Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. 23 Października 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Dział Pomocy Środowiskowej:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Bezpłatna pomoc prawna
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


Piknik rodzinny


Piknik rodzinny
Suwałki, 30 maja 2017 r.

W dniu 27 maja 2017 r. na terenie Wigierskiego Parku Narodowego odbył się Piknik Rodzinny w którym uczestniczyły dzieci z rodzin zastępczych oraz ich opiekunowie. Program spotkania był bardzo bogaty. Chętni mogli uczestniczyć w wycieczce z przewodnikiem szlakiem turystycznym WPN; było też ognisko i pieczenie kiełbasek. Wszyscy bawili się wspaniale biorąc udział w licznych konkursach i zabawach. Uczestnicy Pikniku zostali obdarowani upominkami. Za wsparcie inicjatywy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom:
- Urząd Miasta Suwałki,
- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PIKO Piotr Kowalewski,
- Księgarnia „Kruk”,
- Szulc Trading Małgorzata Szulc,
- Zakład Piekarniczo – Ciastkarski „Jasia” Janina Kluczyńska,
- Gastronomia Michał Syryca
wiecej   
 
 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwalskim Ośrodku Kultury


Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwalskim Ośrodku Kultury
Suwałki, 30 maja 2017 r.

29.05.2017r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy obejrzeli dynamiczne show w Suwalskim Ośrodku Kultury, zaprezentowane przez gościa specjalnego Muszelek - tancerzy Dance Folk Group ROKVA z Gruzji. Dzięki uprzejmości tancerzy wzięliśmy udział w lekcji gruzińskiego tańca!
wiecej   
 
 

Uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności


Uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności
Suwałki, 26 maja 2017 r.

Dnia 25 maja 2017 r. w Sali Konferencyjnej Oddziału Instytutu Pamieci Narodowej w Białymstoku odbyła sie uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Wśród odznaczonych był Leszek Lewoc - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwalkach.
 
linki :
 
 
wiecej   
 
 

Pomoc prawna


Suwałki, 23 maja 2017 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach oferuje poradnictwo prawne.
wiecej   
 
 

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM


Suwałki, 05 maja 2017 r.
ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 
 
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie tut. Ośrodka - pokój nr 32 lub telefoniczny 87 562 89 70 wew. 940.
wiecej   
 
 

Dzienny Dom Pobytu "Kalinka" w Suwałkach


Suwałki, 28 kwietnia 2017 r.

W Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach powstał Dzienny Dom Pobytu przeznaczony dla seniorów naszego miasta, którzy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Czytaj całość
wiecej   
 
 

SZKOLIMY RODZINY ZASTĘPCZE


Suwałki, 11 kwietnia 2017 r.
       W ramach podnoszenia kwalifikacji rodzin zastępczych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach organizuje spotkanie szkoleniowe dla rodzin zastępczych z terenu miasta Suwałki na temat: „Specjalne potrzeby dzieci z niepełnosprawnością” - uczestnicy spotkania będą mogli poznać podstawowe informacje na temat takich zaburzeń jak: autyzm, Reaktywne Zaburzenia Więzi (RAD). Podczas spotkania zostaną też omówione formy pomocy, sposoby wspierania dziecka z w/w zaburzeniami rozwoju.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez psychologa i pedagoga Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
Termin szkolenia: 28 kwietnia 2017 r., godz. 15.30, sala nr 21 tut. Ośrodka.
wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Suwałki dn.20.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowej
Suwałki dn.15.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowj.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pieczy Zastępczej
Suwałki dn.15.03.2017
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pieczy Zastepczej.
wiecej   
 
 

Otwarty nabór partnerów
Suwałki dn.24.12.2015
O G Ł O S Z E N I E
o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoch Świadczeń.
 
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń
Suwałki dn.19.06.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej
Suwałki dn.19.06.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Kryzysowej.
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko Inspektora (Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
Suwałki dn.01.04.2015
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Inspektora (Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów)
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
Plany Zamówień Publicznych
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2017
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych