa Jerzego Mazura -  ksiądz Prałat Leszek Łuba.
Podczas spotkania wystąpił również Leszek Lewoc - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, który przedstawił bieżące działania Ośrodka, mające na celu ustanowienie Św. Brata Alberta patronem pomocy społecznej w Polsce.
wiecej   
 
 

„Bez złości jest więcej radości” - zajęcia dla dzieci z rodzin zastępczych


Suwałki, 14 listopada 2019 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że dnia 26.11.2019 r. o godz. 15.30 w Sali nr 21 tut. Ośrodka odbędą się zajęcia dla dzieci z rodzin zastępczych (uczniów klas I-III) z terenu miasta Suwałki pt. „Bez złości jest więcej radości”.
wiecej   
 
 

Leszek Lewoc odznaczony złotym medalem ,,Za zasługi dla obronności kraju’’


Leszek Lewoc odznaczony złotym medalem ,,Za zasługi dla obronności kraju’’
Suwałki, 8 listopada 2019 r.
 
Pan Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej - z własnej inicjatywy nadał złoty medal ,,Za zasługi dla obronności kraju’’ Panu Leszkowi Lewocowi, obecnemu dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Wręczenie złotego medalu odbyło się w dniu 8 listopada 2019 r. na placu apelowym 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku podczas uroczystość obchodów Święta Niepodległości. Medal wręczył  Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku w asyście D-cy 1 Brygady Obrony Terytorialnej oraz D-cy 18 Pułku Rozpoznawczego.
 
Wniosek o nadanie złotego medalu został ekspediowany do Ministerstwa Obrony Narodowej z ramienia Fundacji LEX NOSTRA. Również Kornel Morawiecki Poseł na Sejm RP pismem z dnia 15 sierpnia 2019 r.  wyraził pełne poparcie w kwestii nadania złotego medalu za zasługi dla obronności kraju Leszkowi Lewocowi.
 
Leszek Lewoc w  latach 1991-1993 był Senatorem Rzeczpospolitej Polskiej województwa suwalskiego, Członkiem Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Dzięki jego staraniom po likwidacji w 1994 r. XI Centralnej Składnicy Sprzętu Samochodowego JW.3179  w Suwałkach przyczynił się do przedyslokowania XIV Pułku Artylerii Przeciwpancernej z Kwidzyna do Suwałk. Uczestniczył w pracach Senackiej Komisji Obrony Narodowej na rzecz rozwoju i umacniania systemu obronnego kraju. W 1994 r. w Suwałkach zorganizował Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół’’ skupiające trudną młodzież. Dzięki porozumieniu Towarzystwa z jednostką Wojskową do którego doprowadził Leszek Lewoc, młodzież została objęta szkoleniem paramilitarnym. W latach 1999-2002 jako Wicewojewoda Podlaski uczestniczył w szeregu działań mających na celu budowanie prestiżu Wojska Polskiego w środowisku lokalnym. W latach 2004-2007 jako Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, a od 2007-2014 zastępca dyrektora Departamentu Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta w Białymstoku był odpowiedzialny za przeprowadzenie poboru wojskowego.    
 
Pan Leszek Lewoc posiada status działacza opozycji antykomunistycznej potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 5 czerwca 2018 r.
 
wiecej   
 
 

Zima 2019/2020


Suwałki, 6 listopada 2019 r.
 
W dniu 6 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza odbyło się spotkanie dotyczące omówienia i koordynacji działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków życia bezdomnym w okresie zimowym 2019/2020. Obecni byli przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Spółdzielni Socjalnej ,,Perspektywa”, Szpitala Wojewódzkiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 
Leszek Lewoc Dyrektor MOPR zapoznał uczestników z działaniami mającymi na celu stworzenie w okresie jesienno -zimowym bezpiecznych warunków życia osób bezdomnych i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Przekazał informator i plakaty o placówkach udzielających pomocy i wsparcia osobom bezdomnym oraz wymagającym pomocy interwencyjnej. Reprezentanci służb i instytucji poinformowali o stanie przygotowania do niesienia pomocy w tym trudnym okresie.
 
Prezydent Miasta powierzył koordynację działań Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
 
Ośrodek współpracując z Komendą Miejską Policji w Suwałkach przystąpił do realizacji przedsięwzięcia ,,Nie bądźmy obojętni” mającego na celu udzielanie pomocy osobom bezdomnym, żebrzącym, starszym i nieporadnym życiowo zagrożonych wychłodzeniem i zagrożeniem pożarowym
 
Z osobami bezdomnymi pracuje pracownik socjalny Iwona Buchowiecka, nr tel. 87 562-89-95 w dni robocze w godz. 7:30 -15:30. W każdy poniedziałek pracownik socjalny pełni dyżur w godz. 9:00- 17:00.
 
Widzisz potrzebujących pomocy dzwoń pod nr 112.
 
wiecej   
 
 

Dodatkowe środki


Suwałki, 5 listopada 2019 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach uprzejmie informuje, iż w ramach dodatkowo przyznanych algorytmem środków można składać wnioski  o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.

Przypominamy o niezbędnych dokumentach:

pisemny wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów-druk do pobrania w MOPR –pokój nr 2 lub na stronie internetowej MOPR, kopia aktualnego orzeczeniao niepełnosprawności lub wypis z treści orzeczenia –(oryginał do wglądu) dowód osobisty (do wglądu) fakturaokreślającacenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
wiecej   
 
 

Zaproszenie do składania ofert na specjalistyczne usługi opiekuńcze


Suwalki, 05 listopada 2019 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi - autyzm dziecięcy, padaczka, upośledzenie umysłowe umiarkowane, mózgowe porażenie dziecięce, zgodnie z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  (Dz. U. 2005, poz. 189, 1598),  zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu  do zajęć  rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości  uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  (Dz. U. 2018, poz. 1878 ze zm.).
 
czytaj całość (plik pdf, 130 kB)
wiecej   
 
 

Grupy wsparcia dla wychowanków w wieku od 16 do 17 lat


Suwałki, 30 października 2019 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach serdecznie zaprasza usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej na cykl spotkań grupy wsparcia.
 
wiecej   
 
 

Szkoła dla rodziców


Suwałki, 25 października 2019 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że organizuje zajęcia warsztatowe " Szkoła dla rodziców". Termin realizacji 25 październik 2019 r. - 27 listopad 2019 r. Celem szkolenia jest nabywanie, rozwijanie i wzmacnianie kompetencji rodzicielskich rodzin biologicznych z terenu miasta Suwalki. Warsztaty będą odbywały się w poniedziałki i środy w godzinach 16 - 19 w budynku DPK ul. Filipowskiej 20b.
Zapraszamy rodziców biologicznych których dzieci przebywają w pieczy zastępczej oraz współpracujących z asystentem rodziny. 
wiecej   
 
 

Akcja Zima 2019/2020


Akcja Zima
wiecej   
 
 

„Chcemy być razem”


„Chcemy być razem”
 Suwałki, 16 października 2019 r.
 
12 października 2019 r. odbyła się impreza integracyjna pn.: „Chcemy być razem” podsumowująca projekt „Wychodzenie z cienia – poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi”, dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności do samodzielności” – edycja 2019. Podczas imprezy odbyła się wystawa prac wykonanych przez osoby uczęszczające na zajęcia w Weekendowym Klubie Aktywności, zespół „KEYS” zorganizował konkursy i zabawy integracyjne przy muzyce, a Hotel „Logos” w Suwałkach zapewnił pyszny poczęstunek oraz komfortowe warunki do świetnej zabawy.
 
wiecej   
 
 

Poseł Robert Winnicki w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie


Poseł Robert Winnicki w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
 Suwałki, 14 października 2019 r.
 
W dniu 2 października br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dyr. Leszek Lewoc spotkał się z posłem RP Robertem Winnickim. Dyrektor zwrócił się prośbą o pomoc w prawnym uregulowaniu pochówku dzieci zmarłych przed urodzeniem i budowie pomnika „Dziecka Nienarodzonego”. Za działanie na rzecz rodziny dyr. Leszek Lewoc przekazał posłowi pamiątkowy medal Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
wiecej   
 
 

Zatrudnimy osobę na stanowisko pracownika socjalnego


Suwałki, 10 października 2019 r.
 
Osoby zainteresowane, posiadające kwalifikacje zgodne z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  oraz II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny o kierunku przeciwdziałanie przemocy w rodzinie lub studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o składanie do 17 października 2019 r. aplikacji zawierających list motywacyjny i życiorys.
wiecej   
 
 

Warsztaty rękodzieła w „Weekendowym Klubie Aktywności’


Warsztaty rękodzieła w „Weekendowym Klubie Aktywności’
Suwałki, 9 października 2019 r.
 
Uczestnicy projektu pn.: „Wychodzenie z cienia – poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi” wzięli udział w warsztatach rękodzieła. Weekendowy Klub Aktywności funkcjonuje w soboty w Środowiskowym Domu Samopomocy. Uczestnicy aktywnie rozwijają swoje zainteresowania, umiejętności manualne oraz kompetencje osobiste w przyjaznej atmosferze o którą dbają instruktorzy terapii zajęciowej.
Warsztaty odbyły się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności do samodzielności” – edycja 2019.
wiecej   
 
 

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem (27.09.2019)


Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem (27.09.2019)
Suwałki, 30 września 2019 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że 27 września 2019 r. odbył się pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem. Uroczystość zorganizowano po raz piętnasty. Msza Święta Pogrzebowa została odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 58 (Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) o godz. 15:00, po czym ciała dzieci utraconych zostały złożone do grobu na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej.
 
Wszelkich informacji związanych z postępowaniem w sytuacji związanej z niekorzystnym zakończeniem ciąży i urodzeniem dziecka martwego udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach pod nr tel. 87/562-89-70.
 
MOPR w Suwałkach zapewnia bezpłatne wsparcie psychologiczne dla rodziców, którzy przedwcześnie utracili dziecko. Osoby chcące uzyskać taką pomoc proszone są o kontakt pod nr 87/565-28-91 w celu wyznaczenia terminu spotkania. Istnieje również możliwość powołania grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka.
 
linki :
wiecej   
 
 

Konkurs „Anioł Dobroci”- edycja 2019


Suwałki, 27 września 2019 r.
 
Już po raz piąty Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza konkurs pn. „Anioł Dobroci”. Nagroda została ustanowiona w roku 2015. Ma na celu uhonorowanie osób i instytucji, a także promocji inicjatyw wnoszących istotny wkład w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i socjalnych w Suwałkach, zwiększenia aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz integracji społeczności lokalnych.
 
wiecej   
 
 

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem - 27 września 2019


Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem - 27 września 2019
Suwałki, 23 września 2019 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach uprzejmie informuje, że w dniu 27 września 2019 r. o godz. 15:00 w Kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbędzie się  pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem. Jest to piętnasty pogrzeb podczas, którego zostanie pochowanych 35  dzieci.

Z inicjatywy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach w 2016 r.  formalnie uregulowano przez samorząd miejski kwestię pochowku dzieci zmarłych na skutek poronień lub innych tragicznych okoliczności i bezimiennie pozostawionych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr Ludwika Rydygiera  w Suwałkach.

Od  kwietnia 2016 r. MOPR w Suwałkach  4 razy w roku organizuje uroczystości związane z pochówkiem dzieci nienarodzonych.  Do tej pory   sprawiono godny pochówek 330  dzieciom.

W bieżącym roku pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem odbędzie się po raz czwarty 13 grudnia.
 
Zaproszenie (plik pdf, 149kB)
wiecej   
 
 

72 rocznica urodzin Ks. Jerzego Popiełuszki


72 rocznica urodzin Ks. Jerzego Popiełuszki
Suwałki, 10 września 2019 r.
 
W rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” oraz przypadającej w tych dniach 72 rocznicy urodzin Ks. Jerzego Popiełuszki Komisja Emerytów NSZZ „Solidarność” i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach złożyli wiązankę kwiatów przy obelisku poświęconym Ks. Jerzemu Popiełuszce.
wiecej   
 
 

Projekt pn.: „Wychodzenie z cienia – poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi”


Projekt pn.: „Wychodzenie z cienia – poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi”
Suwałki, 5 września 2019 r.
 
Uczestnicy projektu pn.: „Wychodzenie z cienia – poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi” wzięli udział w wyjściach do kina oraz kręgielni. Celem zorganizowanych wydarzeń kulturalno-sportowych była aktywizacja i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych. Wydarzenia odbyły się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności do samodzielności” – edycja 2019.
wiecej   
 
 

Rodzinny Festyn Integracyjny pn. "Wszystkie dzieci nasze są - promocja rodzicielstwa zastępczego"


Rodzinny Festyn Integracyjny pn.
Suwałki, 29 sierpnia 2019 r.
 
W dniu dzisiejszym tj. 29 sierpnia 2019 roku  na placu przed Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach odbył się Rodzinny Festyn Integracyjny pn. „Wszystkie dzieci nasze są - promocja rodzicielstwa zastępczego” .
 
Impreza zorganizowana została dla uczestników projektu pt. „Rodzina zastępcza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 . 
 
Niniejszy projekt skierowany jest do 70 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem w tym: Dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej- 30 osób, pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej podlegającym procesowi usamodzielniania - 10osób oraz osób pełniących funkcję rodziny zastępczej i korzystających ze wsparcia MOPR w Suwałkach - 30 osób.
 
Festyn miał na celu promocję rodzicielstwa zastępczego, integrację rodziców zastępczych i ich podopiecznych, wzmocnienie ich poczucia własnej wartości oraz wzrost motywacji rodziców z do pokonywania trudności w opiece nad podopiecznymi.  
Zostały zorganizowane gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych, dmuchańce- skakance oraz bezpłatne lody, wata cukrowa oraz drobny poczęstunek.
 
wiecej   
 
 

Rodzinny Festyn Integracyjny


Rodzinny Festyn Integracyjny
Suwałki, 28 sierpnia 2019 r.
 
29 sierpnia 2019 r. , od godz. 10.00 Plac przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach. MOPR w Suwałkach zaprasza wszystkich uczestników projektu pn. "Rodzina zastępcza" na: RODZINNY FESTYN INTEGRACYJNY pn. „Wszystkie dzieci nasze są - promocja rodzicielstwa zastępczego”.
 
W PROGRAMIE:
  • Gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych.
  • Dmuchańce
  • Występy artystyczne
  • Grill
  • Słodki kącik (ciasta lody, wata cukrowa, napoje)
wiecej   
 
 

Dyrektor MOPR odznaczony medalem za zasługi dla NSZZ "Solidarność"


Dyrektor MOPR odznaczony medalem za zasługi dla NSZZ
Suwałki, 26 sierpnia 2019 r.
 
W dniu 26. sierpnia 2019 Przewodniczący Zarządu Regionu "Podlasie" NSZZ "Solidarność" Pan Józef Mozolewski odznaczył Dyrektora MOPR w Suwałkach Leszka Lewoc medalem za zasługi dla NSZZ "Solidarność". Leszek Lewoc 30 lat temu był jednym z organizatorów struktur NSZZ "Solidarność" w województwie suwalskim. W tamtym okresie pełnił szereg ważnych funkcji w strukturach związki. Był rzecznikiem prasowym, sekretarzem, v-ce przewodniczącym ZR "Pojezierze" NSZZ "Solidarność". W 2013 r. odznaczonym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności państwowej, publicznej i społecznej. W 2017 roku odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za działalności w strukturach opozycji niepodległościowej w latach 1981-1989. Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej. Od 2014 jest Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
 
linki:
radio 5
wiecej   
 
 

Warsztaty ceramiczne


Warsztaty ceramiczne
Suwałki, 20 sierpnia 2019 r.
 
10 sierpnia 2019 r. uczestnicy projektu pn; „Wychodzenie z cienia – poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi” wzięli udział w warsztatach ceramicznych. Uczyli się przygotowywania stanowiska do pracy z gliną, formowania naczyń z gliny, wypału a także zdobienia farbami wykonanych przez siebie form. Zajęcia odbyły się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności do samodzielności” – edycja 2019.
wiecej   
 
 

Projekt pn.: „Wychodzenie z cienia – poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi”


Projekt pn.: „Wychodzenie z cienia – poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi”
Suwałki, 20 sierpnia 2019 r.
 
W ramach projektu pn.: „Wychodzenie z cienia – poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi” zorganizowana została jednodniowa wycieczka po Suwalszczyźnie. Celem wycieczki była integracja osób niepełnosprawnych oraz poznanie walorów pięknej Suwalszczyzny. Wycieczka odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - program „Od zależności do samodzielności – edycja 2019.
wiecej   
 
 

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym


Suwałki, 6 sierpnia 2019 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd 2019 można ubiegać się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 
wiecej   
 
 

Projekt GraduatON finansowany ze środków PFRON


Suwałki, 26 lipca 2019 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach przychyla się do prośby Fundacji „Reaxum”  i udostępnia poniższą informację:
Szanowni Państwo,
Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych.
Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty.
Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej ilości osób, z tego względu zgłaszamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie informacji na Państwa stronie internetowej.
Z góry bardzo dziękuję za wsparcie i pomoc!
wiecej   
 
 

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencja


Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencja
Suwałki, 10 lipca 2019 r.
 
W dniu 09.07.2019 r. w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie, któremu przewodniczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. Wręczono listy gratulacyjne, odbyła się prezentacja nowo wybranych członków i dyskusja nad założeniami programu współpracy samorządu z organizacjami pożytku publicznego. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Leszek Lewoc został powołany w skład Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jest to IV kadencja w tym dyrektor Leszek Lewoc był w składzie w kadencji; I, III i obecnie w IV.
Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo – doradczym i konsultacyjnym Samorządu Województwa Podlaskiego.
Do jej zadań należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i opiniowanie w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, czy wyrażanie opinii o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.
Kadencja Rady trwa trzy lata, licząc od daty jej powołania.
 
 
linki :
wiecej   
 
 

Konsultacje w sprawie projektu Pomnika Dziecka Nienarodzonego


Konsultacje w sprawie projektu Pomnika Dziecka Nienarodzonego
Suwałki, 8 lipca 2019 r.

W dniu 5 lipca 2019 r. po uroczystościach pogrzebowych dzieci zmarłych przed urodzeniem w siedzibie MOPR w Suwałkach odbyło się spotkanie w sprawie konsultacji projektu Pomnika Dzieci Nienarodzonych.
Autorem przedstawionego powyżej projektu Pomnika Dzieci Nienarodzonych jest Maksymilian Biskupski - rzeźbiarz i poeta, urodzony 1.09.1958 w Warszawie. Studiował w latach 1980-1984 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby w Pracowni prof. Stanisława Słoniny i prof. Gustawa Zemły. Studia ukończył z wyróżnieniem w roku 1984 (czas stanu wojennego), otrzymując dyplom za pracę pt. „Katyń czyli w poszukiwaniu uśmiechu Giocondy”. W/w jest twórcą licznych prac nagradzanych w kraju i zagranicą.
W spotkaniu udział wzięli: ks. prałat Kazimierz Gryboś – proboszcz parafii p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach, ks. prałat Jarema Sykulski – proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach oraz kapelan Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera  w Suwałkach – ks. Jarosław Pierzgalski oraz Pani Teresa Szot. Konsultacje uświetnił swoją obecnością Pan Maksymilian Biskupski. Spotkaniu przewodniczył Leszek Lewoc.
Linki:

wiecej   
 
 

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem


Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem
Suwałki, 8 lipca 2019 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że 5 lipca 2019 r. odbył się pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem. Uroczystość zorganizowano po raz czternasty. Msza Święta Pogrzebowa została odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 58 (Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) o godz. 15:00,  po czym 30 dzieci utraconych zostało złożonych do grobu na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej. 
 
Na uroczystości obecny był Maksymilian Mirosław Biskupski - rzeźbiarz i poeta, który jest autorem projektu rzeźby Dziecka Nienarodzonego.

Wszelkich informacji  związanych z postępowaniem w  sytuacji  związanej z niekorzystnym zakończeniem ciąży i urodzeniem dziecka martwego udzielają pracownicy socjalni  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach pod nr tel. 87/562-89-70.

MOPR zapewnia  bezpłatne wsparcie psychologiczne dla rodziców, którzy przedwcześnie utracili dziecko. Osoby chcące uzyskać taką pomoc proszone są o kontakt pod nr 87/565-28-91w celu wyznaczenia terminu spotkania. Istnieje również możliwość powołania grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka.
Dyrektor MOPR w Suwałkach
Leszek Lewoc
Linki :
wiecej   
 
 

XVII Podlaskie Dni Rodziny


XVII Podlaskie Dni Rodziny
Suwałki, 28 czerwca 2019 r.
 
W dniu 27 czerwca 2019 roku odbyły się XVII Podlaskie Dni Rodziny pod hasłem „W rodzinie jest MOC!” Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach. W imprezie wzięło udział około 100 osób z kilku ośrodków wsparcia z naszego regionu: Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja”, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Suwałk, Środowiskowy Dom Samopomocy z Kowal Oleckich oraz Środowiskowy Dom Samopomocy z Lipniaka. W trakcie imprezy odbyły się zawody sportowe w różnych konkurencjach. Zespół muzyczny „Nadzieja” prowadził zabawę taneczną. Wszyscy uczestnicy mieli zapewniony pyszny poczęstunek. Niespodzianką były odwiedziny motocyklistów  z Klubu „Niedźwiedzie Północy”, którzy zapewnili chętnym osobom wspaniałą przejażdżkę. Dziękujemy wszystkim za przybycie, świetną integrację i zabawę.
wiecej   
 
 

Terminy składania wniosków oraz rozpatrywania i wypłaty świadczeń na nowe okresy zasiłkowe


Suwałki, 27 czerwca 2019 r.
 
W tabeli prezentujemy terminy składania wniosków oraz rozpatrywania i wypłaty świadczeń na nowe okresy zasiłkowe świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry Start".
wiecej   
 
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi i zapytania ofertowe
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2019
Informator
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych