Strona główna
Kontakt
Dokumenty
Działanie
MOPS
Linki
Zespół
Kontakt
STRONA GŁÓWNA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest Partnerem nr 9
- działającym w imieniu Miasta Suwałki - w Projekcie
EQUAL A 0340 d2 - Partnerstwie na Rzecz Rozwoju
"Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób
po chorobie psychicznej".
Celem Partnerstwa jest przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz dyskryminacji na rynku pracy
osób po przebytym kryzysie psychicznym.

Projekt realizowany jest w ramach PIW EQUAL dla
Polski 2004-2006, tematu A: Ułatwienie wchodzenia i
powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z
integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku otwartego dla wszystkich.
więcej informacji na stronie EQUAL

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma za
zadanie prowadzenia grupy wsparcia, to jest
wsparcie beneficjentów i zwiększenie kompe-
tencji psychospołecznych w zakresie gotowości
do podjęcia i utrzymania się w rolach zawodo-
wych.

Działanie skierowane jest do 15 beneficjentów
ostatecznych, którzy przebyli kryzys psychiczny.

 
Sposób działania
Cel działania
Harmonogram spotkań
Oczekiwane rezultaty
 


 
 

Umowa o Patrnerstwie
Umowa Bilateralna
Aneks do Umowy Bilateralnej
 

struktura i rejony
pomoc osobom niepełnosprawnym
procedura ubiegania się o pomoc
Projekt zrealizowany przy udziale

środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Inicjatywy

Wspólnotowej EQUAL
  strona główna | dokumenty | działanie w Projekcie | MOPS | linki | kontakt
  © 2007 MOPS w Suwałkach tworzenie stron internetowych