Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Ponad 60 mln zł trafiło do rodzin w 2019 roku.


                                                                                                                                                   Suwałki, 12 luty 2020 r.
 
W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach wypłacił ponad 60 mln zł. Pieniądze trafiły do rodzin w ramach programu 500+. Świadczenie to obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia.
Więcej na www.radio5.com.pl
 
linki :
 
wiecej   
 
 

Złoty Medal Za Długoletnia Służbę


Złoty Medal Za Długoletnia Służbę
Suwałki, 11 luty 2020 r.
 
W dniu 11.02.2020 r.  Pani Małgorzata Zarzecka- księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach została odznaczona Złotym Medalem Za Długoletnia Służbę i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Aktu dekoracji dokonał Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.


Ogólny staż pracy Pani Małgorzaty Zarzeckiej wynosi 33 lata, w tym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach 20 lat, gdzie od początku zatrudnienia (2000r.) pracuje na stanowisku głównej księgowej. Pani Zarzecka swoje obowiązki wykonuje bardzo rzetelnie, terminowo i z dużą troską o prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiada za całokształt spraw finansowo – księgowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, planuje, zabezpiecza i rozlicza środki finansowe. Nadzoruje sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości. Prowadzi rozliczenia finansowe wobec pracowników. Wykonywana przez nią praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością oraz wymaga wszechstronnej i specjalistycznej wiedzy. Jest doskonałym fachowcem w swojej dziedzinie, któremu można zaufać.

wiecej   
 
 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej


Suwałki, 3 luty 2020 r.
 
Zapraszamy do składania ofert osoby chętne do pracy w charakterze Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.
 
link:
wiecej   
 
 

Ferie już za nami


Suwałki, 3 luty 2020 r.
 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach  zakończyły się zajęcia „Zima krainą wyobraźni-Ferie zimowe 2020” skierowane do dzieci  z rodzin zastępczych-uczniów szkół podstawowych klas I-III.
wiecej   
 
 

List do Jego Ekscelencji Ks. Adriana Józefa Galbasa Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej


Suwałki, 31 stycznia 2020 r.
 
Z okazji święceń biskupich w katedrze ełckiej, które odbyły się dnia 11.01.2020 r.,  Leszek Lewoc dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Suwałkach w dniu 22.01. 2020 r. złożył pisemne życzenia dla Jego Ekscelencji Ks. Adriana Józefa Galbasa Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej wraz z przedstawieniem inicjatyw Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz poszanowania życia poczętego i działań w rozpowszechnianiu doniosłości życia i idei św. Brata Alberta jako istoty i wzoru do naśladowania.
wiecej   
 
 

Wizyta studyjna delegacji z Łotwy w Suwałkach


Wizyta studyjna delegacji z Łotwy w Suwałkach
Suwałki, 31 stycznia 2020 r.
 
W dniach 29-30.01.2020 r. odbyła się wizyta studyjna delegacji z Łotwy w Urzędzie Miejskim w Suwałkach oraz w MOPR (w Dziale Pomocy Kryzysowej). Przyjechały 34 osoby- reprezentanci sektora opieki społecznej. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim, Marta Żyła- kierownik Działu Pieczy Zastępczej przedstawiła prezentację  pt ,, Lokalny System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną’’.
W spotkaniu uczestniczył Leszek Lewoc dyrektor MOPR, który uzupełnił prezentację poprzez odpowiedzi na zadawane pytania i dodatkowe wyjaśnienia formułowane przez gości z Łotwy.

wiecej   
 
 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020


Suwałki, 30 stycznia 2020 r.
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) wdrożyło: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
MOPR będzie realizował program w 2020 roku.
 
 
 
wiecej   
 
 

Leszek Lewoc został odznaczony srebrną odznaką „Komitetu Olimpijskiego"


Leszek Lewoc został odznaczony srebrną odznaką „Komitetu Olimpijskiego
Suwałki, 21 stycznia 2020 r.
 
W dniu 20.01.2020 r. Leszek Lewoc dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie został odznaczony srebrną odznaką „Komitetu Olimpijskiego” za całokształt działalności na rzecz sportu.
 
Leszek Lewoc od ponad 30 lat działa w organizacjach sportowych inicjując różne działania sportowe na terenie Suwałk i województwa podlaskiego. Dekoracji dokonał Janusz Kochan prezes Podlaskiej Rady Olimpijskiego PKOL wraz z członkami rady Januszem Dobrzyńskim i Bogusławem Szulęckim.
 
linki:
 
wiecej   
 
 

Szkolenia 2020 - Piecza Zastępcza


Suwałki, 17 stycznia 2020 r.
 
Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaplanował na rok 2020 następujące szkolenia.
 
wiecej   
 
 

Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie


Suwałki, 10 stycznia 2020 r.
 
Zapraszamy mieszkańców Suwałk do uczestnictwa w  programie  oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
wiecej   
 
 

System Obsługi Wsparcia osób niepełnosprawnych


Suwałki, 7 stycznia 2020 r.
 
Informujemy, że w Systemie SOW 1 stycznia 2020 r.  zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON  udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Link do materiału na portalu SOW:
pfron.org.pl
wiecej   
 
 

Spotkanie opłatkowe (23.12.2019)


Spotkanie opłatkowe (23.12.2019)
Suwałki, 23 grudnia 2019 r.
 
Uroczystością, która już na stałe wpisała się w kalendarz Ośrodka jest spotkanie opłatkowe, które odbyło się dnia 23 grudnia 2019 r. w tut. Ośrodku. Oprócz Dyrekcji i pracowników MOPR w uroczystości udział wzięli Dorota Szczęsna - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Ks. Lech Łuba - Proboszcz Parafii św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach, którzy złożyli pracownikom MOPR życzenia świąteczne. Odbyło się również przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, a następnie po uroczystych życzeniach wszyscy uczestnicy spotkania zaśpiewali kolędę i połamali się opłatkiem.
wiecej   
 
 

Studenci w Dziale Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach


Studenci  w Dziale Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach
Suwałki, 20 grudnia 2019 r.
 
Dnia 18.12.2019 r. studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach o kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne wraz z wykładowcą mgr kryminologii Moniką Chroscielewską – Czyżyk w ramach zajęć praktycznych odwiedzili Dział Pomocy Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Prelekcji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzieliła Pani mgr Alicja Romanowska- kierownik Działu.

Na zajęciach zostały poruszone zagadnienia takie jak: przemoc i jej źródła, cykle, formy przemocy, została omówiona również procedura „Niebieskiej Karty”. Największe zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudziły  przykłady, które miały realne odzwierciedlenie w sprawach prowadzonych przez tut. Ośrodek.

Studenci zapoznali się z zadaniami, obszarami działalności oraz zakresem usług Działu Pomocy Kryzysowej,  mieli możliwość zobaczenia hostelu dla osób i rodzin pozostających w trudnych sytuacjach kryzysowych– zwłaszcza ofiar przemocy w rodzinie.
wiecej   
 
 

Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy


Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy
 Suwałki, 20 grudnia 2019 r.
 
19 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie wigilijne społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy. Spotkanie rozpoczął proboszcz Parafii pw. Błogosławionej Anieli Salawy ks. Ireneusz Czyżewski, który po odmówieniu modlitwy i błogosławieństwie, złożył serdeczne świąteczne życzenia.
 
Następnie życzenia złożyli: dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pan Leszek Lewoc, z-ca dyrektora Pani Maria Metelska oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Suwałkach i Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Alternatywa”. Po podzieleniu się opłatkiem oraz smakowaniu wigilijnych potraw, odbyło się wspólne kolędowanie z zespołem muzycznym „Nadzieja”.
                                          
wiecej   
 
 

Inicjatywa licealistów dla dzieci z rodzin zastępczych


Inicjatywa licealistów dla dzieci z rodzin zastępczych
Suwałki, 18 grudnia 2019 r.
 
W III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, klasa III C podjęła się zorganizowania zbiórki pieniędzy na rzecz dzieci z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Suwałki. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na zakup gier, zabawek, słodyczy i przyborów szkolnych.
16 grudnia 2019 r. delegacja uczniów tejże klasy przybyła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach w celu wręczenia prezentów dzieciom za pośrednictwem Dyrektora Pana Leszka Lewoca. Podarunki trafią do rodzin jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.
Za podjętą inicjatywę przez uczniów i ich wychowawcę, Dyrektor MOPR w Suwałkach złożył podziękowania na ręce Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach – Pani Alicji Węsierskiej- Kwiecień.
Jednocześnie należy podkreślić, iż postawa młodzieży budzi  szacunek, uczy empatii, wsparcia i wrażliwości na potrzeby innych. Darczyńcy wykazali się takimi wartościami jak wielkoduszność, ciepło, serdeczność i altruizm. Ich działania są godne podziwu i naśladowania.
wiecej   
 
 

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem (13.12.2019)


Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem (13.12.2019)
Suwałki, 16 grudnia 2019 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że 13 grudnia 2019 r. odbył się pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem. Uroczystość zorganizowano po raz szesnasty.  Msza Święta Pogrzebowa została odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 58 (Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) o godz. 15:00,  po czym ciała 23 dzieci utraconych zostały złożone do grobu na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej. Od 2016 r. godne miejsce na cmentarzu znalazło 382 dzieci  zmarłych przed narodzeniem.

Wszelkich informacji  związanych z postępowaniem w  sytuacji  związanej niekorzystnym zakończeniem ciąży i urodzeniem dziecka martwego udzielają pracownicy socjalni  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach pod nr tel. 87/562-89-70.
 
MOPR w Suwałkach  zapewnia  bezpłatne wsparcie psychologiczne dla rodziców, którzy przedwcześnie utracili dziecko. Osoby chcące uzyskać taką pomoc proszone są o kontakt pod nr 87/565-28-91 w celu wyznaczenia terminu spotkania. Istnieje również możliwość powołania grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka.
wiecej   
 
 

Zakończenie Kampanii Białej Wstążki


Zakończenie Kampanii Białej Wstążki
Suwałki, 11 grudnia 2019 r.
W dniu 10.12.2019 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof.  Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, odbyło się uroczyste zakończenie X Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki pn. „10 LAT RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” realizowanej pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk i Starosty Suwalskiego. Wszystkich zgromadzonych, jednocześnie dziękując za wieloletnie zaangażowanie powitał Leszek Lewoc - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Głosząc ideę przeciwdziałania przemocy zorganizowano przegląd działań artystycznych szkół z terenu Miasta Suwałk i Powiatu Suwalskiego pt. „Razem Przeciw Przemocy”. Publiczność została zaczarowana wspaniałymi występami pantomimy, recytacji, lirycznej muzyki oraz prac plastycznych. Przedstawiono trudny, ale bardzo ważny temat społeczny w sposób, który pozostawił wiele refleksji. Następnie rozstrzygnięto plebiscyt „Chłopak z klasą” łącznie uhonorowano 10  osób, prezentujących właściwe, konstruktywne, pełne szacunku i życzliwości postawy koleżeńskie wobec kobiet, koleżanek w środowisku rówieśniczym.
Na zakończenie spotkania za dotychczasowe zaangażowanie podziękowano i wręczono certyfikaty wszystkim współorganizatorom kampanii.
Z ogromnym zaskoczeniem specjalne wyróżnienie, tytuł „Mężczyzna fair play”  wraz ze statuetką otrzymał twórca Suwalskiej Kampanii „Biała Wstążka” Kazimierz Walijewski.
 
Linki :
wiecej   
 
 

Urząd otwarty na innowacje


Suwałki, 10 grudnia 2019 r.
W dniach 4-6 grudnia 2019 r. przedstawiciele MOPR w Suwałkach wzięli udział w organizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Konferencji pt. „Urząd otwarty na innowacje”.
Na konferencji podsumowano realizację rządowych programów „Dobry Start” oraz „500+” , omawiane były m. in. zagadnienia związane z poprawą jakości danych wprowadzanych do systemów dziedzinowych. Jednym z tematów były również zasady współpracy organów właściwych z wojewodami w zakresie zastosowania przepisów o koordynacji zabezpieczenia społecznego.
W związku z pozytywnymi wynikami kontroli NIK w zakresie polityki ochrony danych osobowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach poproszony został o wygłoszenie wykładu na temat „Zarządzanie ciągłością działania jednostki z perspektywy realizacji zadań wynikających z ustaw – dobre praktyki”.
wiecej   
 
 

Projekt socjalny ,,Mikołajki”


Projekt socjalny ,,Mikołajki”
Suwałki, 9 grudnia 2019 r.
W dniu 6 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach zrealizowano projekt socjalny, którego głównym celem było ukazanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego.
Dzieci z rodzin pozostających pod opieką asystentów rodziny przygotowały wraz z rodzicami ozdoby choinkowe. Pięknie malowane bombki, kolorowe łańcuchy, szyszki, pierniki  i świecidełka przystroiły świąteczną choinkę. Rodzinną atmosferę uzupełniały kolędy. Entuzjazm i radość gościła na twarzach dzieci  i rodziców.  Nie obyło się oczywiście bez Mikołaja, który każdemu dziecku podarował paczkę ze słodyczami. Darczyńcami słodyczy byli uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach, którym w imieniu dzieci bardzo dziękujemy.
wiecej   
 
 

Happening na ulicy Chłodnej


Happening na ulicy Chłodnej
Suwałki, 4 grudnia 2019 r.
 
W dniu 4 grudnia  br. o godz. 12.00 w ramach trwającej X Suwalskiej  Kampanii „Biała Wstążka” pn. „10 LAT RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” na ulicy Chłodnej odbył się happening  „Biała Róża dla Kobiety”. Wzorem lat ubiegłych Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach  Leszek Lewoc oraz  przedstawiciele instytucji i organizacji biorących w niej udział wręczali kobietom białą różę, jako symbol szacunku  i sprzeciwu  stosowania wobec nich przemocy.
Tego samego dnia w Galerii „Rozmarino”  podczas  „Wieczorku poezji”   w klimatycznym nastroju  i  romantycznej scenerii przed publicznością zaprezentowało się kilku  wykonawców, mężczyzn zaangażowanych w Kampanię „Biała Wstążka”.  Swoja obecnością oraz występem recytatorskim wydarzenie uświetnił  Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz.

Informacja dostępna również na stronie:
wiecej   
 
 

Pogrzeb Dziecka Zmarłego Przed Narodzeniem 13.12.2019


Pogrzeb Dziecka Zmarłego Przed Narodzeniem 13.12.2019
Suwałki, 3 grudnia 2019 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, ze w dniu 13 grudnia 2019 r. odbędzie się po raz szesnasty pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem. Uroczysta msza święta zostanie odprawiona o godz. 15:00 w Kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
 
Z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach w 2016 r. formalnie uregulowano przez samorząd miejski kwestię pochowku dzieci zmarłych na skutek poronień lub innych tragicznych okoliczności i bezimiennie pozostawionych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
 
Od kwietnia 2016 r. MOPR w Suwałkach 4 razy w roku organizuje uroczystości związane z pochówkiem dzieci nienarodzonych. Do tej pory sprawiono godny pochówek 359 dzieciom.
 
Po uroczystości pogrzebowej zapraszam na spotkanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach, gdzie odbędzie się konsultacja na temat projektu Pomnika Dziecka Zmarłego Przed Urodzeniem, który będzie wzniesiony w miejscu pochówku dzieci.
wiecej   
 
 

7 grudnia 2019 r. dniem pracującym


Suwałki, 3 grudnia 2019 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że sobota 7 grudnia 2019 r. będzie dniem pracującym.
wiecej   
 
 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
W dniu 28.11.2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie odbyła się konferencja prasowa dotycząca Programów Finansowanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. wdrożyło:
  • Program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"
  • Program "Opieka wytchnieniowa"
  • Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
 
 
Linki:
wiecej   
 
 

Dyrektor MOPR - Wiceprzewodniczącym Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym


Dyrektor MOPR - Wiceprzewodniczącym Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
Suwałki, 25 listopada 2019 r.
 
Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach Jacek Sowul powołał z dniem 22 listopada 2019 r. Leszka Lewoca dyrektora MOPR w skład Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Podlaskiego na kadencję 2019-2023 jako wiceprzewodniczącego Rady.
 
Rada obejmuje swoja działalnością obszar właściwości Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Do zakresu działalności m.in. należy: organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych, dokonywanie oceny polityki penitencjarnej, udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom.
wiecej   
 
 

X Suwalska Kampania „BIAŁEJ WSTĄŻKI”


X  Suwalska Kampania „BIAŁEJ WSTĄŻKI”
Suwałki, 25 listopada 2019 r.
 
Już po raz 10 w Powiecie Suwalskim i mieście Suwałki, w okresie od 25 listopada do 10 grudnia, realizowana jest Suwalska Kampania Białej Wstążki skierowana na przeciwdziałanie przemocy, w tym w szczególności przemocy w rodzinie.
 
X  Suwalska Kampania „BIAŁEJ WSTĄŻKI” przebiegać będzie pod hasłem „10 LAT RAZEM PRZECIW PRZEMOCY”.  Pragniemy w ten sposób docenić bardzo dobrze układającą się współpracę i zaangażowanie wielu różnych instytucji, szkół, organizacji pozarządowych i kościelnych oraz klubów sportowych w tak ważnej społecznie kwestii.
 
 
 
wiecej   
 
 

XII Regionalny Bal Andrzejkowy dla Osób Niepełnosprawnych „ Czary mary- zmieniamy świat na weselszy”


XII Regionalny Bal Andrzejkowy dla Osób Niepełnosprawnych „ Czary mary- zmieniamy świat na weselszy”
Suwałki, 25 listopada 2019 r.
 
Dnia 21 listopada 2019r. z inicjatywy Stowarzyszenia Integracji Społecznej „ Alternatywa” raz przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach odbył się XII Regionalny Bal Andrzejkowy dla Osób Niepełnosprawnych pn. „ Czary mary- zmieniamy świat na weselszy”. Impreza miała miejsce  w Centrum Bankietowym “Astoria” w Suwałkach.
Wszystkich zaproszonych gości, w tym przedstawicieli władz miasta, sponsorów, media i uczestników ośrodków wsparcia powitała Wiesława Kwaterska – sekretarz Stowarzyszenia. Po raz pierwszy gościliśmy na balu ośmioosobową delegację z Centrum Meiela w Vōru w  Estoni.
Uroczystego otwarcia XII-tego Regionalnego Balu dla Osób Niepełnosprawnych "Czary mary- zmieniamy świat na weselszy” dokonał Pan Zdzisław Przełomiec – Przewodniczący Rady Miasta Suwałk.
Bal rozpoczęto polonezem prowadzonym przez Zespół Pieśni i Tańca „ Suwalszczyzna”. Oprawę muzyczną zapewniły znane i lubiane zespoły muzyczne oraz DJ.
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się Foto Budka, w której uczestnicy imprezy mieli możliwość zrobienia sobie indywidualnego, pamiątkowego zdjęcia w pięknych i ciekawych przebraniach.
W czasie balu odbyło się wiele konkursów, a zwycięzcy otrzymali drobne, słodkie nagrody. Kulminacyjnym punktem był wybór Króla i Królowej Balu. W balu uczestniczyło 615 osób z 25 ośrodków.
wiecej   
 
 

Wizyta delegacji z Centrum Meiela w Vōru w Estoni


Wizyta delegacji z Centrum Meiela w Vōru w  Estoni
 Suwałki, 22 listopada 2019 r.
 
W dniach 19-22 listopada 2019r. na zaproszenie Miasta Suwałki oraz Dyrektora MOPR w Suwałkach Pana Leszka Lewoca gościliśmy delegację z Centrum Meiela w Vōru w  Estoni,  w skład której wchodziły następujące osoby: kierownik  i zastępca kierownika Centrum Meiela w Vōru, 4 osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz 2-óch opiekunów. Celem wizyty była  wymiana doświadczeń, uczestnictwo w Balu Andrzejkowym Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie pn. „Czary mary – zmieniamy świat na weselszy”, wizyta w Środowiskowym Ośrodku Samopomocy w Suwałkach, Zakładzie Aktywności Zawodowej w Lipniaku oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej w Suwałkach.
wiecej   
 
 

Miejskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego


Miejskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego
Suwałki, 21 listopada 2019 r.
 
Miejskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w czwartek dnia 21.11.2019 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. W uroczystości wzięli udział m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, medale złote i brązowe za długoletnią służbę. Wręczono również wyróżnienia i awanse zawodowe. Nagrodzony został także Leszek Lewoc dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 
Linki:
 
wiecej   
 
 

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego


 
kwiaty
 Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim pracownikom MOPR w Suwałkach
składamy podziękowania i wyrazy uznania
za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.
Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
 
Dyrekcja
MOPR w Suwałkach
 
wiecej   
 
 

Wojewódzkie Obchody Święta Pracownika Socjalnego


Wojewódzkie Obchody Święta Pracownika Socjalnego
Suwałki, 18 listopada 2019 r.
 
W związku z przypadającym w dniu 21 listopada ,,Dniem Pracownika Socjalnego’’ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach został wyróżniony za aktywne działania na rzecz osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Uroczyste wręczenie wyróżnienia nastąpiło w dniu 20 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 3.
 
linki:
 
wiecej   
 
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi i zapytania ofertowe
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2019
Informator
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
  Za Życiem
Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
Uchwała o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem
  Projekt "Rodzina Zastępcza"
Informacja o projekcie
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych