Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. 23 Października 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Badanie bezdomnych


Suwałki, 10 lutego 2017 r.
Wyniki badania ilości osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. na terenie Miasta Suwałki.
wiecej   
 
 

Ferie


Suwałki, 17 stycznia 2017 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach organizuje w okresie ferii zimowych 2017 r. zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku 7-12 lat. Głównym celem zajęć jest zorganizowanie dzieciom czasu wolnego, integracja uczestników. Podczas spotkań będą prowadzone również ćwiczenia mające na celu doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, redukowanie napięcia emocjonalnego u dzieci.
Zajęcia prowadzone będą aktywnymi metodami tj.: praca w kręgu, w grupach, burza mózgów, twórczość plastyczna, gry i zabawy, swobodne wypowiedzi uczestników.

Spotkania z dziećmi odbędą się w godzinach 11.00-13.00 na terenie MOPR w sali nr 21- I piętro w dniach:
•    24 i 31 stycznia 2017 r. - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej (wtorek)
•    27 stycznia, 3 lutego 2017 r. - uczniowie klas IV-VI (piątek)

Zajęcia prowadzone będą przez psychologa i pedagoga Działu Pieczy Zastępczej tut. Ośrodka.
Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 87 562 89 70 wew. 940.
wiecej   
 
 

Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2016 r.


Suwałki, 10 stycznia 2017 r.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach przystąpił do przygotowywania informacji dotyczącej stanu realizacji w 2015 i 2016 r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach do roku 2016.  
Instytucje i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o składanie powyższych informacji w terminie do dnia 18 stycznia w formie:
  • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Pomocy Kryzysowej 16-400    Suwałki ul. 23 Października 20B
  • faxem na numer : 087/ 5628971,
  • e-mail: dpk@mopr.suwalki.pl.
formularz do pobrania (plik doc 0,15 MB)
wiecej   
 
 

Konferencja prasowa w MOPR


Konferencja prasowa w MOPR
Suwałki, 04 stycznia 2017 r.
Dnia 4 stycznia 2017 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie została zorganizowana konferencja prasowa.
Głównym tematem było podsumowanie ostatniego roku placówki działającej pod nazwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach. Prezentując informacje Dyrektor Leszek Lewoc podkreślił, że w działalności instytucji znaczącą przewagę nad pomocą społeczną mają działania z zakresu wspierania rodziny, szczególnie w wymiarze wielkości środków finansowych na ten cel przeznaczanych. Tym  m.in. podyktowana była zmiana nazwy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Więcej informacji w relacjach mediów.
wiecej   
 
 

Miniony rok w Środowiskowym Domu Samopomocy


Miniony rok w Środowiskowym Domu Samopomocy
Suwałki, 03 stycznia 2017 r.
Przedstawiamy miniony rok w Środowiskowym Domu Samopomocy w postaci galerii zdjęć.
wiecej   
 
 

Ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”


Suwałki, 02 stycznia 2017 r.
Ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1860) nadaje rodzinie uprawnienia do specjalnego poradnictwa koordynowanego przez asystenta rodziny w sytuacjach ciąży powikłanej , niepowodzeń położniczych, jeżeli u dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Koordynacja asystenta ma być finansowana z Funduszu Pracy. W ustawie przewidziano także jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, z wskazaniem ww. diagnozy. Wysokość świadczenia wynosi 4 tys. zł.

Rada Ministrów, Uchwałą nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 r., przyjęła program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. z 2016 r. poz. 1250)

Informator „ Za życiem” oraz zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tyś. są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2234)
wiecej   
 
 

Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach


Suwałki, 02 stycznia 2017 r.
Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.2066) wprowadza zmiany dotyczące przyznawania i realizacji świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na stałe w Polsce. Do kompetencji wojewody należy przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji, natomiast do zadań starosty realizacja tych decyzji. Świadczenia przysługują przez okres 9 m-cy (do 3 m-cy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, w kolejnych od 4 do 6 m-cy – 60% minimalnego wynagrodzenia, na dzieci natomiast 50% odpowiednio tych kwot)
wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Otwarty nabór partnerów
Suwałki dn.24.12.2015
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoch Świadczeń.
 
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń
Suwałki dn.19.06.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej
Suwałki dn.19.06.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Inspektora (Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Inspektora (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń.
 
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko informatyka
Suwałki dn.29.09.2009 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – informatyk
Suwałki dn.20.11.2009 
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – informatyk. 
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
Plany Zamówień Publicznych
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2016
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
Noclegownia - pomoc bezdomnym
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych