Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Konferencja prasowa o zmianach w systemie wsparcia rodzin


Suwalki, 25 lipca 2017 r.
 
Dnia 21 lipca 2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach odbyła się kolejna konferencja prasowa. Celem spotkania z mediami było przede wszystkim rozpropagowanie informacji o zmianach w systemie wsparcia rodzin, które wejdą w życie od dnia 1 sierpnia 2017r., głównie w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz korzystania z funduszu alimentacyjnego.
Omówione zostały również bieżące sprawy w MOPR w Suwałkach, w tym inicjatywa ufundowania sztandaru Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach z wizerunkiem św. Brata Alberta.
Podczas spotkania z dziennikarzami Informacji udzielali: Leszek Lewoc – dyrektor MOPR w Suwałkach oraz Maria Kowalewska – kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w MOPR w Suwałkach.
Dziękujemy obecnym na spotkaniu przedstawicielom mediów za włączenie się w proces informowania społeczeństwa o działaniach MOPR w Suwałkach i przekazywania ważnych informacji, istotnych dla znacznej części mieszkańców Suwałk.
 
wiecej   
 
 

Wnioski na nowy okres zasiłkowy


Suwałki, 24 lipca 2017 r.
 
Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy w wersji papierowej będą dostępne w siedzibie tut. Ośrodka od 31 lipca b.r.
Aktualnie można je pobrać ze strony internetowej Ośrodka w zakładce Interesanci - druki do pobrania.
W celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków sugerujemy, żeby osoby ubiegające się o w/w świadczenia, wnioski składały w jednym terminie.
Jednocześnie informujemy, że od 1 sierpnia b.r. ulegają również zmianie wnioski na trwający okres zasiłkowy. Wnioski te są dostępne w MOPR Suwałki, ul. Filipowska 20.
wiecej   
 
 

Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie


Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy  w rodzinie
Suwalki, 7 lipca 2017 r.
 ZATRZYMAJ   
  PRZEMOC  
  ZGŁOŚ SIĘ O
 
   POMOC
wiecej   
 
 

Piknik rodzinny


Piknik rodzinny
Suwalki, 7 lipca 2017 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Środowiskowy Dom Samopomocy po raz kolejny organizował obchody XV edycji Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina łączy pokolenia”.
W dniu 5.07.2017r. został zorganizowany piknik rodzinny, który odbył się na dziedzińcu ŚDS. W pikniku wzięło udział ponad 200 osób. W programie były występy zespołów muzycznych, konkursy, zawody sportowe. Można był skorzystać z porad psychologa, prawnika, pielęgniarki i pracownika socjalnego. Wszyscy bawili się doskonale. 
wiecej   
 
 

Świadczenie wychowawcze


Suwalki, 4 lipca 2017 r.
 
Komunikat dotyczący wniosków o ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz funduszu alimentacyjnego
Z uwagi na zmiany prawne zawarte w procedowanym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin, które wejdą w życie od dnia 1 sierpnia 2017 r. informujemy, że ulegną zmianie wzory  wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz funduszu alimentacyjnego (zarówno na trwający jak i nowy okres zasiłkowy).
W związku z powyższym wnioski o ustalenie prawa do wyżej wymienionych świadczeń będą dostępne w pierwszych dniach sierpnia br. w siedzibie tutejszego Ośrodka oraz na stronie internetowej w zakładce Interesanci - druki do pobrania.
 
W celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków sugerujemy żeby osoby ubiegające się o w/w świadczenia, wnioski składały w jednym terminie.

wiecej   
 
 

Konkurs piosenki zorganizowany przez ŚDS w Orzyszu


Konkurs piosenki zorganizowany przez ŚDS w Orzyszu
Suwalki, 28 czerwca 2017 r.
 
W dniu 21.06.2017r. przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy śpiewali podczas XIII Przeglądu Piosenki Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, zorganizowanego przez Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz wystartowali w konkursie piosenki zorganizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu. Nasz Zespół z piosenką „Przez Twe Oczy Zielone” zajął II miejsce. Serdecznie gratulujemy!
wiecej   
 
 

XV Integracyjny Bieg Uliczny w DPS „Kalina”


XV Integracyjny Bieg Uliczny w DPS „Kalina”
Suwalki, 28 czerwca 2017 r.
 
Osiągnięcia uczestników ŚDS w XV Integracyjnym Biegu Ulicznym w DPS „Kalina”, który odbył się w dniu 20.06.2017 r.

1. Sylwia Pułtorak – I miejsce (w kategorii wózków)
2. Żaneta Waszkiewicz – II miejsce
3. Karol Grajewski-Gagła – V miejsce
4. Mariusz Wiszniewski – w pierwszej 20.

W zawodach wystartowało ok. 200 biegaczy, mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy z terenu północno-wschodniej Polski i Litwy oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach. Zawodnicy wystartowali w sześciu kategoriach, ze względu na wiek, płeć oraz sposób poruszania się.
Organizatorzy zapewnili wszystkim zawodnikom i kibicom poczęstunek oraz wspólną zabawę integracyjną.
wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.19.06.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer naboru: RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/17
wiecej   
 
 

Nabór na Inspektora - (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
Suwałki dn.01.06.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Inspektora (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.20.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowej
Suwałki dn.15.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowj.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pieczy Zastępczej
Suwałki dn.15.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pieczy Zastepczej.
wiecej   
 
 

Otwarty nabór partnerów
Suwałki dn.24.12.2015
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoch Świadczeń.
 
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń
Suwałki dn.19.06.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń.
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
Plany Zamówień Publicznych
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2017
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych