Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Szkolenie PRIDE – RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA


Suwałki, 14 września 2017 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że dnia 15.09.2017 r. o godz. 16.30 w siedzibie tut. Ośrodka, sala nr 21 rozpocznie się kolejne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej wg Programu PRIDE - Rodzinna Opieka Zastępcza.
wiecej   
 
 

SZKOLIMY RODZINY ZASTĘPCZE


Suwałki, 14 września 2017 r.
 
„Wychowywać to kochać i wymagać”

W ramach podnoszenia kwalifikacji rodzin zastępczych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że dnia 14.09.2017 r. o godz. 16.00 w sali nr 21 tut. Ośrodka odbędą się dla nowo utworzonych rodzin zastępczych spokrewnionych warsztaty umiejętności wychowawczych w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz.1”.
wiecej   
 
 

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem


Suwałki, 13 września 2017 r.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza w dniu 22 września 2017 r. na pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem. Msza Święta Pogrzebowa zostanie odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach (Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) o godz. 15:00, po czym ciała do grobu zostaną złożone na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej – w kwaterze do tego przeznaczonej.
Suwałki są jednym z nielicznych miast w Polsce, które  mają uregulowaną kwestię związaną ze sprawieniem pogrzebu dziecka martwo urodzonego. Miasto na koszt własny dokonuje pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem 4 razy w roku. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o pokrycie kosztów czy obsługę pogrzebu. Za inicjatywą Prezydenta Miasta Suwałk kryje się odpowiedzialność za drugiego człowieka, poszanowanie godności od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz wrażliwość na problemy małżeństw i rodzin.
Uroczystość organizowana jest po raz siódmy. Dzięki szlachetnemu przedsięwzięciu dotychczas złożono do grobu ciała 144 dzieci, którym nie przyszło się narodzić.
wiecej   
 
 

Akcja "TORNISTER"


Akcja
Suwałki, 31 sierpnia 2017 r.
 
W związku z nowym rokiem szkolnym 31 sierpnia 2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach przedstawiciele Grupy AVIVA uroczyście wręczyli plecaki wraz z wyposażeniem dla 40 dzieci z rodzin pozostających w zainteresowaniu Ośrodka. Są to plecaki marzeń zgodne z oczekiwaniami zawartymi w listach i rysunkach dzieci przekazanych do sponsorów.
Jest to akcja zorganizowana po raz drugi przez pracowników Grupy AVIVA jako wsparcie MOPR – laureata 3 edycji konkursu "To dla mnie ważne".
W imieniu Rodziców i Dzieci dziękujemy za okazane serce.
wiecej   
 
 

Charytatywny koncert organowy


Charytatywny koncert organowy
Suwałki, 29 sierpnia 2017 r.
 
Dnia 27 sierpnia 2017 roku w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach odbył się koncert organowy w wykonaniu Magdaleny Lewoc, utalentowanej Suwalczanki, laureatki wielu konkursów organowych, stypendystki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.
Podczas koncertu prowadzona była zbiórka pieniężna na rzecz Towarzystwa im. Świętego Brata Alberta, Koło w Suwałkach. Dzięki ofiarności uczestników zgromadzona została kwota w wysokości 800 złotych. Pieniądze zostały przekazane na konto Towarzystwa z przeznaczeniem na organizację wigilii dla osób bezdomnych w 2017 roku.
Koncert został zorganizowany przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa” w Suwałkach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Honorowy Patronat objął Prezydent Suwałk.
Koncert był jednym z wydarzeń organizowanych w Suwałkach dla uczenia Roku Świętego Brata Alberta. Postać Adama Chmielowskiego (późniejszego Brata Alberta) – wybitnego malarza i patrioty, który poświęcił swe życie i karierę artystyczną dla służby najuboższym, godna jest przywoływania do naszej świadomości jako wzór człowieczeństwa. Świadectwo Jego życia uczy pokory i wrażliwości na potrzeby każdego człowieka, szczególnie tego dotkniętego nieszczęściem, biedą czy niedostatkiem. 
Wigilia dla osób bezdomnych zorganizowana w Suwałkach wpisuje się w misję i przesłanie, które pozostawił potomnych Święty Brat Albert.
 
Linki:
 
wiecej   
 
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017


Suwałki, 29 sierpnia 2017 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że  przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
wiecej   
 
 

98 rocznica wyzwolenia Suwałk


98 rocznica wyzwolenia Suwałk
Suwałki, 25 sierpnia 2017 r.
 
Uczestnicy oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział w uroczystościach związanych z 98 rocznicą wyzwolenia Suwałk, które odbyły się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej.
Zapraszamy do obejrzenia relacji  na stronie Radia 5: https://radio5.com.pl/swietowali-wyzwolenie/
wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.19.06.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer naboru: RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/17
wiecej   
 
 

Nabór na Inspektora - (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
Suwałki dn.01.06.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Inspektora (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.20.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowej
Suwałki dn.15.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowj.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pieczy Zastępczej
Suwałki dn.15.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pieczy Zastepczej.
wiecej   
 
 

Otwarty nabór partnerów
Suwałki dn.24.12.2015
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoch Świadczeń.
 
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń
Suwałki dn.19.06.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń.
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
Plany Zamówień Publicznych
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2017
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych