Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla doradcy zawodowego


Suwałki, 20 marca 2012 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złóżenia ofert na przeprowadzenie usług wspirających aktywizację zawodową w ramach projektu "Od bierności do aktywności"
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa


Suwałki, 20 marca 2012 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złóżenia ofert na przeprowadzenie poradnictwa i wsparcia indywidualnego psychologa w ramach projektu "Od bierności do aktywności"
wiecej   
 
 

Informacja o realizacji Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” i rekrutacji uczestników


Suwałki, 5 marca 2012 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach informuje, że w okresie  od 1 marca do 31 grudnia 2012 r.  kontynuuje  IV edycję  Projektu  „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
wiecej   
 
 

Informacja o realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Suwałki, 1 lutego 2012 r.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach przystąpił  do przygotowywania informacji dotyczącej stanu realizacji w 2011 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach do roku 2016.   
Instytucje i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy
o składanie powyższych informacji na adres Miejskiego Centrum Interwencji kryzysowej - wskazane w wersji elektronicznej na adres mcik@mops.suwalki.pl w terminie do 15 lutego 2012 r.
wiecej   
 
 

VI rocznica powstania Środowiskowego Domu Samopomocy


VI rocznica powstania Środowiskowego Domu Samopomocy
Suwałki, 19 stycznia 2012 r.
W dniu 19.01.2012 roku obchodziliśmy VI rocznicę otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy. Z tej okazji zostali zaproszeni goście i rodzice uczestników. Był pyszny tort urodzinowy. Uczestnicy wystawili jasełka Bożonarodzeniowe i bawili się na wspólnej dyskotece.
wiecej   
 
 

Program korekcyjno-edukacyjny


Suwałki, 17 stycznia 2012 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach prowadzi nabór uczestników do kolejnej edycji Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Instytucje i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy zapraszamy do współpracy, a osoby zainteresowane udziałem w grupie realizującej program zapraszamy do kontaktu.
 
 
wiecej   
 
 

Ogłoszenie


Suwałki, 2 stycznia 2012 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - osoby takie jak matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka,  mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł. miesięcznie.
 
Wnioski o powyższe świadczenie należy składać w tut. Ośrodku w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r. wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
wiecej   
 
 

II Suwalska Kampania "Białej Wstążki"


II Suwalska Kampania
Suwałki, 25 listopada 2011 r.
W dniu 25 listopada b.r. odbyło się uroczyste otwarcie II Suwalskiej Kampanii "Białej Wstążki", której celem jest przeciwstawienie się przemocy wobec kobiet.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednym z ambasadorów Kampanii promujących jej przesłanie.
wiecej   
 
 

Dzień Pracownika Socjalnego


życzenia
wiecej   
 
 

Warsztaty WenDo


Suwałki, 24 października 2011 r.
W dniach 25-26 października 2011 r. w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach  przeprowadzone zostaną warsztaty WenDo. Organizatorem warsztatów realizowanych w ramach  Wielkiej Kampanii o Godność finansowanej przez Avon jest Fundacja „Feminoteka”.
wiecej   
 
 

Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne


Suwałki, 10 października 2011 r.
W dniu 7 października 2011 r. weszło w życia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych  warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ( Dz. U. Nr 212, poz. 1262).
W związku z powyższym osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy z w/w programu.
Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul 23 Października 20 w terminie do 31 października 2011 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznane zostanie po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna
wiecej   
 
 

Zajęcia superwizyjne dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy


Suwałki, 27 września 2011 r.
Bagaż doświadczeń i obciążeń wynikających z pracy zawodowej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie uzasadnia potrzebę udzielenia profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom ją realizującym.
wiecej   
 
 

Program korekcyjno - edukacyjny


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie  zapraszamy do kontaktu.
wiecej   
 
 

Piknik rodzinny


Piknik rodzinny
Piknik rodzinny pn.: „Podróż na Dziki Zachód jako jedno z działań o charakterze środowiskowym, które wpisało się w priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Piknik skierowany był do uczestników Projektu  „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” oraz ich najbliższego otoczenia realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach. Celem niedzielnego spotkania była integracja, wymiana doświadczeń, wspólna zabawa i wzmacnianie więzi między uczestnikami i ich rodzinami, a jednocześnie wypełnianie określonych ról społecznych.
         Frekwencja dopisała, rodziny uczestników  projektu  „OD BIERNOSCI DO AKTYWNOŚCI” ze swoimi  pociechami ochoczo przybyły na dziedziniec tut. MOPS, który tego dnia przypominał „wesołe miasteczko” i zachęcał do wspólnej zabawy.  Najszybciej zintegrowały się dzieci. Chętnie i otwarcie jednoczyły się we wspólnych działaniach, rywalizowały z wielką radością w konkursach, grach i cieszyły się ze zdobytych nagród.  Zawierano i zacieśniano znajomości. Rodziny miały niepowtarzalną okazję bycia razem. Liczne atrakcje połączono z  dobrą muzyką i smakowitymi daniami oferowanego cateringu.

wiecej   
 
 

Koalicja na rzecz przeciwdziałania żebractwu


Utworzono lokalną "Koalicję na rzecz przeciwdziałania żebractwu" w skład której weszli: przedstawiciele policji, pomocy społecznej, straży miejskiej, harcerzy, PCPR oraz środowiska duchownego (Moderator Miasta Suwałk).
wiecej   
 
 

Obchody IX edycji Podlaskich Dni Rodziny


Obchody IX edycji Podlaskich Dni Rodziny
W dniu 02 czerwca 2011r MOPS Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach zorganizował obchody IX edycji Podlaskich Dni Rodziny, które przebiegały pod hasłem „ Rodzina najcieplejszym miejscem na Ziemi”.
Festyn został zorganizowany na dziedzińcu MOPS w Suwałkach, w którym  uczestniczyło ponad 150 osób. Na festyn zostali zaproszeni rodzice uczestników ŚDS a także uczestnicy następujących ośrodków wsparcia:
1. ŚDS w Augustowie
2. ŚDS w Kowalach Oleckich
3. WTZ Suwałki
4. WTZ Filipów
5. Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
6. Klub Pacjenta w Suwałkach
Każdy z ośrodków przygotował  i wystawił krótki program słowno- muzyczny związany z hasłem tegorocznej edycji.
W czasie festynu wystąpił zespół muzyczny „ Keys”  i zespół muzyczny działający w  ŚDS w Suwałkach  „ Nadzieja”.
Uczestnicy aktywnie brali udział w  konkursach i bawili się doskonale przy akompaniamencie muzycznym, piekli kiełbaski przy ognisku i objadali się smakołykami.
Na zakończenie ośrodki otrzymały pamiątkowe podziękowania.
wiecej   
 
 

Szkolenie „Procedury prawne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”


Suwałki, 07 czerwca 2011 r. 
W dniach 6 – 9 czerwca b.r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach trwa cykl szkoleń pn. „Procedury prawne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
wiecej   
 
 

30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego


30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę.
30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
     Jedną z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek może być rodzicielstwo zastępcze. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę, wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki - to jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi.
     W mieście Suwałki funkcjonuje 131 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 214 dzieci, w tym: 114 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 11 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, 5 zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych oraz 1 zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego.
     Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim osobom wspierającym rodzinne formy opieki zastępczej, a w szczególności naszym Rodzinom Zastępczym życzymy, by nigdy nie brakowało Wam miłości objawiającej się cierpliwością, zrozumieniem i wytrwałością, a wdzięczność i radość wychowanków dawała wciąż nowe siły do starań o lepsze dla nich życie.
                                                                                Dyrekcja i Pracownicy
                                                                                Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                w Suwałkach
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty dla organizatorów pikników rodzinnych


Zaproszenie do złożenia oferty dla organizatorów pikników rodzinnych
Suwałki, dn. 16 maja 2011 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie Pikniku Rodzinnego w ramach Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa


Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa
Suwałki, dn. 29 kwietnia 2011 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów kształtowania kompetencji społecznych w ramach Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa


Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa
Suwałki, 06 kwietnia 2011 r.
MOPS zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów kształtowania kompetencji życiowych
wiecej   
 
 

Rozpoczęto realizację projektu „RAZEM SKUTECZNIEJ”


Suwałki, 06 kwietnia 2011 r.
W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” realizuje projekt p.t. „RAZEM SKUTECZNIEJ” .
czytaj całość
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla doradcy zawodowego - kolejny nabór


Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla doradcy zawodowego - kolejny nabór
Suwałki, 28 marca 2011 r.
Oferty złożone na realizacje zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 projekt pn. „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”, nie spełniły wymagań zamawiającego, w związku z czym MOPS zaprasza do składania kolejnych ofert.
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa - kolejny nabór


Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa - kolejny nabór
Suwałki, 28 marca 2011 r.
Spośród złożonych ofert na realizacje zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 projekt pn. „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”, MOPS wyłonił tylko 3 wykonawców, w związku z czym zapraszamy do składania kolejnych ofert.
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla doradcy zawodowego


Zaproszenie do złożenia oferty  -  oferta dla doradcy zawodowego
Suwałki, 15 marca 2011 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na realizacje zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 projekt pn. „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” skierowany do bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa


Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa
Suwałki, 14 marca 2011 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  zaprasza do składania ofert na realizację zadań  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 projekt pn. „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” skierowany do bezrobotnych świadczeniobiorców  pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.
wiecej   
 
 

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Suwałki


  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza instytucje,  jednostki organizacyjne i organizacje społeczne realizujące na terenie  miasta zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) do współpracy przy opracowywaniu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Suwałki.
  Propozycje zadań do niniejszego programu (wzór do pobrania) prosimy przesyłać  w terminie do 26 stycznia b.r. na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  ul. 23 Października 20 lub pocztą elektroniczną e-mail: biuro@mops.suwalki.pl lub mcik@mops.suwalki.pl
  Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie pod numerem: 87/ 562 89 70 lub 87/ 565 28 91
wiecej   
 
 

Program edukacyjno korekcyjny dla osób stosujących przemoc


Rusza kolejna edycja programu korekcyjno edukacyjnego skierowanego do sprawców przemocy. Zapraszamy do uczestnictwa.
więcej
wiecej   
 
 

Wigilia miejska 2010


Wigilia miejska 2010
Prezydent Miasta Suwałk zaprasza na Wigilię Miejską 18 grudnia 2010 r.
wiecej   
 
 

Bal Andrzejkowy dla osób niepełnosprawnych


Bal Andrzejkowy dla osób niepełnosprawnych
24 listopada br. Stowarzyszenie Integracji Społecznej ALTERNATYWA i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  już po raz trzeci zorganizowali Bal Andrzejkowy dla Osób Niepełnosprawnych. Regionalna impreza odbyła się pod hasłem "Czary-mary zmieniamy świat na weselszy". Wszyscy przybyli bawili się wyśmienicie, a uśmiechy z twarzy nie schodziły im aż do końca andrzejkowej zabawy. Zdecydowanie był to bal niczym z bajki.
wiecej   
 
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi i zapytania ofertowe
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2019
Informator
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych