Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. 23 Października 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPS

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Projekty
Sprawozdawczość
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


"Pożegnanie lata" w Maniówce


Suwałki, 31 sierpnia 2014 r.
Fundacja „Światło dla Himalajów” zorganizowała w dniu  31 sierpnia 2014r. dla beneficjentów naszego Ośrodka imprezę integracyjną  w Ośrodku w Maniówce  „ Pożegnanie lata”. 
W spotkaniu  wzięło  udział  60 osób w tym: 35 dzieci z ubogich rodzin suwalskich z rodzicami  i  8 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.
Blok gier i zabaw przygotował  Ośrodek w Maniówce, zorganizowano  wspólne ognisko (pieczenie kiełbasek, bigos), przy dźwiękach gitary i piosenkach harcerskich. Dzieci i młodzież otrzymały słodkie upominki oraz przybory szkolne.
wiecej   
 
 

Zajęcia dla dzieci z rodzin zastępczych „Nauka i zabawa”


Suwałki, 28 sierpnia 2014 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach proponuje udział w zajęciach wspomagających i usprawniających  umiejętności matematyczne oraz czytania i pisania. Zajęcia skierowane są do dzieci z rodzin zastępczych uczących się  w szkole podstawowej w kl. I-III. Spotkania będą organizowane raz w tygodniu na terenie tut. Ośrodka i rozpoczynają się od 2 października 2014r. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel. 87 562- 89-70 ) lub osobiście w pokoju  nr 30.
wiecej   
 
 

Niecodzienny gość w Miiejskim Ośrodku Pomocy Społecznej


Niecodzienny gość w Miiejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Suwałki, 14 lipca 2014 r.
11 lipca br. uczestników  Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS w Suwałkach  odwiedził lider zespołu Ivan i Delfin - Pan Ivan Komarenko. W niecodziennym wydarzeniu uczestniczyły osoby chore i niepełnosprawne z pobliskich ośrodków wsparcia. Artysta uczestnikom spotkania przybliżył  własną biografię, udzielił odpowiedzi na zadawane pytania, a także zaprezentował swoje przeboje. Spotkanie sprawiło dużo radości i niezpomnianych wrażeń, podopieczni otrzymali autografy, zrobili  pamiątkowe zdjęcia oraz umówili się na kolejne spotkanie.
wiecej   
 
 

Rodziny zastepcze pilnie poszukiwane


Suwałki, 14 lipca 2014 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach informuje, że poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
wiecej   
 
 

Nowe zasady wydawania kart parkingowych


Nowe zasady wydawania kart parkingowych
Suwałki, 1 lipca 2014 r.
Od 1 lipca 2014 r. zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne, których miejscem stałego zamieszkania jest zakres działania Powiatowego  Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach  (m. Suwałki, Powiat Augustowski, Powiat Suwalski i Powiat Sejneński) wnioski o wydanie kart parkingowych składają w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach
ul. 23 Października 20,
pok. nr 11, tel. 87/562-89-83, 87/562-89-63
Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł
Opłaty należy dokonywać na konto: Bank Pekao S.A. 33 1240 5211 1111 0000 4919 8788
wiecej   
 
 

Piknik Rodzinny w Środowiskowym Domu Samopomocy


Piknik Rodzinny w Środowiskowym Domu Samopomocy
Suwałki, 13 czerwca 2014 r.
Dnia 12.06.2014r w Środowiskowym Domu Samopomocy MOPS w Suwałkach w ramach XII edycji Podlaskich Dni Rodzin odbył się Piknik Rodzinny. Piknik przebiegał pod hasłem ,Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera”. Zorganizowane przedsięwzięcie miało na celu promocję wizerunku dużych rodzin i podkreślenie ich prestiżu w społeczeństwie.
W festynie brało udział  ok. 150 osób – uczestnicy środowiskowych domów, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wsparcia oraz zaproszeni goście i rodziny uczestników. Swoją obecnością zaszczycił nas Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk pan Marek Buczyński.
W trakcie  imprezy przeprowadzono konkursy, skecze, a ośrodki zaprezentowały krótkie występy artystyczne. Atrakcją spotkania był pokaz tańca ,,Zumby” prowadzony przez instruktora tańca panią Lidię Kulik-Bodiak.Przy akompaniamencie zespołu muzycznego „Nadzieja” ze ŚDS wszyscy bawili się wyśmienicie, a uśmiechy z twarzy nie schodziły im aż do końca zabawy.
wiecej   
 
 

Kampania uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej


Kampania uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej
Suwałki dnia 12 czerwca 2014 r.
Wzrastająca mobilność obywateli Unii Europejskiej skutkuje rosnącą liczbą rodzin mających charakter międzynarodowy. Rozstanie w rodzinie jest zawsze trudnym i przykrym wydarzeniem, ale gdy ma miejsce w kontekście międzynarodowym, związane z tym trudności i stres są często jeszcze większe.
Unia Europejska podjęła działania mające na celu uproszczenie sytuacji prawnej, wprowadzając przepisy , które usprawnią transgraniczną współpracę na płaszczyźnie sądowej.
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding, przy współpracy z mediatorem Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka Robertą Angelilli, ogłosiła rozpoczęcie kampanii uświadamiającej w kwestiach opieki nad dzieckiem, prawa do kontaktów z dzieckiem oraz rodzicielskiego uprowadzenia dziecka.
Kampania ta ma na celu informowanie międzynarodowych par na temat przepisów Unii Europejskiej oraz wspieranie umów, które będą zawierane w najlepszym interesie dziecka.
Dla każdego z powyższych celów Komisja Europejska przygotowała ulotkę oraz krótkie filmy wideo:
Film wideo na temat rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę:
https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-309-pl.do
wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Nabór na stanowisko informatyka
Suwałki dn.29.09.2009 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – informatyk
Suwałki dn.20.11.2009 
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – informatyk. 
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej
Suwałki, 2012-08-20
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika  Dzialu Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej.
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej
Suwałki, 2012-08-20
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika  Dzialu Pomocy Środowiskowej.
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ksiegowego
Suwałki dn.18.08.2009 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym 
Suwałki dn.17.09.2009 
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – ksiegowego  w Dziale Ksiegowo - Finansowym
wiecej   
 
 

Potrzebni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Suwałki, 2012-08-07
OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.Zgodnie z art. 42 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U  z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm) osoby, którym może być powierzona piecza zastępcza muszą spełniać  wymagania
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych
Suwałki, 2012-08-02
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
Suwałki, 2012-09-04
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
 
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego
Suwałki dn.24.06.2008 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 3a ust 5 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – księgowego ds. rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2014
 

Przemoc w rodzinie

Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej
pomoc specjalistyczna
Projekt: \"Razem przeciw przemocy\"
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
Noclegownia - pomoc bezdomnym
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
© 2008 MOPS Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych