Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. 23 Października 20
16-400 Suwałki
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971
Godziny pracy: Pn-Pt 7:30 - 15:30
Dział Świadczeń Rodzinnych:
każdy poniedziałek 7:30 - 17:00
Konto w Banku PEKAO:
33124052111111000049198788
 

Nasz MOPS

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Projekty
Sprawozdawczość
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Aktualności


V Suwalska Edycja Kampanii 'Białej Wstążki'


Suwałki, 24 listopada 2014 r.
Od 25 listopada do 10 grudnia realizowana jest kampania Białej Wstążki pod szyldem „Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”. Kampania wpisuje się w międzynarodową inicjatywę „16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć”. Również w Polsce podejmowane są różne inicjatywy upamiętniające kobiety-ofiary przemocy.
wiecej   
 
 

Zaproszenie na koncert charytatywny


Zaproszenie na koncert charytatywny
Suwałki, 24 listopada 2014 r.
Dnia 26 listopada odbędzie się koncert charytatywny upamiętniajacy śp. ks. Jerzego Zawadzkiego, wielkiego społecznika, organizatora akcji pomocy dla najuboższych, bezdomnych i innych osób wykluczonych społecznie.
wiecej   
 
 

Dzień Pracownika Socjalnego


kwiaty
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom MOPS w Suwałkach podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.
Dziękuję za Waszą pracę i przekazuję najserdeczniejsze życzenia, wytrwałości w pokonywaniu trudności, satysfakcji, entuzjazmu oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
 
 
Dyrektor
Leszek Lewoc
wiecej   
 
 

Komunikat - Ostrzeżenie przed oszustami


Suwałki, 5 listopada 2014 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach ostrzega przed oszustami podającymi się za pracowników socjalnych.
W okresie październik - grudzień pracownicy socjalni suwalskiego MOPS w ramach okresowej weryfikacji świadczeń przeprowadzają wywiady środowiskowe u osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych i zasiłków stałych. Są to głównie osoby starsze, samotne i niepełnosprawne.
Z doświadczenia jakie posiadamy wynika, że szczególnie w tym czasie uaktywniają się „oszuści”, którzy podszywają się pod pracowników socjalnych.
W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do naszych podopiecznych o czujność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi. Apel kierujemy także do sąsiadów oraz osób z najbliższego otoczenia naszych świadczeniobiorców,  prosząc o szczególne zainteresowanie.  Państwa zainteresowanie może uchronić wiele osób przed  poważnymi stratami finansowymi i materialnymi.
Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość, co do osoby, która go odwiedza, powinien poprosić o okazanie dokumentu lub wezwać policję dzwoniąc pod numer 997.
Pracownicy socjalni MOPS w Suwałkach posiadają legitymację pracownika socjalnego ze zdjęciem, opatrzoną pieczątką instytucji i podpisem dyrektora.
Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, czujność i rozsądek spowodują, iż nie staniemy się kolejną ofiarą oszustwa !
wiecej   
 
 

Badanie ankietowe


Suwałki, 4 listopada 2014 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach w ramach Projektu „Razem Przeciw Przemocy”  zlecił wykonanie badania pn. „ ANALIZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE  NA TERENIE MIASTA SUWAŁKI”.   
Badanie będzie wykonywane do 14 listopada 2014 r., przy pomocy kwestionariusza ankiety opracowanej przez Instytut Badawczy  IPC  Wrocławia.
Prosimy o umożliwienie przeprowadzenie zaplanowanych działań oraz pomoc w realizacji badania.
Zadanie publiczne  realizowane w ramach  Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Dyrekcja MOPS w Suwałkach
wiecej   
 
 

Przegląd piosenki biesiadnej


Przegląd piosenki biesiadnej
Suwałki, 29 października 2014 r.
W dniu 29 października 2014r., na zaproszenie ŚDS Białystok, zespół muzyczny „NADZIEJA” ze Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS w Suwałkach uczestniczył w VIII Przeglądzie Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych „ Po ten Kwiat…” W tym roku na białostockiej scenie prezentowaliśmy piosenki z repertuaru muzyki cygańskiej. Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze.
wiecej   
 
 

Międzynarodowe Animacje Teatralne


Międzynarodowe Animacje Teatralne
Suwałki, 20 października 2014 r.
W dniu 16 października w Suwalskim Ośrodku Kultury po raz XI odbyły się Międzynarodowe Animacje Teatralne. Organizatorem był DPS „Kalina.
W prezentacjach artystycznych udział wzięli uczestnicy środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domów Pomocy Społecznej z naszego województwa oraz warmińsko- mazurskiego a także goście z Litwy.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach przedstawił skecz „Wizyta księdza”.
Z roku na rok wzrasta ranga imprezy i poziom artystyczny wykonawców. Spotkanie sprawiło dużo radości i pozostawiło po sobie niezapomniane wrażenia.
wiecej   
 
 
  Ogłoszenia

Nabór na stanowisko informatyka
Suwałki dn.29.09.2009 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – informatyk
Suwałki dn.20.11.2009 
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – informatyk. 
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej
Suwałki, 2012-08-20
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika  Dzialu Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej.
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej
Suwałki, 2012-08-20
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika  Dzialu Pomocy Środowiskowej.
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ksiegowego
Suwałki dn.18.08.2009 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym 
Suwałki dn.17.09.2009 
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – ksiegowego  w Dziale Ksiegowo - Finansowym
wiecej   
 
 

Potrzebni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Suwałki, 2012-08-07
OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.Zgodnie z art. 42 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U  z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm) osoby, którym może być powierzona piecza zastępcza muszą spełniać  wymagania
wiecej   
 
 

Nabór na stanowisko inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych
Suwałki, 2012-08-02
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
Suwałki, 2012-09-04
INFORMACJA
O wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
 
wiecej   
 
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego
Suwałki dn.24.06.2008 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 3a ust 5 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – księgowego ds. rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS
wiecej   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi
Ogłoszenia
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
rodzinna piecza zastępcza
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2014
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Projekt - Razem przeciw przemocy
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
Noclegownia - pomoc bezdomnym
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
© 2008 MOPS Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych