Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. 23 Października 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPS

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Projekty
Sprawozdawczość
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Konkurs „Otwarte drzwi”


Suwałki, 8 lipca 2015 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że rozpoczęła się XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu  „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym i społecznym, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego problemami osób iepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów, mogących służyć zadaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich (w tym niepełnosprawni studenci korzystający z pilotażowego programu „Aktywny samorząd”) oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić:dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.
Termin składania prac w tegorocznej edycji upływa 29 lipca 2015 roku.
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl (zakładka Konkursy/Statuetki).
wiecej   
 
 

XIII edycja Podlaskich Dni Rodziny „Obierz cel na rodzinę”


XIII edycja Podlaskich Dni Rodziny „Obierz cel na rodzinę”
Suwałki, 26 czerwca 2015 r.
W dniu 25.06.2015 r. w MOPS Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach odbyła się  XIII edycja Podlaskich Dni Rodziny „Obierz cel na rodzinę”. Ponad 120 gości z ośmiu ośrodków wsparcia uczestniczących w festynie przygotowało krótkie występy artystyczne związane z tegorocznym hasłem. Gościliśmy Zastępcę Prezydenta Miasta Suwałk Panią Ewę Beatę Sidorek, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Panią Honoratę Rudnik i Dyrektora MOPS w Suwałkach Pana Leszka Lewoca. Takie spotkania są jedną z okazji do poznania nowych przyjaciół, zintegrowania się, a przede wszystkim wspólnej zabawy.
W czasie imprezy uczestnicy tańczyli  przy dźwiękach muzyki zespołu KEYS, Pasjon i „Nadzieja” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach. Naukę tańca prowadzili DJ Słoma i Lidia Kulik – Zumba Gold Joy.
wiecej   
 
 

Nagrodzono inicjatywę MOPS w Suwałkach


Nagrodzono inicjatywę  MOPS w Suwałkach
Suwałki, 23 czerwca 2015 r.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców miasta inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach pn. „Kłopoty w żarty zamienia – miejsce zabaw i ćwiczenia” otrzymała nagrodę specjalną w kwocie 10000 zł w ogólnopolskim konkursie Fundacji Aviva „To dla mnie ważne”.
Laureaci konkursu wyłaniani byli w dwóch etapach. W pierwszym z nich decydowała ilość głosów, uzyskana w głosowaniu internetowym. W etapie drugim, powołane przez organizatorów jury, w którym zasiadała min. aktorka Małgorzata Kożuchowska, wybierało inicjatywy do dofinansowania spośród 20 z największą liczbą głosów. Ostatecznie nagrodzonych zostało jedynie 12 inicjatyw. Zgłoszenie z Suwałk zostało poparte przez 18085 internautów i uplasowało się na 22 miejscu w Polsce na 469 zgłoszonych!
Jury zdecydowało o uhonorowaniu suwalskiej inicjatywy specjalną nagrodą ze względu na jej trafność i ważność dla społeczności lokalnej oraz duże poparcie w głosowaniu internetowym. W wyniku uzyskania dofinansowania planowane jest stworzenie przy MOPS w Suwałkach miejsca do wspólnych zabaw oraz odpoczynku i rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku od 2 do 13 lat oraz ich rodziców. Miejsce to będzie wyposażone w elementy placu zabaw dla młodszych dzieci - np. huśtawki, bujaki na sprężynach, zestawy sprawnościowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej dla dzieci starszych i ich rodziców. Z urządzeń placu zabaw oraz siłowni będą mogli korzystać zarówno klienci MOPS, jak również osoby przebywające w placówkach całodobowych, usytuowanych na terenie MOPS.

wiecej   
 
 

Dzień Dziecka


Dzień Dziecka
Suwałki, 31 maja 2015 r.
W dniu 31.05.2015 r. dzieci z rodzin zastępczych wraz z opiekunami uczestniczyły  w obchodach Dnia Dziecka. Organizatorem imprezy były Ogrody Działkowe im. M Konopnickiej w Suwałkach. Wszyscy bawili się wspaniale  biorąc udział w licznych konkurencjach  sportowych i  zabawach  przy muzyce. Atrakcją było malowanie twarzy, a dzieci zaangażowały się w przygotowanie ciekawych prac plastycznych.
Serdecznie dziękujemy Organizatorowi  za zaproszenie.
wiecej   
 
 

Marsz w Suwałkach


Marsz w Suwałkach
Suwałki, 15 maja 2015 r.
Dnia 15 maja 2015 r. pracownicy i osoby objęte pomocą w Środowiskowym Domu Samopomocy uczestniczyli w  Marszu o Godność Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
wiecej   
 
 

Konkurs Lady D im. Krystyny Bochenek


Konkurs Lady D im.  Krystyny Bochenek
Suwałki, 12 maja 2015 r.
Celem konkursu jest w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe  na terenie województwa podlaskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw
Konkurs ten na terenie województwa podlaskiego organizuje Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Pani Bożeny Kamińskiej wraz z Oddziałem Podlaskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku.
Zgłoszenia kandydatek będą przyjmowane od dnia 4 maja 2015 r. do dnia 12 czerwca 2015 r. na załączonych formularzach. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek są: jednostki administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe, media, osoby fizyczne, placówki edukacyjne, przedsiębiorcy.
regulamin i formularz zgłoszeniowy
wiecej   
 
 

Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami


Suwałki, 07 maja 2015 r.
Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń
Suwałki dn.19.06.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej
Suwałki dn.19.06.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Inspektora (Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Inspektora (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń.
 
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko informatyka
Suwałki dn.29.09.2009 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – informatyk
Suwałki dn.20.11.2009 
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – informatyk. 
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej
Suwałki, 2012-08-20
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika  Dzialu Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej.
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2015
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Projekt - Razem przeciw przemocy
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
Noclegownia - pomoc bezdomnym
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
© 2008 MOPS Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych