Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Zatrudnimy pracowników socjalnych


Suwałki, 8 lutego 2018 r.
 
       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zatrudni na stanowisko pracownika socjalnego osoby psiadające kwalifikacje zgodne z ustawą o pomocy społecznej. Zainteresowanych prosimy o skladanie CV w sekretariacie Ośrodka lub kontakt telefoniczny pod numerem 87 5652881.
wiecej   
 
 

Spektakl w Środowiskowym Domu Samopomocy


Spektakl w Środowiskowym Domu Samopomocy
Suwałki, 17 stycznia 2018 r.
 
       W Środowiskowym Domu Samopomocy w dniu 17.01.2018r. odbył się spektakl pt. „Oto narodził się wam Zbawiciel” przygotowany przez uczestników ośrodka. Dzięki dużemu zaangażowaniu aktorów, zgromadzona społeczność ośrodka mogła ponownie przeżyć historię Maryi i Józefa oraz poczuć magiczną atmosferę Bożego Narodzenia.
wiecej   
 
 

Ferie 2018


Suwałki, 15 stycznia 2018 r.
 
       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach organizuje w okresie ferii  zimowych   2018 r. zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku 7-13 lat. Głównym celem zajęć jest zorganizowanie dzieciom czasu wolnego, integracja uczestników. Podczas spotkań będą prowadzone również ćwiczenia mające na celu doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, redukowanie napięcia emocjonalnego u dzieci. Zajęcia prowadzone będą aktywnymi metodami tj.: praca w kręgu, w grupach, burza mózgów, twórczość plastyczna, gry i zabawy, swobodne wypowiedzi uczestników.

Spotkania z dziećmi będą się odbywały w godzinach 11.00-13.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Sali nr 21  -  I piętro w dniach:
•    23 i 30 stycznia 2018 r.  – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
•    25 stycznia i 1 lutego 2018 r. – uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej

Zajęcia prowadzone będą przez psychologa i pedagoga Działu Pieczy Zastępczej tut. Ośrodka.
Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 87 562 89 70 wew. 940.
wiecej   
 
 

Konferencja prasowa


Konferencja prasowa
Suwałki, 4 stycznia 2018 r.
 
4 stycznia odbyła się konferencja prasowa, na której dyrektor Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Rodzinie w Suwałkach Leszek Lewoc podsumował  działalność za 2017 r. Poinformował zebranych, iż MOPR w roku 2017 rozdysponował ponad 95 mln złotych.
W ramach przyznanego budżetu sfinansowane zostały głównie zasiłki i pomoc w naturze, pomoc w usługach, pomoc instytucjonalna, poradnictwo oraz praca socjalna, a pomocą  społeczną objętych zostało 1866 rodzin liczących 3 971 osób.
Podkreślił, iż w ostatnim czasie priorytetem państwa jest wspieranie rodzin z dziećmi, w tym kobiet w ciąży i wychowujących dzieci niepełnosprawne, poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, Programu Rządowego 500+, świadczeń przysługujących z  ustawy  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz  pieczy zastępczej.  Na realizację pomocy rodzinie Ośrodek wydał ponad 78 % (74 797 003,91zł) przyznanego budżetu.
Zauważył również, iż mimo dużych nakładów finansowych na świadczenia 500+, w Suwałkach spada liczba urodzeń. W roku 2016 urodziło się 762 dzieci, zaś w roku 2017- 735. Ilość wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w stosunku do ilości urodzeń: w 2016 roku przyznano 660 świadczeń
( 85%),  w 2017 roku – 674 ( 91%) świadczy o ubożeniu społeczeństwa.
Kolejnym problemem, na który dyrektor zwrócił uwagę jest wzrost liczby dzieci wymagających zapewnienia opieki zastępczej. Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza rodzin powoduje konieczność organizowania zastępczych form opieki rodzinnej i umieszczania małoletnich w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo wychowawczych. Na terenie miasta Suwałk w roku 2017 funkcjonowało  126 rodzin zastępczych, w tym 9 zawodowych rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka. Łącznie w rodzinnej pieczy zastępczej przebywa 199 dzieci, natomiast w instytucjonalnej 29 wychowanków.
Ośrodek realizował również inne zadania z zakresu polityki społecznej takich jak: orzecznictwo i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, realizacja dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, czy ustalanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych.
Pan L. Lewoc poinformował również , iż niepełnosprawność i starzenie się społeczeństwa powoduje ciągły wzrost wydatków na świadczenia w formie usług opiekuńczych, pomocy w naturze jak i pomoc instytucjonalną, a tym samym wymusza dostosowywanie odpowiednio do potrzeb mieszkańców polityki senioralnej miasta.
Na koniec podkreślił, iż profesjonalizm pracowników MOPR, stosowanie dostępnych instrumentów pracy socjalnej z zakresu aktywizacji zawodowej wpłynął na spadek bezrobocia, a tym samym zmniejszanie wydatków na  świadczenia pieniężne w stosunku do roku 2016. 
linki :
wiecej   
 
 

Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy


Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy
Suwałki, 22 grudnia 2017 r.
 
21.12.2017r. w sali przy parafii p. w.  bł. Anieli Salawy w Suwałkach odbyła się Wigilia dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Z najlepszymi życzeniami przybyli, Pani Honorata Rudnik–Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Pan Leszek Lewoc - Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, proboszcz parafii  p. w.  bł. Anieli Salawy w Suwałkach - ks. Szymon Klimaszewski oraz rodzice naszych uczestników. Serdecznie dziękujemy chórom z Suwalskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za występ oraz wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. Na zakończenie swoje umiejętności zaprezentował zespół muzyczny „Nadzieja”.
wiecej   
 
 

Odwiedziny na oddziale pediatrycznym


Suwałki, 22 grudnia 2017 r.
 
W dniu 21 grudnia 2017 r. Dyrekcja oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach odwiedzili pacjentów oddziału pediatrycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Dzieciom zostały przekazane drobne upominki z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.
wiecej   
 
 

Życzenia Świąteczne


Święta
Życzę, aby ten świąteczny czas przyćmił troski dnia codziennego.
Wraz z Bożym Narodzeniem niech zagości w nas radość, spokój i nadzieja .
Dużo zdrowia i pomyślności
 
Leszek Lewoc
Dyrektor MOPR
wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.20.09.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPPD.07.01.00-IZ.00-20-003/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.19.06.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer naboru: RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/17
wiecej   
 
 

Nabór na Inspektora - (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
Suwałki dn.01.06.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Inspektora (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.20.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowej
Suwałki dn.15.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowj.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pieczy Zastępczej
Suwałki dn.15.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pieczy Zastepczej.
wiecej   
 
 

Otwarty nabór partnerów
Suwałki dn.24.12.2015
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoch Świadczeń.
 
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
Plany Zamówień Publicznych
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2017
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych