Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. 23 Października 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPS

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Projekty
Sprawozdawczość
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Śniadanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy


Śniadanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy
Suwałki, 14 kwietnia 2015 r.
W dniu 10 kwietnia 2015 roku, w Środowiskowym Domu Samopomocy  odbyło się tradycyjnie coroczne Śniadanie Wielkanocne. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili obecnością naszą społeczność byli: Wiceprezydent Pani Ewa Sidorek, Naczelink Wydziału Spraw Społecznych UM Suwałki Pani Honorata Rudnik, Dyrektor MOPS Leszek Lewoc oraz Ksiądz Kapelan Jarosław Pierzgalski. Ksiądz Kapelan pobłogosławił przygotowane pokarmy oraz życzył wszystkim uczestnikom spokoju i radości. Uroczystość przebiegła w radosnej i świątecznej atmosferze.
wiecej   
 
 

Wiosenne Zawody Zrzeszenia LZS


Wiosenne Zawody Zrzeszenia LZS
Suwałki, 14 kwietnia 2015 r.
W dniu 14 kwietnia 2015 odbyły się Wiosenne Zawody Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych na trasach położonych przy Zespole Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie. W zawodach wzięło udział sześciu uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach. Wszyscy ukończyli bieg na dystansie 500 m. Pani Katarzyna Bienio i pan Adrian Domalewski zdobyli srebrne medale. Ponadto wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy.
Gratulujemy!
wiecej   
 
 

Śniadanie Wielkanocne dla osób bezdomnych


Śniadanie Wielkanocne dla osób bezdomnych
Suwałki, 2 kwietnia 2015 r.
Tradycyjnie przed świętami Wielkiej Nocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 2 kwietnia br. zorganizował  w  Noclegowni  uroczyste śniadanie wielkanocne dla osób bezdomnych. Spotkanie  rozpoczęło się wspólną modlitwą, którą prowadził ksiądz Szymon Klimaszewski. Pasterz pobłogosławił przygotowane potrawy oraz wszystkim zgromadzonym życzył wielkiej radości i pokoju.  
Życzenia wielkanocne mieszkańcom złożyli również  Radna Anna Dorota  Jabłońska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach Honorata Rudnik  i Dyrektor MOPS Leszek Lewoc.
Świętowanie przy  ,,rodzinnym stole” i  wspólna modlitwa to okazja do pojednania a także czas otuchy i nadziei na lepsze jutro.
wiecej   
 
 

Realizacja Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych do 2016 r.


Suwałki, 2 lutego 2015 r.
W związku z potrzebą sporządzenia sprawozdania z realizacji Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałki do 2016 roku, przyjętego Uchwałą Nr XII/100/2011 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. zwracamy się uprzejmą prośbą o przedłożenie informacji o podejmowanych i realizowanych w jego ramach działaniach w roku 2014. Instytucje i organizacje realizujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych prosimy o składanie powyższej informacji w terminie do 20.02.2015 r. w formie:

  • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16-400   Suwałki ul. 23 Października 20, tel. 875628943, 875628984
  • faxem na numer : 087/ 5628971,
  • e-mail: biuro@mops.suwalki.pl
wiecej   
 
 

Bal Dobroczynny


Bal Dobroczynny
Suwałki, 2 lutego 2015 r.
Stowarzyszenie Integracji Społecznej „ALTERNATYWA”  w Suwałkach i Hotel Szyszko, Pan Mirosław Szyszko byli organizatorami I Balu Dobroczynnego który odbył się w Hotelu Szyszko w dniu 31 stycznia 2015 roku. Honorowego patronatu udzielił Pan Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk. Celem Balu było pozyskanie funduszy na organizację  letniego wypoczynku uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach przy ul. 23 Października 20.
Bal rozpoczął się polonezem w wykonaniu kilkunastu par z Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Age z Mariampola, The Fret, Nocny Patrol i Brutal a także gościnnie z krótkim repertuarem wystąpił zespół Skaner z Białegostoku. Głównym wydarzeniem była aukcja dzieł sztuki oraz wartościowych przedmiotów przekazanych przez suwalskich artystów i biznesmenów. Licytację prowadziła Pani Wioletta  Cieślukowska  i Pan Mirosław Szyszko.
Darczyńcami byli:
Prezydent Miasta Suwałk
First Computer Pan Jacek Kamiński
Drewlux s.c. U.P.H. Szmidt J. Sieńko S.
Piekarnia i Cukiernia Cymes Pan Adam Ołów
„Elekromil” Hurtownia Elektryczna  Pan Zbigniew Ślaski
Pani Honorata Rudnik
Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków
Centrum Edukacyjne „ Olimp” – Caffe MATRIX Cezary Taraszkiewicz
Pani Anna Wielogórska
Pani Halina Mackiewicz
Pan Wiesław Szumiński
Pani Elżbieta Czarniecka
Pani Anna Cichosz
Pani Danuta Włodarczyk
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kowalach Oleckich
Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach ul. 23 Października
 „Majster” System Mocowań Pani  Joanna Bernat
Walmar – Drażba Sp.J.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowski Sp.J.
Bardzo  serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i sponsorom ale również wszystkim osobom, które brały udział w balu i licytacji, ponieważ dzięki Państwa hojności pozyskaliśmy kwotę 15.140 zł.

wiecej   
 
 

Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2016 r.


Suwałki, 29 stycznia 2015 r.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach przystąpił do przygotowywania informacji dotyczącej stanu realizacji w 2013 i 2014 r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach do roku 2016.  
Instytucje i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o składanie powyższych informacji w terminie do dnia 15 lutego w formie:
  • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Kryzysowej 16-400    Suwałki ul. 23 Października 20B
  • faxem na numer : 087/ 5628971,
  • e-mail: mcik@mops.suwalki.pl.
formularz do pobrania (plik doc 0,15 MB)
wiecej   
 
 

Podsumowano wyniki badań z liczenia bezdomnych na terenie Miasta Suwałki


Suwałki, 29 stycznia 2015 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przy współudziale Straży Miejskiej, Aresztu Śledczego, Komendy Miejskiej Policji, Stowarzyszenia ,,FEATON”, Izby Wytrzeźwień Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. L. Rydygiera, Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielny Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, SP Zespół Opieki Paliatywnej oraz SP Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. dokonali liczenia bezdomnych przebywających na terenie Miasta Suwałki.
wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Inspektora (Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Inspektora (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
regulamin naboru
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń.
 
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko informatyka
Suwałki dn.29.09.2009 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – informatyk
Suwałki dn.20.11.2009 
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – informatyk. 
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej
Suwałki, 2012-08-20
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika  Dzialu Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej.
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej
Suwałki, 2012-08-20
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika  Dzialu Pomocy Środowiskowej.
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ksiegowego
Suwałki dn.18.08.2009 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym 
Suwałki dn.17.09.2009 
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – ksiegowego  w Dziale Ksiegowo - Finansowym
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2015
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Projekt - Razem przeciw przemocy
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
Noclegownia - pomoc bezdomnym
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
© 2008 MOPS Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych