Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem


Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem
Suwałki, 1 października 2018 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że 28 września 2018r. odbył się pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem. Uroczystość zorganizowano po raz jedenasty. Msza Święta Pogrzebowa została odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 58 (Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) o godz. 15:00, po czym 15 dzieci utraconych zostało złożonych do grobu na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej.
Wszelkich informacji związanych z postępowaniem w sytuacji związanej z niekorzystnym zakończeniem ciąży i urodzeniem dziecka martwego udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach pod nr tel. 87/562-89-70.
MOPR zapewnia również bezpłatne wsparcie psychologiczne dla rodziców, którzy przedwcześnie utracili dziecko. Osoby chcące uzyskać taką pomoc proszone są o kontakt pod nr 87/565-28-91 w celu wyznaczenia terminu spotkania. Istnieje również możliwość powołania grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka.
wiecej   
 
 

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem


Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem
Suwałki, 26 września 2018 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że w dniu 28 września 2018 r. o godz. 15:00 w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbędzie się pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem.
 
czytaj więcej (plik pdf, 152 KB)
wiecej   
 
 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci


Suwałki, 20 września 2018 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi - autyzm dziecięcy, padaczka, upośledzenie umysłowe umiarkowane, mózgowe porażenie dziecięce, zgodnie z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005, poz. 189, 1598), zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2017, poz. 882 ze zm.).
 
czytaj więcej (plik pdf, 125 KB)
wiecej   
 
 

Rowery dla niepełnosprawnych


Rowery dla niepełnosprawnych
Suwałki, 14 września 2018 r.
 
W dniu 11.09.2018 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach odbyło się przekazanie dwóch specjalistycznych, rehabilitacyjnych, trzykołowych rowerów. Są one darem Polskiego Czerwonego Krzyża i trafiły do osób niepełnosprawnych.
Jesteśmy przekonani, że sprzęt ten zwiększy poczucie niezależności i integracji społecznej obdarowanych osób, ponieważ doskonale nadaje się do rehabilitacji, aktywnego wypoczynku i jest wygodnym środkiem lokomocji.


Link do strony: Polskie Radio Białystok Studio Suwałki - 12.09.2018 r. 
wiecej   
 
 

Zbiórka dla Żaka - 2018


Zbiórka dla Żaka - 2018
Suwałki, 12 września 2018 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach włącza się w  kampanię Zbiórka dla Żaka -2018 organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż Biuro Rejonowe w Suwałkach. Akcja polega na zbiórce rzeczowej i finansowej. Zebrane dary uzupełnią wyposażenie szkolne uczniów z rodzin  pozostających w zainteresowaniu tut. Ośrodka.
Zachęcamy osoby, którym nie jest obojętny los dziecka do udziału w kampanii.
 
wiecej   
 
 

Konferencja prasowa w MOPR 11.09.2018 r.


Suwałki, 12 września 2018 r.
 
W dniu 11.09.2018 r. w MOPR odbyła się konferencja prasowa poświęcona 3 tematom:
1. zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2. rodziny zastępcze,
3. projekt pn. "Rodzina zastępcza".
 
Z danych posiadanych przez MOPR wynika, że aż 1018 dłużników alimentacyjnych zalega ze spłatą na ponad 43 mln. zł. Kobiety w tej grupie stanowią 4,52 procent.
Aktualna ściągalność zadłużenia wynosi ok. 30 procent i jest wyższa od średniej wojewódzkiej.
 
Na terenie naszego miasta coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy, wsparcia oraz opieki w czasie, gdy ich rodziny biologiczne przeżywają kryzys.
Od 19 września 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach rozpoczyna się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Dlatego też apelujemy i zachęcamy mieszkańców Suwałk do udziału w szkoleniu i podejmowaniu tak ważnej funkcji, jaką jest opieka i wychowanie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
 
Projekt pn. "Rodzina zastępcza" będzie realizowany w termine: 01.01.2019r. - 31.07.2020r. Głownym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej. Zakłada się, że rezultatem projektu będzie poprawa funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie miasta Suwałki poprzez rozwój usług wspierających osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz przebywających w niej wychowanków, w tym minimalizacja wykluczenia społecznego dzieci z pieczy zastępczej. 
 
 
 
wiecej   
 
 

Konkurs "LODOŁAMACZE 2018"


Konkurs
Suwałki, 11 września 2018 r.
 
Suwalski MOPR zajął III miejsce w kategorii INSTYTUCJA
 
10 września 2018 r. w Bydgoszczy wyróżniono zwycięzców konkursu "Lodołamacze 2018". Kapituła Konkursu Regionu kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego przyznała III miejsce w kategorii INSTYTUCJA Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. W imieniu Ośrodka nagrodę odebrał dyrektor Leszek Lewoc.
 
Zdaniem Kapituły działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.
 
wiecej   
 
 

Zmiana kryteriów dochodowych od 1 października 2018 r.


Suwałki, 11 września 2018 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2018 r. obowiązują następujące kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwoty dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
 
wiecej   
 
 

Wizyta harcerzy i harcerek z Hufca Warszawa Mokotów


Wizyta harcerzy i harcerek z Hufca Warszawa Mokotów
Suwałki, 30 sierpnia 2018 r.
 
W dniu 30 sierpnia br. ŚDS miał zaszczyt gościć 15 osobową grupę harcerzy i harcerek z Hufca Warszawa Mokotów.
Oczywistym jest, że harcerze jedną zapałką rozpalili ognisko, po czym zaczęła się impreza integracyjna.
Dyrektor MOPR i Kierownik ŚDS przybliżyli gościom zasady funkcjonowania naszej placówki a harcerze również opowiadali o swojej działalności.
Przy wspólnym ognisku, pieczeniu kiełbasek i wspólnym śpiewie czas minął bardzo szybko i pozostały wspomnienia.
wiecej   
 
 

Konferencja prasowa w MOPR 21.08.2018 r.


Konferencja prasowa w MOPR 21.08.2018 r.
Suwałki, 23 sierpnia 2018 r.
 
W Suwałkach nie ma osób głodnych i bez dachu nad głową – mówił we wtorek (21.08.18) Leszek Lewoc, dyrektor miejscowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jak zapewniał, szeroko rozumianej biedy w mieście jest coraz mniej, a osoby żyjące na tak zwanym marginesie społecznym stanowią garstkę. Problem jest z niskimi płacami. Temat wyniknął przy okazji konferencji prasowej w MOPRze, poświęconej rządowemu programowi „Dobry start 300+”, w ramach którego każde dziecko może otrzymać 300 złotych na szkolną wyprawkę. Do poniedziałku (20.08.18) suwalska placówka przyjęła ponad cztery tysiące wniosków o takie świadczenie, z czego ponad trzy tysiące rozpatrzono i wypłacono 1 milion 350 tysięcy złotych. Wnioski będzie można składać 30 listopada. MOPR przyjmuje je na miejscu i drogą elektroniczną. Rodzice będą mogli składać dokumenty także w szkolnych sekretariatach. Ponadto urzędnicy przypominali o terminach składania wniosków na inne świadczenia. W przypadku 500 plus, to 31 października, a świadczeń rodzinnych – 30 listopada. Spotkanie było okazją do rozmowy o sytuacji socjalnej suwalczan. Jak zapewniał dyrektor, poziom biedy w Suwałkach spada, a oferta pomocowa jest bardzo szeroka. Nie ma problemu także z pracą, bo każdy, kto chce, znajdzie zatrudnienie. Problemem jest wysokość płac. Bywa, że małżeństwa z dziećmi, zarabiające najniższą krajową, muszą korzystać ze świadczeń socjalnych. – Coś jest nie tak, jeśli dwie osoby pracują i nie mogą utrzymać rodziny – mówił dyrektor.
 
źródło: radio5.com.pl
 
 
wiecej   
 
 

Nabór pracowników


Suwałki, 6 sierpnia 2018 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zatrudni
 
SPECJALISTĘ DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY I REALIZACJI PROJEKTÓW
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie Ośrodka, lub kontakt telefoniczny pod numerem 87 5652881
 
Aplikacja powinna zawierać informacje dot. efektów dotychczasowej pracy w pozyskaniu środków (aplikowane wnioski i pozyskane środki)
wiecej   
 
 

Odznaka "Primus in Agendo" dla dyrektora Leszka Lewoca


Odznaka
Suwałki, 1 sierpnia 2018 r.
 
Odznakę „Primus in Agendo”- pierwszy w działaniu – otrzymał dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach Leszek Lewoc.  Wyróżnienie przyznaje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W imieniu Elżbiety Rafalskiej odznakę wręczył w czasie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach prezydent miasta Czesław Renkiewicz. Jak mówił, za pracę na rzecz osób, które potrzebują pomocy. Leszek Lewoc po odebraniu odznaki podziękował m.in. pracownikom suwalskiego MOPR.
 
źródło: Dwutygodnik Suwalki - Wiadomości z Suwałk
 
wiecej   
 
 

Świadczenie "DOBRY START" (300+)


Suwałki, 1 sierpnia 2018 r.
 
Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia „Dobry start” (300+)
w tradycyjny sposób:


Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" w pokojach nr 12, 14, 16 i 19 w godzinach:
 
poniedziałek - 8.00-13.0, 15.30-17.00
wtorek-piątek - 8.00-13.00
 
Ponadto nadal można składać wnioski elektronicznie:
• za pomocą portalu empatia (www.empatia.mrpips.gov.pl) – niezbędny jest podpis kwalifikowany, lub posiadanie profilu zaufanego e-Puap,
• przez bankowość elektroniczną – niezbędny jest dostęp do swego rachunku bankowego przez internet.
 
Od dnia 20 sierpnia do 30 listopada 2018 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” będzie można składać w wyznaczonych szkołach na terenie miasta Suwałk.

 
 
wiecej   
 
 

Jak przetrwać upały ?


 Suwałki, 31 lipca 2018 r.
 Upał
 
 
 
 
wiecej   
 
 

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Suwałki, 4 lipca 2018 r.
 
Ustawa z 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 17 maja 2018 r. poz. 932) włącza świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności do kręgu uprawnionych, którym przysługuje:
•    prawo do wyrobów medycznych (co oznacza korzystanie z wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, określonego ustawowo, według wskazań medycznych i bez uwzględniania okresów użytkowania takich wyrobów);
•    prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
•    prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uprzedniego uzyskania skierowania.
W odniesieniu do świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ustawa znosi limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu.
wiecej   
 
 

Świadczenia „Dobry start” (300+) w Pieczy zastępczej


Suwałki, 2 lipca 2018 r.
 
Wnioski o świadczenie „Dobry start” na  dzieci umieszczone w Pieczy zastępczej oraz osoby przebywające w pieczy na podstawie art. 37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych będą przyjmowane wyłącznie w wersji papierowej od 1 sierpnia 2018 r.  w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20
pokój nr 30  w godz. 8:00 – 15:00
lub za pośrednictwem koordynatorów pieczy zastępczej
 
wiecej   
 
 

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem


Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem
Suwałki, 2 lipca 2018 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że 29 czerwca 2018 r. odbył się pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem. Uroczystość zorganizowano po raz dziesiąty. Msza Święta Pogrzebowa została odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 58 (Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) o godz. 15:00,  po czym 24 dzieci utracone zostały złożone do grobu  na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej.
Dokonywanie pochówku jest możliwe dzięki uregulowaniu kwestii związanej ze sprawieniem pogrzebu dziecka martwo urodzonego przez Prezydenta Miasta Suwałk. Miasto na koszt własny dokonuje pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem 4 razy w roku. Organizacją pogrzebu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
Wszelkich informacji związanych z postępowaniem w sytuacji związanej z niekorzystnym zakończeniem ciąży i urodzeniem dziecka martwego udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach pod nr tel. 87/562-89-70. Ponadto opracowany został Miniporadnik zawierający niezbędne wskazówki, w przypadku utraty dziecka na skutek poronienia, udostępniany w Ośrodku.
MOPR zapewnia bezpłatne wsparcie psychologiczne dla rodziców, którzy przedwcześnie utracili dziecko. Osoby chcące uzyskać taką pomoc proszone są o kontakt pod nr 87/565-28-91 w celu wyznaczenia terminu spotkania. Istnieje również możliwość powołania grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka.
 
wiecej   
 
 

XVI Podlaskie Dni Rodziny


XVI Podlaskie Dni Rodziny
Suwałki, 27 czerwca 2018 r.
 
28 czerwca 2018 r. na placu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie odbył się XVI festyn integracyjny pod hasłem „Rodzina - miłość, wsparcie i tradycja”. Przybyło wielu gości z pobliskich ośrodków wsparcia osób niepełnosprawnych, rodziny zastępcze oraz dzieci i młodzież z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.
W programie były występy zespołów muzycznych, krótkie formy teatralne, konkursy sportowe i sprawnościowe, warsztaty plastyczne, malowanie twarzy oraz zabawy integracyjne. W trakcie festynu można było skorzystać z porad pielęgniarskich, socjalnych oraz psychologicznych. Tradycyjnie, podczas festynu, atrakcje zapewniał zespół muzyczny „KEYS”, DJ „SŁOMA” oraz motocykliści z klubu „Niedźwiedzie Północy”.
Wydarzenie zostało dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy MOPR.
wiecej   
 
 

Bezpłatne badania mammograficzne


Bezpłatne badania mammograficzne
Suwałki, 27 czerwca 2018 r.
 
W związku z ogólnopolskim PROGRAMEM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia organizowane są BEZPŁATNE badania mammograficzne.
Badania będą prowadzone 9-10 lipca 2018 r. w godz. 09:00 - 17:00 przy Aquaparku w Suwałkach, ul. Papieża Jana Pawła II 7.
 
wiecej   
 
 

Świadczenie "Dobry Start" (300+)


Świadczenie
Suwałki, 27 czerwca 2018 r.
 
Od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
„Dobry start” (300+):

• za pomocą portalu empatia (www.empatia.mrpips.gov.pl) – niezbędny jest podpis kwalifikowany, lub posiadanie profilu zaufanego e-Puap,
• przez bankowość elektroniczną – niezbędny jest dostęp do swego rachunku bankowego przez internet.

Przyjmowanie wniosków o świadczenia drogą tradycyjną (papierową) będzie możliwe od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie MOPR w Suwałkach, ul. Filipowska 20.

więcej informacji
wiecej   
 
 

Bardzo dobry start uczestników ŚDS w Integracyjnych Zawodach Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce


Bardzo dobry start uczestników ŚDS w Integracyjnych Zawodach Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce
Suwałki, 19 czerwca 2018 r.
 
12.06.2018r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wystartowali w Integracyjnych Zawodach LZS w Lekkiej Atletyce i dziesięciokrotnie stanęli na podium. Otrzymali medale i dyplomy. Zawody odbyły się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Uczestniczyło w nich 96 uczestników z 8 ośrodków dla osób niepełnosprawnych.
wiecej   
 
 

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem


Suwałki, 15 czerwca 2018 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że w dniu 29 czerwca br. odbędzie pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem. Jest to uroczystość zorganizowana po raz dziesiąty, podczas której pochowane zostaną 24 dzieci utracone. Msza Święta Pogrzebowa zostanie odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 58 (Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) o godz. 15:00, po czym ciała do grobu zostaną złożone na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej – w kwaterze do tego przeznaczonej.  
wiecej   
 
 

SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY I REALIZACJI PROJEKTÓW


Suwałki, 14 czerwca 2018 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zatrudni
 
SPECJALISTĘ DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY I REALIZACJI PROJEKTÓW
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie Ośrodka, lub kontakt telefoniczny pod numerem 87 5652881
 
Aplikacja powinna zawierać informacje dot. efektów dotychczasowej pracy w pozyskaniu środków (aplikowane wnioski i pozyskane środki)
wiecej   
 
 

XVIII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych Częstochowa 28-30 maja 2018 r.


XVIII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych Częstochowa 28-30 maja 2018 r.
Suwałki, 05 czerwca 2018 r.
 
XVIII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych
„Ośrodek Pomocy Społecznej jako inicjator działań lokalnych”


O wyzwaniach, jakie stawiane są Ośrodkom Pomocy Społecznej w obecnej sytuacji, dyskutowali pracownicy socjalni zgromadzeni na Jasnej Górze w ramach XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych. Temat tegorocznego spotkania to „Ośrodek Pomocy Społecznej jako inicjator działań lokalnych”. Konferencja rozpoczęła się w poniedziałek 28 maja sesją inauguracyjną w Kaplicy Różańcowej. O tematach jakie będą poruszane w trakcie obrad mówił jeden z organizatorów konferencji, Bogdan Knapik, dyrektor Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie:
 
Dźwięk: konferencja_Knapik_29_05_2018 plik mp3, 5.4 mB

Konferencja jest polem do wzajemnej wymiany doświadczeń i pomysłów mających wpływ na pracę Ośrodków Pomocy Społecznej. Jest też miejscem przedstawiania różnego rodzaju inicjatyw dotyczących środowiska pracowników socjalnych. Jedną z takich inicjatyw, jak zaznaczają uczestnicy konferencji – bardzo cenną, przedstawił Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach:


Dźwięk: konferencjasocjal Lewoc_29_05_2018 plik mp3, 3.4 mB


W konferencji uczestniczyło ponad 50 pracowników socjalnych, przedstawicieli różnego rodzaju placówek zajmujących się pomocą społeczną. Konferencja Pracowników Socjalnych na Jasnej Górze zakończyła się w środę 30 maja.

Źródło: Z D / Radio Fiat
wiecej   
 
 

III Przegląd Pieśni Religijnych


III Przegląd Pieśni Religijnych
Suwałki, 30 maja 2018 r.
 
29 maja 2018 roku w kościele pw. bł. Anieli Salawy w Suwałkach, odbył się III Przegląd Pieśni Religijnych pt. „Królowej Anielskiej Śpiewajmy”, w którym uczestniczyło 11 ośrodków wsparcia osób niepełnosprawnych. Po uroczystej mszy świętej z każdego ośrodka wystąpili soliści oraz zespoły. Wszyscy śpiewali na cześć Najświętszej Maryi Panny. Pojawiły się utwory znane oraz unikatowe w wyjątkowych interpretacjach, śpiewane a cappella, z podkładem muzycznym, gitarą akustyczną lub instrumentem klawiszowym.
Pani Maria Metelska Wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Pani Barbara Burba Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Pani Wiesława Kwaterska Kierownik ŚDS, wręczyły pamiątkowe dyplomy i statuetki.
Dziękujemy wszystkim za wspólne śpiewanie i zapraszamy za rok!
wiecej   
 
 

Dzień Matki w Środowiskowym Domu Samopomocy


Dzień Matki w Środowiskowym Domu Samopomocy
Suwałki, 25 maja 2018 r.
 
W dniu 24.05.2018r. w Środowiskowym Domu Samopomocy MOPR odbyły się uroczystości związane z Dniem Matki. Uczestnicy wraz z instruktorami zaprezentowali utwory muzyczne i poetyckie, jako wyraz wdzięczności za codzienne poświęcenie i okazywaną miłość. Po części oficjalnej odbył się poczęstunek, wręczenie upominków oraz wspólne rozmowy. Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.
wiecej   
 
 

Zmiana wysokości świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym


Suwałki, 25 maja 2018 r.
 
Od 1 czerwca 2018 r. zmianie ulegają wysokości świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i wychowankom pieczy zastępczej.
 
 
wiecej   
 
 

Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom i przemocy w rodzinie


Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom i przemocy w rodzinie
Suwałki, 21 maja 2018 r.
 
W dniu 21.05.2018 r.  w naszym mieście odbyła się konferencja  popularno  – naukowa pn.  „Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom i przemocy w rodzinie”.  Na zaproszenie Leszka Lewoca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach przyjechała sędzia Anna Maria Wesołowska. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach.
Podczas  I panelu skierowanego do młodzieży poruszane były sprawy związane z nowymi zagrożeniami tj.: grooming, cyberprzemoc oraz zbyt wczesna inicjacja seksualna.  Sędzia Wesołowska przedstawiła pouczające  historie z sali sądowej, które szczególnie zapadły jej w pamięć.
Panel II skierowany był do instytucji, organizacji oraz osób  zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  Podczas konferencji Leszek Lewoc przedstawił działalność  Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie na terenie Miasta Suwałki. Następny wykład poprowadził  Prezydenta Miasta Czesław Renkiewicz,  podczas wykładu  można było dowiedzieć się czym jest hejt, jak przeciwdziałać temu zjawisku, jak się przed nim bronić i czy warto na nie reagować. 
Anna Maria Wesołowska zagłębiła się w problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Omówione zostały nowe formy przemocy wobec dziecka: eurosieroctwo, zaniedbania czy wykorzystanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym oraz zachowania, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury „Niebieskie Karty”.  Podczas wykładu poruszane były aspekty prawne związane z przemocą w rodzinie  i odpowiedzialnością prawną za czyny karalne.
Poruszana podczas konferencji problematyka, wywołała ogromne zainteresowanie uczestników, w konferencji wzięło  udział ponad 500 osób.
 
 
Linki :
wiecej   
 
 

Konferencja pt. „Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom i przemocy w rodzinie”


Konferencja pt. „Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom i przemocy w rodzinie”
Suwałki, 14 maja 2018 r.
 
Serdecznie zapraszamy na konferencję popularno-naukową poświęconą problematyce przemocy oraz nowym zagrożeniom czyhającym na młodych ludzi w sieci. Konferencja odbędzie się z udziałem Anny Marii Wesołowskiej - sędzi Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku. Organizatorem konferencji jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. 
 
wiecej   
 
 

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ


Suwałki, 30 kwietnia 2018 r.
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach
poszukuje kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
wiecej   
 
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi i zapytania ofertowe
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2019
Informator
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych