Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. 23 Października 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPS

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


ZIMA 2016/2017


Suwałki, 19 października 2016 r.

wiecej   
 
 

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem


Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem
Suwałki, 4 października 2016 r.
Dnia 30 września 2016 r. po raz trzeci w Suwałkach odbył się Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem. Msza Święta Pogrzebowa została odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach (Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) pod przewodnictwem Biskupa  Romualda  Kamińskiego. Ciała do grobu złożono  na cmentarzu parafialnym przy ul.  Bakałarzewskiej – w kwaterze do tego przeznaczonej.  W uroczystości udział wzięli Poseł Parlamentu Europejskiego Marek Jurek, Wiceprezydent Miasta Suwałk Ewa Beata Sidorek, rodzice, którzy utracili dzieci zmarłe przed narodzeniem.
Następnie uczestnicy uroczystości spotkali się w siedzibie MOPS celem omówienia problemów związanych z utratą dziecka. Rodzicom i osobom zainteresowanym przekazano Miniporadnik zawierający istotne informacje dot. postępowania w sytuacji  związanej z niekorzystnym zakończeniem ciąży i urodzeniem dziecka martwego oraz poinformowano o możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego w tut. Ośrodku. Osoby chcące uzyskać taką pomoc proszone są o kontakt pod nr 87/565-28-91 w celu wyznaczenia terminu spotkania. Jeżeli nasza propozycja spotka się z odzewem istnieje możliwość powołania grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka.

wiecej   
 
 

Zaproszenie na spotkanie


Suwałki, 20 września 2016 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza na spotkanie prezentujące Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2016-2025.
wiecej   
 
 

Akcja Energetyczny Tornister


Akcja Energetyczny Tornister
Suwałki, 25 sierpnia 2016 r.
Po raz czwarty 25 sierpnia 2016 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok w obecności Prezydenta Miasta Suwałk przekazała tornistry z artykułami szkolnymi 54 tegorocznym uczniom klas pierwszych szkół podstawowych z 50 suwalskich rodzin.
wiecej   
 
 

Spotkania grupy wsparcia


Suwałki, 24 sierpnia 2016 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach informuje, iż we wrześniu 2016 r., październiku 2016 r. i listopadzie 2016 r. odbędą się spotkania grupy wsparcia dla podopiecznych pieczy zastępczej będących w procesie usamodzielniania.
wiecej   
 
 

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Urodzeniem


Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Urodzeniem
Suwałki, 1 lipca 2016 r.
W dniu 1 lipca 2016 r. odbył się po raz drugi w Suwałkach Pogrzeb Siedemnaściorga Dzieci Zmarłych Przed Urodzeniem. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, po czym dalsze uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach. Pochowano dzieci, które zmarły na skutek poronień lub innych tragicznych okoliczności i bezimiennie były pozostawione w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L.Rydygiera w Suwałkach.
Uroczystość możliwa jest dzięki uregulowaniu kwestii związanej ze sprawieniem pogrzebu dziecka martwo urodzonego  przez Prezydenta Miasta Suwałk.
Miasto Suwałki na koszt własny dokonuje pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem 4 razy w roku.
 
wiecej   
 
 

XIV Podlaskie Dni Rodziny


XIV Podlaskie Dni Rodziny
Suwałki, 01 lipca 2016 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy i Stowarzyszenie  Integracji Społecznej „Alternatywa” w Suwałkach, zorganizowało w dniu 30.06.2016 roku festyn rodzinny z okazji XIV edycji Podlaskich Dni Rodziny. W festynie uczestniczyło ponad 150 osób z ośrodków wsparcia z naszego województwa i woj. Warmińsko-Mazurskiego. Program imprezy był bardzo bogaty. Wystąpili aktorzy teatru z Krakowa. Suwalska Grupa Airsoftowa zorganizowała strzelnicę, chętni mogli uczyć się strzelania i zobaczyć prawdziwą broń. Zainteresowanie było ogromne, wystrzelono ponad 12000 naboi. Uczestnicy mieli możliwość przejażdżki motocyklami z Klubem Motocyklowym „Niedźwiedzie Północy”. Odbył się pokaz tańca zumby, oraz wiele gier i konkursów. Do tańca zagrzewał Jacek z zespołu KEYS i Dj. „Słoma” Mariusz Słomiński. Wszystkim przygotowano smaczny poczęstunek.
wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Otwarty nabór partnerów
Suwałki dn.24.12.2015
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoch Świadczeń.
 
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń
Suwałki dn.19.06.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej
Suwałki dn.19.06.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Inspektora (Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Inspektora (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń.
 
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko informatyka
Suwałki dn.29.09.2009 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – informatyk
Suwałki dn.20.11.2009 
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – informatyk. 
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2016
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Projekt - Razem przeciw przemocy
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
Noclegownia - pomoc bezdomnym
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
© 2008 MOPS Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych