Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. 23 Października 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPS

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Projekty
Sprawozdawczość
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Podsumowano wyniki badań z liczenia bezdomnych na terenie Miasta Suwałki


Suwałki, 29 stycznia 2015 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przy współudziale Straży Miejskiej, Aresztu Śledczego, Komendy Miejskiej Policji, Stowarzyszenia ,,FEATON”, Izby Wytrzeźwień Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. L. Rydygiera, Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielny Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, SP Zespół Opieki Paliatywnej oraz SP Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. dokonali liczenia bezdomnych przebywających na terenie Miasta Suwałki.
wiecej   
 
 

Uprawnienie do zwolnień od opłat abonamentowych


Suwałki, 13 stycznia 2015 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach informuje, iż stosownie do art.4 ust.1 pkt 7 lit.,c,” ust. 3 - 4 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1204), § 1 pkt 9 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 lutego 2010 w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od odpłat abonamentowych...
wiecej   
 
 

Zaproszenie na BAL DOBROCZYNNY


Suwałki, 09 stycznia 2015 r.
Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa” w Suwałkach oraz Hotel Szyszko mają zaszczyt zaprosić na BAL DOBROCZYNNY pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk 31 stycznia 2015 roku o godz. 20.00 w Hotelu Szyszko ul. Innowacyjna 3 w Suwałkach.
wiecej   
 
 

Wigilia w noclegowni


Wigilia w noclegowni
Suwałki 23 grudnia 2014 r.
Po raz dziesiąty w Suwalskiej Noclegowni zorganizowano Kolację Wigilijną dla osób bezdomnych.  Uczestników i zaproszonych gości przywitał Dyrektor MOPS – Leszek Lewoc. Podzielili się opłatkiem i życzenia świąteczne osobom bezdomnym złożyli radna Dorota Jabłońska, ksiądz moderator Jarema Sekulski, ksiądz Jarosław Pierzgalski i dyrektor Izby Wytrzeźwień  Daniel Miecielica.
Oprócz życzeń  Mieczysław Osys, przedstawiciel  OIL TRANSFER DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Suwałkach  wręczył  upominki gwiazdkowe mieszkańcom Noclegowni.
wiecej   
 
 

Życzenia ŚwiąteczneZ okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.
 
Dyrekcja oraz pracownicy
Mieskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
wiecej   
 
 

Zmiana miejsca wydawania 'Kart Parkingowych Dla Osób Niepełnosprawnych i Placówek'


Suwałki, 19 grudnia 2014 r.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach informuję, że od 02.01.2015 roku „Karty Parkingowe Dla Osób Niepełnosprawnych i Placówek” będą wydawane w siedzibie Powiatowego Zespołu w Suwałkach ul. Mickiewicza 3 tel. 87 563-21-80. Numer konta wpłaty na kartę parkingową pozostaje bez zmian.
wiecej   
 
 

Konferencja poświęcona problematyce przemocy w rodzinie


Konferencja poświęcona problematyce przemocy w rodzinie
Suwałki, 17 grudnia 2014 r.
17 grudnia o godz. 11.00 w Auli PWSZ przy ul. Noniewicza 10 w Suwałkach odbyła się konferencja poświęcona problematyce przemocy w rodzinie
W trakcie konferencji zaprezentowano analizę zjawiska przemocy  w rodzinie na terenie Miasta Suwałki.
W konferencji uczestniczyli m.in. Przedstawiciele Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, nauczyciele, pedagodzy, uczniowie suwalskich szkół, studenci PWSZ a także osoby zainteresowane tematem przemocy. 
wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Nabór na stanowisko informatyka
Suwałki dn.29.09.2009 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – informatyk
Suwałki dn.20.11.2009 
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – informatyk. 
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej
Suwałki, 2012-08-20
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika  Dzialu Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej.
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej
Suwałki, 2012-08-20
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika  Dzialu Pomocy Środowiskowej.
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ksiegowego
Suwałki dn.18.08.2009 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym 
Suwałki dn.17.09.2009 
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – ksiegowego  w Dziale Ksiegowo - Finansowym
wiecej   
 
 

Potrzebni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Suwałki, 2012-08-07
OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.Zgodnie z art. 42 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U  z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm) osoby, którym może być powierzona piecza zastępcza muszą spełniać  wymagania
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych
Suwałki, 2012-08-02
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
Suwałki, 2012-09-04
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
 
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego
Suwałki dn.24.06.2008 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 3a ust 5 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – księgowego ds. rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2014
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Projekt - Razem przeciw przemocy
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
Noclegownia - pomoc bezdomnym
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
© 2008 MOPS Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych