Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


Suwałki, 2013-10-24
OGŁOSZENIE
 
Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.Zgodnie z art. 42 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U  z 2013 r. poz. 135 z późn. zm).
Ulotka (plik pdf, 0,45Mb)
wiecej   
 
 

Akcja Zima 2013/2014


Suwałki, dnia 17 października 2013 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach podaje aktualny wykaz miejsc, gdzie mogą się zgłaszać osoby bezdomne i wymagające pomocy interwencyjnej.
wiecej   
 
 

Akcja Energetyczny Tornister


Akcja Energetyczny Tornister
Suwałki, dnia 27 sierpnia 2013 r.
Akcja „Energetyczny tornister” – w dniu 27 sierpnia 2013 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok w obecności Prezydenta Miasta Suwałk przekazała tornistry z artykułami szkolnymi  62 uczniom klas pierwszych z 59 suwalskich rodzin będących w zainteresowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
wiecej   
 
 

Informacja Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym


Suwałki, dnia 8 sierpnia 2013 r.
Informacja dotycząca działalności Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym oraz informacja o uprawnieniu stowarzyszeń, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osób godnych zaufania do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa.
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla doradcy zawodowego


Zaproszenie do złożenia oferty  - oferta dla doradcy zawodowego
Suwałki, dnia 5 sierpnia 2013 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji personalnej i zawodowej w ramach  Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób korzystających z pomocy społecznej : osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, osób niepełnosprawnych i wychowanków zastępczych form opieki.

wiecej   
 
 

Zadanie 1 Aktywna Integracja


Zadanie 1 Aktywna Integracja
Suwałki, dnia 19 lipca 2013 r.
W związku z zakończoną rekrutacją osób zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie przeprowadzaliśmy następujące działania:
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa


Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa
Suwałki, dnia 08 lipca 2013 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie treningów w zakresie warsztatów kształtowania kompetencji społecznych i umiejętności życiowych w ramach Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, wychowanków zastępczych form opieki oraz osób niepełnosprawnych.
wiecej   
 
 

Przewóz osób niepełnosprawnych


Suwałki, dnia 03 lipca 2013 r.
 
Na Sesji Rady Miejskiej w Suwałkach przyjęto Uchwałę nr XXXVII/394/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych oraz warunków korzystania i odpłatności za te usługi.
wiecej   
 
 

XI edycja Podlaskich Dni Rodziny


XI edycja Podlaskich Dni Rodziny
Suwałki, dnia 25 czerwca 2013 r.
 
W dniu 19 czerwca 2013r MOPS Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach zorganizował obchody XI edycji Podlaskich Dni Rodziny, które przebiegały  pod hasłem ,,Rodzina silna mądrością”. Piknik został zorganizowany na dziedzińcu MOPS w Suwałkach. W tegorocznej edycji wzięło udział około 150 osób, w tym ŚDS z Suwałk, Kowal Oleckich, WTZ z Suwałk, Filipowa, Klub Pacjenta z Suwałk, Ośrodek Wsparcia z Lipniaka, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z Suwałk oraz rodzice i znajomi uczestników ŚDS.
W czasie pikniku wystąpił na żywo zespół muzyczny ,,Nadzieja” działający przy ośrodku. Każda z zaproszona placówka przygotowała i wystawiła krótki montaż słowno-muzyczny związany z hasłem tegorocznej edycji. Ponadto studenci III roku studiów niestacjonarnych z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach zorganizowali pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacji zagrożenia życiem. Oprócz tego przygotowane zostały konkursy, zwody sportowe, malowanie twarzy, smaczny poczęstunek oraz pieczenia kiełbasek. Można było również zasięgnąć porady psychologa i pielęgniarki
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa.


Zaproszenie do złożenia oferty  -  oferta dla psychologa.
Suwałki, dnia 25 czerwca 2013 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, wychowanków zastępczych form opieki oraz osób niepełnosprawnych.
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa


Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa
Suwałki, dnia 24 czerwca 2013 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie treningów w zakresie warsztatów kształtowania kompetencji społecznych i umiejętności życiowych w ramach Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, wychowanków zastępczych form opieki oraz osób niepełnosprawnych.
wiecej   
 
 

Uwaga oszuści !


Suwałki, dnia 21 czerwca 2013 r.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH ponownie ostrzega mieszkańców miasta przed oszustami podającymi się za pracowników ośrodka. Pracownicy ośrodka posiadaja legitymacje służbowe opatrzone podpisem i pieczątka dyrektora, których należy wymagać w przypadku watpliwości.

wiecej   
 
 

Informacja o realizacji Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” i rekrutacji uczestników


Informacja o realizacji Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” i rekrutacji uczestników
Suwałki, dnia 20 czerwca 2013 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach informuje, że w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. kontynuuje V edycję Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa.


Zaproszenie do złożenia oferty  -  oferta dla psychologa.
Suwałki, dnia 20 czerwca 2013 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa i wsparcia indywidualnego psychologa w ramach Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, wychowanków zastępczych form opieki oraz osób niepełnosprawnych.
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty – oferta dla doradcy zawodowego


Zaproszenie do złożenia oferty – oferta dla doradcy zawodowego
Suwałki, dnia 20 czerwca 2013 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usług wspierających aktywizację zawodową w zakresie Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób korzystających z pomocy społecznej : osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, osób niepełnosprawnych i wychowanków zastępczych form opieki.
wiecej   
 
 

Rusza rekrutacja liderów Szlachetnej Paczki 2013!


Suwałki, dnia 11 czerwca 2013 r.
Szlachetna Paczka 2013 zaczyna się już dziś. Poszukiwani liderzy w 540 miejscach w całej Polsce, w tym także w województwie podlaskim.
wiecej   
 
 

Sondaż


Suwałki, dnia 06 czerwca 2013r.
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl .
Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda’ na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Z góry dziękujemy!
Wykonawca badania Agrotec Polska.
wiecej   
 
 

Uwaga


Suwałki, dn. 5 lutego 2013r.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH
ostrzega mieszkańców miasta
przed oszustami podszywającymi się pod pracowników Ośrodka. Każdy pracownik posiada aktualną legitymację służbową z podpisem i pieczątką Dyrektora, którą legitymuje się w środowisku. W przypadku wątpliwości należy wymagać okazania legitymacji służbowej.
wiecej   
 
 

Infomacja o szkoleniu dla rodzin zastępczych


Suwałki, dnia 16 stycznia 2013r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
wiecej   
 
 

Informacja o realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Suwałki, 11 styczeń 2013 r.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach przystąpił  do przygotowywania informacji dotyczącej stanu realizacji w 2012 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach do roku 2016.   
Instytucje i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy
o składanie powyższych informacji na adres Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej - wskazane w wersji elektronicznej na adres mcik@mops.suwalki.pl w terminie do 31 stycznia 2013 r.
Druk do pobrania (doc )
wiecej   
 
 

Bal Andrzejkowy


Bal Andrzejkowy
Suwałki, 29 listopada 2012 r.
Ponad 250 osób bawiło się dziś na wyjątkowym balu andrzejkowym w Suwałkach. W klubie garnizonowym już po raz piąty spotkali się uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej i ośrodków wsparcia dla niepełnosprawnych z całego regionu. To wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Alternatywa" i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Bal tradycyjnie rozpoczął polonez, były też zabawy, konkursy i poczęstunek. Zdaniem Eugenii Żukowskiej, prezesa "Alternatywy", dzięki takim inicjatywom świat osób niepełnosprawnych staje się ciekawszy i barwniejszy. - Stąd też wziął się pomysł na tegoroczne hasło: czary mary zmieniamy świat na lepszy - dodaje. - Najbardziej cieszy jednak to, że z roku na rok w zabawie bierze udział coraz więcej osób - mówi Wiesława Kwaterska z Domu Samopomocy w Suwałkach, współorganizatora balu.
wiecej   
 
 

Kampania Białej Wstążki


Suwałki, 23 listopada 2012 r.
Pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk i Starosty Suwalskiego rusza III Suwalska Kampania "Białej Wstążki" "Wyjdz z cienia przemocy"
film (format avi)
wiecej   
 
 

Dzień Pracownika Socjalnego


Suwałki 21 listopada 2012 r.
Postawa i profesjonalizm pracownika socjalnego ma ogromne znaczenie dla stabilnego funkcjonowania i rozwoju wielu społeczności.
 
W tym ważnym dla Państwa dniu, życzę spełnienia w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Suwałkach
 
Maria Metelska
 bukiet żółtych róż
 
wiecej   
 
 

Pomoc bezdomnym


Suwałki, 22 października 2012 r.
Informacja o przygotowaniu do sezonu jesienno-zimowego 2012/2013
wiecej   
 
 

Program Aktywny Samorząd


Suwałki, 11 września 2012 r.
Informujemy, że Miasto Suwałki po podpisaniu dnia 23 sierpnia 2012 r. Umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przystąpiło do realizacji pilotażowego programu, którego celem głównym jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację Programu ,,Aktywny Samorząd” będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przy ul. 23 Października 20.
druki do pobrania
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla doradcy zawodowego


Suwałki, 22 sierpnia 2012 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złóżenia ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji personalnej i zawodowej w ramach projektu "Od bierności do aktywności"
druki do pobrania
wiecej   
 
 

Festyn z okazji X edycji Podlaskich Dni Rodziny


Festyn z okazji X edycji Podlaskich Dni Rodziny
 
Suwałki, 31 maja 2012 r.
 
Ponad 100 osób wzięło udział w festynie z okazji  X edycji  Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Kochaj i dawaj przykład”  Janusza Korczaka. Na dziedzińcu Środowiskowego Domu Samopomocy spotkały się rodziny naszych uczestników a także goście z WTZ Suwałki, WTZ Filipów, ŚDS Kowale Oleckie, Ośrodka Wsparcia w Lipniaku i Klubu  Pacjenta z Suwałk. Oprócz wspólnych zabaw, występów artystycznych, ogniska i poczęstunku,  zainteresowani uczestniczyli  w pokazie ratownictwa medycznego przygotowanego przez studentów III roku Studiów Niestacjonarnych Ratownictwa Medycznego z PWSZ w Suwałkach.


wiecej   
 
 

Ogłoszenie


Suwałki, 21 maja 2012 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - osoby takie jak matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka,  mające ustalone za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł. miesięcznie.
 
Wnioski o powyższe świadczenie należy składać w tut. Ośrodku w terminie do 30 czerwca 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 30 czerwca 2012 r. wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty dla organizatorów pikników rodzinnych


Suwałki, 14 maja 2012 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert na zorganizowanie pikniku rodzinnego w ramach projektu "Od bierności do aktywności"
wiecej   
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta dla psychologa - warsztaty umiejętności życiowych


Suwałki, 22 marca 2012 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie treningów w zakresie warsztatów kształtowania kompetencji społecznych i umiejętności życiowych w ramach projektu "Od bierności do aktywności"
wiecej   
 
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi i zapytania ofertowe
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2019
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych