Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Dzień Matki w Środowiskowym Domu Samopomocy


Dzień Matki w Środowiskowym Domu Samopomocy
Suwałki, 25 maja 2018 r.
 
W dniu 24.05.2018r. w Środowiskowym Domu Samopomocy MOPR odbyły się uroczystości związane z Dniem Matki. Uczestnicy wraz z instruktorami zaprezentowali utwory muzyczne i poetyckie, jako wyraz wdzięczności za codzienne poświęcenie i okazywaną miłość. Po części oficjalnej odbył się poczęstunek, wręczenie upominków oraz wspólne rozmowy. Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.
wiecej   
 
 

Zmiana wysokości świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym


Suwałki, 25 maja 2018 r.
 
Od 1 czerwca 2018 r. zmianie ulegają wysokości świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i wychowankom pieczy zastępczej.
 
 
wiecej   
 
 

Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom i przemocy w rodzinie


Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom i przemocy w rodzinie
Suwałki, 21 maja 2018 r.
 
W dniu 21.05.2018 r.  w naszym mieście odbyła się konferencja  popularno  – naukowa pn.  „Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom i przemocy w rodzinie”.  Na zaproszenie Leszka Lewoca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach przyjechała sędzia Anna Maria Wesołowska. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach.
Podczas  I panelu skierowanego do młodzieży poruszane były sprawy związane z nowymi zagrożeniami tj.: grooming, cyberprzemoc oraz zbyt wczesna inicjacja seksualna.  Sędzia Wesołowska przedstawiła pouczające  historie z sali sądowej, które szczególnie zapadły jej w pamięć.
Panel II skierowany był do instytucji, organizacji oraz osób  zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  Podczas konferencji Leszek Lewoc przedstawił działalność  Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie na terenie Miasta Suwałki. Następny wykład poprowadził  Prezydenta Miasta Czesław Renkiewicz,  podczas wykładu  można było dowiedzieć się czym jest hejt, jak przeciwdziałać temu zjawisku, jak się przed nim bronić i czy warto na nie reagować. 
Anna Maria Wesołowska zagłębiła się w problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Omówione zostały nowe formy przemocy wobec dziecka: eurosieroctwo, zaniedbania czy wykorzystanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym oraz zachowania, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury „Niebieskie Karty”.  Podczas wykładu poruszane były aspekty prawne związane z przemocą w rodzinie  i odpowiedzialnością prawną za czyny karalne.
Poruszana podczas konferencji problematyka, wywołała ogromne zainteresowanie uczestników, w konferencji wzięło  udział ponad 500 osób.
 
 
Linki :
wiecej   
 
 

Konferencja pt. „Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom i przemocy w rodzinie”


Konferencja pt. „Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom i przemocy w rodzinie”
Suwałki, 14 maja 2018 r.
 
Serdecznie zapraszamy na konferencję popularno-naukową poświęconą problematyce przemocy oraz nowym zagrożeniom czyhającym na młodych ludzi w sieci. Konferencja odbędzie się z udziałem Anny Marii Wesołowskiej - sędzi Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku. Organizatorem konferencji jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. 
 
wiecej   
 
 

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ


Suwałki, 30 kwietnia 2018 r.
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach
poszukuje kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
wiecej   
 
 

Wiosenne Zawody Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych 2018


Wiosenne Zawody Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych 2018
Suwałki, 25 kwietnia 2018 r.
 
23 kwietnia br. reprezentacja uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy wystartowała w integracyjnym biegu przełajowym na dystansie 750 metrów. Zawody odbyły się na terenie parku Paca oraz Zespołu Szkół w Dowspudzie. Przedstawiciele ŚDS MOPR Suwałki zdobyli złoty i srebrny medal. Zawodnikom gratulujemy zwycięstwa a organizatorom dziękujemy za wspaniałą zabawę oraz możliwość sprawdzenia swoich możliwości w pięknej scenerii Suwalszczyzny.
Oficjalne wyniki na stronie:
 
wiecej   
 
 

Szkolenia dla rodziców zastępczych


Suwałki, 17 kwietnia 2018 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że od 7 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r. organizuje zajęcia dla rodziców zastępczych w zakresie kompetencji wychowawczych.
Spotkania odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20 w sali 21 według ustalonego harmonogramu.
 
wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.20.09.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPPD.07.01.00-IZ.00-20-003/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.19.06.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer naboru: RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/17
wiecej   
 
 

Nabór na Inspektora - (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
Suwałki dn.01.06.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Inspektora (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.20.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowej
Suwałki dn.15.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowj.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pieczy Zastępczej
Suwałki dn.15.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pieczy Zastepczej.
wiecej   
 
 

Otwarty nabór partnerów
Suwałki dn.24.12.2015
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoch Świadczeń.
 
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
Plany Zamówień Publicznych
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2018
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych