Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. 23 Października 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPS

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Szkolimy rodziny zastepcze


Suwałki, 7 czerwca 2016 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach informuje, iż od września do grudnia 2016 r. organizuje cykl spotkań szkoleniowych dla rodzin zastępczych z terenu miasta Suwałki.
wiecej   
 
 

I Przegląd Pieśni Religijnych


I Przegląd Pieśni Religijnych
Suwałki, 24 maja 2016 r.
I Przegląd Pieśni Religijnych „ Królowej Anielskiej Śpiewajmy” odbył się 23.05.2016  w Kościele  pod wezwaniem Błogosławionej Anieli Salawy.
Udział wzięło sześć ośrodków , miedzy innymi Środowiskowy Dom Samopomocy  w Suwałkach.

wiecej   
 
 

Rodzina zastępcza + Rodzina 500+


Rodzina zastępcza +  Rodzina 500+
Suwałki, 17 maja 2016 r.
Rodzina zastępcza +, Rodzina 500+ to główne tematy zorganizowanej dnia 17.05.2016 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach konferencji prasowej.
 
Szczególna uwaga została poświęcona problemowi zapewnienia pieczy zastępczej dzieciom, które, z różnych względów,  nie są objęci opieką przez naturalnych rodziców. Rodzina jest najlepszym środowiskiem do wychowywania i rozwoju dzieci. Opiekę taką chcemy zapewnić wszystkim dzieciom z Suwałk. Niestety od kilku miesięcy spada liczba kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej. Obecny na konferencji dyrektor MOPS Leszek Lewoc przedstawił zakres świadczeń oraz formy wsparcia,  które może otrzymać osoba/ osoby, decydujące się na pełnienie roli rodziny zastępczej.
 
Do zgłaszania się osób zainteresowanych pełnieniem tej funkcji zapraszała Alicja Kosińska – kierownik Działu Pieczy Zastępczej MOPS. Chętni mogą się zgłaszać osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc na nr 87 5652895.
 
Pani Maria Kowalewska – kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych przedstawiła stan realizacji Programu „Rodzina 500Plus”. Działania w tym zakresie przebiegają bez zakłóceń. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco. Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych podejmowane są decyzje i następuje wypłata świadczeń.
 
Dodatkowe informacje znajdą Państwo w artykułach prasowych, audycjach radiowych
i telewizyjnych, które powstały po konferencji.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom redakcji mediów lokalnych i regionalnych, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie, uczestniczyć w konferencji by potem informować mieszkańców naszego miasta o problematyce związanej z realizacją polityki społecznej.
 
wiecej   
 
 

Konferencja prasowa


Suwałki, 16 maja 2016 r.
Dyrektor Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach serdecznie zaprasza przedstawicieli redakcji mediów na konferencję prasową, która odbędzie się dnia 17 maja 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie MOPS, ul. 23 Października 20 (sala 21, I piętro).
czytaj całość (pdf, 385 kB)
wiecej   
 
 

Zostań rodzicem zastepczym


Suwałki, 16 maja 2016 r.
ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
Stwórz potrzebującym dzieciom ciepły i bezpieczny dom.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej.
czytaj całość (pdf, 511 kB)
wiecej   
 
 

Dzień z Marią Konopnicką


Dzień z Marią Konopnicką
Suwałki, 12 maja 2016 r.
Grupa nieformalna działająca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach we współpracy ze  Stowarzyszeniem Integracji Społecznej „ALTERNATYWA” w Suwałkach zaprasza dzieci w wieku 8-12 lat wychowujące się w rodzinach objętych asystą rodzinną na "Dzień z Marią Konopnicką”
wiecej   
 
 

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną


Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
Suwałki, 29 kwietnia 2016 r.
29 kwietnia odbyły się w Suwałkach obchody Światowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. W akcję włączyły się różne instytucje i organizacje wspierające udział tych osób w życiu społecznym. W obchodach aktywnie uczestniczyli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach wraz z dyrektorem Leszkiem Lewocem.
Uroczystość rozpoczęła się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, skąd zgromadzeni przemaszerowali ulicami Suwałk. Mimo niesprzyjającej aury, pogoda ducha nie opuszczała uczestników.
Napis na jednym z plakatów głosił: „Potrzebujemy wsparcia nie wyręczenia”. Ten apel osób niepełnosprawnych intelektualnie coraz mocniej dociera do naszego społeczeństwa. Postarajmy się, aby za akceptacją  podążyły konkretne działania.

wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Otwarty nabór partnerów
Suwałki dn.24.12.2015
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoch Świadczeń.
 
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń
Suwałki dn.19.06.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej
Suwałki dn.19.06.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Inspektora (Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Inspektora (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń.
 
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko informatyka
Suwałki dn.29.09.2009 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – informatyk
Suwałki dn.20.11.2009 
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – informatyk. 
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2016
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Projekt - Razem przeciw przemocy
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
Noclegownia - pomoc bezdomnym
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
© 2008 MOPS Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych